Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dyfuzja atomów w jednowymiarowych kanałach

2011/01/B/ST3/04450

Słowa kluczowe:

nanostruktury dyfuzja powierzchniowa łańcuchy atomowe Si powierzchnie wicynalne STM DFT

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mariusz Krawiec 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 236 480 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2013-12-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Ordering of the Si(553) surface with Pb atoms IF: 2,711
  Autorzy:
  M. Kopciuszyński, P. Łukasik, R. Zdyb, M. Jałochowski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 305, strony: 139-142), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.03.009 - link do publikacji
 2. Protecting Au-stabilized vicinal Si surfaces from degradation: Graphene on the Si(553)-Au surface IF: 2,711
  Autorzy:
  Mariusz Krawiec
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 304, strony: 44-49), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2013.12.141 - link do publikacji
 3. Influence of Si(111) surface superstructure on quantum size effect in Au films IF: 2,711
  Autorzy:
  M. Kopciuszyński, R. Zdyb, M. Jałochowski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 304, strony: 40-43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2013.11.025 - link do publikacji
 4. Surface diffusion of Pb atoms on Si(553)-Au surface in narrow quasi-one-dimensional channels IF: 3,767
  Autorzy:
  P. Nita, K. Palotas, M. Jałochowski, M. Krawiec
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2014, tom: 89, strony: 165426), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.89.165426 - link do publikacji
 5. Adsorption and diffusion of atoms on the Si(335)-Au surface IF: 1,838
  Autorzy:
  Agata Podsiadły-Paszkowska, Mariusz Krawiec
  Czasopismo:
  Surface Science (rok: 2014, tom: 622, strony: 45184), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.susc.2013.11.016 - link do publikacji
 6. Anisotropic atom diffusion on Si(553)-Au surface IF: 3,767
  Autorzy:
  M. Krawiec, M. Jałochowski
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2013, tom: 87, strony: 75445), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.87.075445 - link do publikacji
 7. Pb nanoribbons on the Si(553) surface IF: 3,767
  Autorzy:
  M. Kopciuszyński, P. Dyniec, M. Krawiec, P. Łukasik, M. Jałochowski, R. Zdyb
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2013, tom: 88, strony: 155431), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.88.155431 - link do publikacji
 1. Dyfuzja atomów na powierzchni Si(335)-Au
  Autorzy:
  Agata Podsiadły-Paszkowska, Mariusz Krawiec
  Konferencja:
  VII Seminarium STM/AFM 2012: Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 28 listopada - 2 grudnia 2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Adsorption and diffusion of single atoms on Si(553)-Au surface
  Autorzy:
  M. Krawiec, M. Jałochowski
  Konferencja:
  6th International Conference on Scanning Probe Spectroscopy and 4th International Workshop on Spin-Polarized Scanning Tunneling Microscopy (rok: 2012, ), Wydawca: University of Hamburg
  Data:
  konferencja 9-12 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 3. One-dimensional diffusion of atoms on Si(553)-Au surface
  Autorzy:
  Mariusz Krawiec, Mieczysław Jałochowski
  Konferencja:
  XXXVI International Conference on Theoretical Physics: Correlations and Coherence at Different Scales (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 13-18 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 4. Puckered graphene on a well ordered Si(553) surface
  Autorzy:
  Mariusz Krawiec
  Konferencja:
  6th International Workshop on Surface Physics: Functional Materials (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 1-6 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Quantum size effect in ultrathin gold films on Si(111) surface
  Autorzy:
  M. Kopciuszyński, R. Zdyb, M. Krawiec, M. Jałochowski
  Konferencja:
  6th International Workshop on Surface Physics: Functional Materials (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 1-6 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Structural model of Pb nanoribbons on Si(553) surface
  Autorzy:
  P. Dyniec, M. Kopciuszyński, P. Łukasik, M. Krawiec, R. Zdyb, M. Jałochowski
  Konferencja:
  6th International Workshop on Surface Physics: Functional Materials (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 1-6 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Structure-resistance correlation for Pb chains on Si(553)-Au surface
  Autorzy:
  P. Łukasik, M. Kopciuszyński, P. Dyniec, M. Stróżak, P. Nita, M. Krawiec, M. Jałochowski
  Konferencja:
  6th International Workshop on Surface Physics: Functional Materials (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 1-6 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 8. Dyfuzja atomów w jednowymiarowych kanałach
  Autorzy:
  Mariusz Krawiec
  Konferencja:
  XLII Zjazd Fizyków Polskich (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 8-13 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 9. Quantum-well states in ultrathin gold films on Si(111) surface studied by angular-resolved photoemission
  Autorzy:
  Marek Kopciuszyński, Mieczysław Jałochowski, Ryszard Zdyb
  Konferencja:
  XXXVI International Conference on Theoretical Physics: Correlations and Coherence at Different Scales (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 13-18 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 10. Adorpcja i anizotropowa dyfuzja atomów na powierzchni Si(553)-Au
  Autorzy:
  Mariusz Krawiec, Mieczysław Jałochowski
  Konferencja:
  VII Seminarium STM/AFM 2012: Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 28 listopada - 2 grudnia 2012
  Status:
  Opublikowana
 11. Silicene structure on the Pb(111) surface
  Autorzy:
  A. Podsiadły-Paszkowska, M. Krawiec
  Konferencja:
  6th International Workshop on Surface Physics: Functional Materials (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 1-6 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 12. Tunneling I-V characteristics of moving Pb atoms on Si(553)-Au surface
  Autorzy:
  M. Jałochowski, P. Nita, M. Krawiec
  Konferencja:
  6th International Workshop on Surface Physics: Functional Materials (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 1-6 września 2013
  Status:
  Opublikowana