Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie i charakterystyka luminoforów azotkowych wytwarzanych metodą redukcji tlenków

2011/01/B/ST8/07480

Słowa kluczowe:

luminofory azotki tlenoazotki redukcja tlenków

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Pawlik 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 526 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Spektrofotometr. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. The effect of mechanochemical processing on formation of Ca-α-Sialon:Eu2+ powders
  Autorzy:
  Daniel Michalik, Tomasz Pawlik, Malgorzata Sopicka-Lizer, Radoslaw Lisiecki
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials (rok: 2016, tom: 68,4, strony: 300-304), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 2. Właściwości luminoforów Ca-alpha-Sialon:Eu2+ otrzymywanych metodą redukcji karbotermicznej i azotowania zeolitów
  Autorzy:
  Tomasz Pawlik, Daniel Michalik, Małgorzata Sopicka Lizer, Tomasz Rzychoń Radosław Lisiecki
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne (rok: 2015, tom: 67,4, strony: 45025), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 3. Effect of AlF3 and H3BO3 fluxes on the structure and optical properties of Ca-alpha-SIALON:Eu2+ phosphor powders
  Autorzy:
  Tomasz Pawlik, Daniel Michalik, Małgorzata Sopicka Lizer, Radosław Lisiecki
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2016, tom: 1 (209) (2016), strony: 35-40), Wydawca: Sigma-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/28.2016.1.6 - link do publikacji
 4. Wpływ źródła krzemu (Si3N4/SiO2) na otrzymywanie i właściwości luminoforów tlenoazotkowych SrSi2O2N2 domieszkowanych Eu 2+ i Mn 2+
  Autorzy:
  Tomasz Pawlik, Daniel Michalik, Justyna Barzowska, Karol Szczodrowski, Kamil Zieliński, Natalia Górecka
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne/Ceramisc Materials (rok: 2015, tom: 67,2, strony: 143-148), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 5. The Role of Aluminium Source (Al2O3/AlN) in the Synthesis of the Ca-α-SiAlON: Eu2+ Phosphor IF: 0,39
  Autorzy:
  T. Pawlik, D. Michalik, M. Sopicka-Lizer A. Miczek, P. Krzywda, , R. Lisiecki,
  Czasopismo:
  Key Engineering Materials (rok: 2015, tom: Vol. 697, strony: 311-317), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/KEM.697.311 - link do publikacji
 6. Influence of m and n Parameters of Ca-α-Sialon: Eu Solid Solution on Phosphor's Optical Properties
  Autorzy:
  T. Pawlik, D. Michalik, M. Sopicka-Lizer, S. Serkowski
  Czasopismo:
  Advances in Science and Technology (rok: 2014, tom: 90, strony: 149-156), Wydawca: Scientific.net
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net.sci-hub.org/AST.90.149 - link do publikacji
 7. Luminescence properties of the Ca-alpha-sialon:Eu solid solution IF: 2,075
  Autorzy:
  Tomasz Pawlik, Daniel Michalik, Malgorzata Sopicka-Lizer, Radosław Lisiecki, Barbara Adamczyk, Mateusz Pławecki, Łukasz Mieszczak, Wiktoria Walerczyk,
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2016, tom: 59, strony: 43-48), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2016.03.003 - link do publikacji
 8. Synthesis and Optical Characterization of M-α-Sialon (M=Ca, Ba, Sr) Doped by Europium
  Autorzy:
  Daniel Michalik, Tomasz Pawlik, Małgorzata Sopicka-Lizer, Radosław Lisiecki
  Czasopismo:
  Advances in Science and Technology (rok: 2014, tom: 90, strony: 141-148), Wydawca: Scientific.net
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net.sci-hub.org/AST.90.141 - link do publikacji
 9. THE EFFECT OF SYNTHESIS PARAMETERS ON LUMINESCENCE PROPERTIES OF Ca-alpha-Sialon:Eu2+ IF: 0,431
  Autorzy:
  Daniel Michalik, Małgorzata Sopicka-Lizer, Tomasz Pawlik, Radosław Lisiecki
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2013, tom: vol. 58, iss. 4, strony: 1309-1312), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2013-0164 - link do publikacji
 10. THE INFLUENCE OF SYNTHESIS TEMPERATURE ON MANUFACTURING AND PROPERTIES OF SrSi2O2N2:Eu2+ POWDERS IF: 0,431
  Autorzy:
  T. Pawlik, D. Michalik, J. Barzowska, K. Szczodrowski T. Leśniewski, M. Sopicka-Lizer, M. Grinberg
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2017, tom: 62, 2, strony: 693-696), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2017-0102 - link do publikacji
 1. Wpływ parametrów reakcji na syntezę i właściwości luminescencyjne Ca-α-sialonu domieszkowanego europem
  Autorzy:
  Daniel Michalik, Tomasz Pawlik, Małgorzta Sopicka Lizer, Radsław Lisiecki
  Konferencja:
  IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Data:
  konferencja 19-22,09,2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Otrzymywanie luminoforowych związków tlenoazotkowych SrSi 2O2N2 domieszkowanych Eu2+i Mn2+
  Autorzy:
  KAMIL ZIELIŃSKI NATALIA GÓRECKA
  Konferencja:
  Materiały i Technologie XXI wieku (rok: 2014, ), Wydawca: Mater-Tech
  Data:
  konferencja 15,05,2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Preparation and photoluminescence properties of fine-grained Eu2+-doped Ca-a-sialon phosphors
  Autorzy:
  Tomasz Pawlik, Daniel Michalik, Malgorzata Sopicka-Lizer, Grzegorz Moskal, Radoslaw Lisieck
  Konferencja:
  13th Conference of the European Ceramic Society (rok: 2013, ), Wydawca: ECERS
  Data:
  konferencja 23-27.06.2013
  Status:
  Opublikowana