Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmienność molekularna genów szlaku RAS-MAPK a ekspresja fenotypowa zespołu Noonan

2011/01/D/NZ5/01347

Słowa kluczowe:

Zespół Noonan szlak RAS-MAPK korelacja genotyp-fenotyp

Deskryptory:

 • NZ2_1: Genetyka molekularna
 • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka
 • NZ5_5: Diagnostyka chorób człowieka

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Instytut Matki i Dziecka

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jakub Klapecki 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 253 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Zestaw komputerowy. Za kwotę 4 000 PLN
 3. Termocykler. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Contribution of RIT1 Mutations to the Pathogenesis of Noonan Syndrome: Four New Cases and Further Evidence of Heterogeneity IF: 2,304
  Autorzy:
  Monika Gos, Somayyeh Fahiminiya, Jarosław Poznański, Jakub Klapecki, Ewa Obersztyn, Małgorzata Piotrowicz, Jolanta Wierzba, Renata Posmyk, Jerzy Bal, Jacek Majewski
  Czasopismo:
  American Journal of Medical Genetics Part A (rok: 2014, tom: 164A(9), strony: 2310-6), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ajmg.a.36646 - link do publikacji
 2. The RASopathies as an example of RAS/MAPK pathway disturbances - clinical presentation and molecular pathogenesis of selected syndromes.
  Autorzy:
  Natalia Bezniakow, Monika Gos, Ewa Obersztyn
  Czasopismo:
  Dev Period Med (rok: 2014, tom: 18(3), strony: 285-96), Wydawca: Blue Sparks Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
 3. Neurofibromin in neurofibromatosis type 1 – mutations in NF1 gene as a cause of disease.
  Autorzy:
  Abramowicz Anna, Gos Monika
  Czasopismo:
  Medycyna Wieku Rozwojowego (rok: 2014, tom: 18(3), strony: 297-306), Wydawca: Blue Sparks Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
 4. Rare variants in SOS2 and LZTR1 are associated with Noonan syndrome IF: 5,636
  Autorzy:
  Guilherme Lopes Yamamoto, Meire Aguena, Monika Gos, Christina Hung, Jacek Pilch, Somayyeh Fahiminiya, Anna Abramowicz, Ingrid Cristian, Michelle Buscarilli, Michel Satya Naslavsky, Alexandra C Malaquias, Mayana Zatz, Olaf Bodamer, Jacek Majewski, Alexander A L Jorge, Alexandre C Pereira, Chong Ae Kim, Maria Rita Passos-Bueno, Débora Romeo Bertola
  Czasopismo:
  Journal Med Genet (rok: 2015, tom: 52, strony: 413-421), Wydawca: BMJ Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1136/jmedgenet-2015-103018 - link do publikacji
 5. Zespół Noonan u noworodka z przeważającymi objawami niewydolności oddechowej oraz kardiomiopatii przerostowej i nadciśnienia płucnego
  Autorzy:
  Jeleń K, Śmigiel R, Gos M, Terpińska E, Królak-Olejnik B
  Czasopismo:
  Pediatria Polska (rok: 2016, tom: 91, strony: 275-278), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pepo.2016.01.002 - link do publikacji
 6. Ścieżka sygnałowa RAS/MAPK i jej rola w etiopatogenezie zespołu Noonan
  Autorzy:
  Monika Gos, Monika Leszkiewicz, Anna Abramowicz
  Czasopismo:
  Postępy Biochemii (rok: 2012, tom: 58, strony: 255 - 264), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana
 1. A spectrum of mutations in PTPN11, SOS1 and RAF1 genes in patients with Noonan syndrome clinical suspicion
  Autorzy:
  A. Abramowicz, M. Gos, J. Klapecki, R. Frazao, J. Majewski, A. Szpecht-Potocka, A. Kutkowska-Kazmierczak, K. Szczałuba, P. Lepage, E. Obersztyn, J. Bal, E. Bocian
  Konferencja:
  European Society of Human Genetics (rok: 2012, ), Wydawca: Eur J Hum Genetics
  Data:
  konferencja 23-26.06.2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Wyniki badań kliniczno-molekularnych w grupie 267 pacjentów z podejrzeniem zespołu Noonan: korelacja fenotypowo-genotypowa
  Autorzy:
  Obersztyn E, Gos M, Abramowicz A, Klapecki J, Kutkowska-Kaźmierczak A, Szpecht-Potocka A, Szczałuba K, Kostyk E, Wierzba J, Piotrowicz M, Posmyk R, Pilch J, Badura-Stronka M, Śmigiel R, Karpiński M, Stembalska A, Chilarska T, Bal J, Bocian E
  Konferencja:
  Polski Kongres Genetyki (rok: 2013, ), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 10-13.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Sekwencjonowanie następnej generacji w badaniach podłoża molekularnego chorób genetycznie uwarunkowanych. Wyniki badań własnych pacjentów z pierwotnym rozpoznaniem zespołu Noonan.
  Autorzy:
  Gos M, Klapecki J,Fahiminiya S, Obersztyn E, Abramowicz A, Kutkowska-Kazimierczak A, Szczałuba K, Piotrowicz M, Pilch J, Posmyk R, Majewski J, Bal J
  Konferencja:
  Polski Kongres Genetyki (rok: 2013, ), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Pozaniu
  Data:
  konferencja 10-13.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Sekwencjonowanie następnej generacji w badaniach podłoża molekularnego zespołu Noonan i Noonan-podobnych.
  Autorzy:
  Gos M, Fahiminiya S, Klapecki J, Obersztyn E, Abramowicz A, Kutkowska-Kaźmierczak, Piotrowicz M, Wierzba J, Śmigiel R, Posmyk R, Karpiński M, Pilch J, Szczałuba K, Bezniakow N, Majewski J, Bal J
  Konferencja:
  VII Zjazd PTGC (rok: 2014, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny
  Data:
  konferencja 8-10.09
  Status:
  Opublikowana
 5. From Noonan syndrome to neurofibromatosis /Noonan syndrome? Insights from Polish experience.
  Autorzy:
  Monika Gos, Somayyeh Fahiminiya, Anna Kutkowska-Kazmierczak, Jakub Klapecki, Anna Abramowicz, Ewa Obersztyn, Joanna Bernaciak, Jacek Majewski, Jerzy Bal
  Konferencja:
  16th European Neurofibromatosis Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee
  Data:
  konferencja 4-7.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Noonan syndrome - the usefulness of whole exome sequencing in the identification of known and new causative genes and disease differential diagnosis.
  Autorzy:
  M. Gos, S. Fahiminiya, J. Klapecki, E. Obersztyn, A. Abramowicz, A. Kutkowska-Kaźmierczak, M. Piotrowicz, J. Pilch, R. Posmyk, J. Wierzba, J. Bal, J. Majewski
  Konferencja:
  European Society of Human Genetics Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: Eur J Hum Genet
  Data:
  konferencja 31.05-03.06
  Status:
  Opublikowana
 7. Mutations in PTPN11, SOS1 and RAF1 genes and clinical characteristics of Noonan syndrome patients
  Autorzy:
  M. Gos, J. Klapecki, R. Frazao, J. Majewski, A. Abramowicz, A. Kutkowska- Kazmierczak, K. Szczałuba, P. Lepage, E. Obersztyn, J. Bal, E. Bocian
  Konferencja:
  European Society of Human Genetics (rok: 2012, ), Wydawca: Eur J Hum Genetics
  Data:
  konferencja 23-26.06.2012
  Status:
  Opublikowana
 1. wszystkie rozdziały
  Autorzy:
  Klapecki J, Gos M, Obersztyn E, Mazurczak T
  Książka:
  Zespół Noonan - etiopatogeneza, dziedziczenie, diagnostyka, różnicowanie kliniczne, poradnictwo genetyczne i leczenie. (rok: 2015, tom: 1, strony: 27760), Wydawca: Continuo
  Status:
  Opublikowana