Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

OSOBLIWOŚĆ EWOLUCYJNA NATURY LUDZKIEJ. Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad językiem, komunikacją, umysłem i działaniem ludzi i zwierząt

2011/01/B/HS1/04462

Słowa kluczowe:

natura ludzka ewolucja umysł język komunikacja etologia moralność

Deskryptory:

 • HS1_6: Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)
 • HS6_5: Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia
 • HS1_3: Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Arkadiusz Gut 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 77 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2014-12-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (9)
 1. ZACHOWANIA (PROTO?)MORALNE U NACZELNYCH. POCZUCIE SPRAWIEDLIWOŚCI I EMPATIA
  Autorzy:
  Zuzanna Kieroń
  Czasopismo:
  Roczniki Filozoficzne (), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Złożona
 2. Subiektywność i dobro. Ontologiczne przesłanki życzliwości dla zwierząt
  Autorzy:
  Zbigniew Wróblewski
  Czasopismo:
  Ethos (rok: 2013, tom: 2, strony: 113-132), Wydawca: Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Analiza porównawcza wybranych anatomicznych i neurofizjologicznych uwarunkowań procesów poznawczych u ludzi i zwierząt – zarys problematyki
  Autorzy:
  Andrzej Zykubek
  Czasopismo:
  Roczniki Filozoficzne (), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Złożona
 1. Doświadczenia religijne w kontekście badań neurobiologicznych
  Autorzy:
  Justyna Herda
  Książka:
  W puszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej, red. A. Gut, Z. Wróblewski (rok: 2015, tom: 12, strony: 137-153), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana
 2. Język i komunikacja zwierząt (kognitywne implikacje)
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut
  Książka:
  W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej, red. A. Gut, Z. Wróblewski (rok: 2015, tom: 12, strony: s. 283-308), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana
 3. Na czym polega specyficznie ludzki mindreading ?
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut
  Książka:
  W puszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej, red. A. Gut, Z. Wróblewski (rok: 2015, tom: 12, strony: 59-88), Wydawca: Wydanicwto KUL
  Status:
  Opublikowana
 4. Nowożytna debata na temat wyjątkowości natury bytu ludzkiego w relacji do zwierząt (stanowisko Kartezjusza)
  Autorzy:
  Przemysław Gut
  Książka:
  W puszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej, red. A. Gut, Z. Wróblewski (rok: 2015, tom: 12, strony: 218-231), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana
 5. Swoistość człowieka współczesnego… w oparciu o dane anatomiczne i morfologiczne Perspektywa wertykalna
  Autorzy:
  Zuzanna Kieroń
  Książka:
  W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej (rok: 2014, tom: 12, strony: 253-279), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana
 6. W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej
  Autorzy:
  red. Arkadiusz Gut, Zbigniew Wróblewski
  Książka:
  W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej (rok: 2014, tom: 12, strony: ss.426), Wydawca: Wydawnicwto KUL
  Status:
  Opublikowana
 7. Subiektywność i mechanizm. Działanie i zachowanie ludzi i zwierząt w świetle antropologii porównawczej
  Autorzy:
  Zbigniew Wróblewski
  Książka:
  Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt humanistyczny i posthumanistyczny (rok: 2014, tom: 1, strony: s.31-43), Wydawca: Wydawnicwto Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 8. Wyróżniony status człowieka w przyrodzie i próby jego podważania. Zarys problematyki
  Autorzy:
  Marek Słomka
  Książka:
  W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej, red. A. Gut, Z. Wróblewski (rok: 2015, tom: 12, strony: 233-252), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana
 9. BADANIA KOGNITYWNE I ROZWOJOWE NAD CZYTANIEM UMYSŁU (MINDREADING)
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut
  Książka:
  Przewodnik po Kognitywistyce (red. J. Bremer) (rok: 2014, ), Wydawca: WAM
  Status:
  Przyjęta do publikacji