Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

AgCENT: nowe unikatowe materiały magnetyczne i elektronowe oparte o związki dwuwartościowego srebra

2011/01/B/ST5/06673

Słowa kluczowe:

srebro fluor magnetyzm struktura elektronowa utleniacze

Deskryptory:

 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wojciech Grochala 

Liczba wykonawców projektu: 21

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 931 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27

Zakończenie projektu: 2015-12-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop Apple, DELL. Za kwotę 34 000 PLN
 2. licencje.
 3. działo jonowe.
 4. mieszadło z płytą grzejną.
 5. oprogramowanie MS Office Std, MS Office for Mac 2011.
 6. wózek na butle.
 7. zestaw wejściowy gazu do działa jonowego.
 8. generator ozonu. Za kwotę 36 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Ag(I)S2O6CF3: the first trifluoromethylsulfonylsulfate(VI) IF: 3,806
  Autorzy:
  Malinowski P, Derzsi M, Grochala W
  Czasopismo:
  DALTON TRANS (rok: 2013, tom: 42(29), strony: 10417-10423), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3dt50473e - link do publikacji
 2. AgPO2F2 and Ag9(PO2F2)14 – the first Ag(I) and Ag(I)/Ag(II) difluorophosphates with complex crystal structures IF: 4,197
  Autorzy:
  Malinowski PJ, Kurzydłowski D, Grochala W
  Czasopismo:
  DALTON TRANS (rok: 2015, tom: 44(45), strony: 19395–19734), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5DT02004B - link do publikacji
 3. Anomalous Chemical Shifts in X-ray Photoelectron Spectra of Sulfur-Containing Compounds of Silver (I) and (II) IF: 1,436
  Autorzy:
  Grzelak A, Jaroń T, Mazej Z, Michałowski T, Szarek P, Grochala W
  Czasopismo:
  J ELECTR SPECTR REL PHENOM (rok: 2015, tom: 202, strony: 38-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.elspec.2015.02.013 - link do publikacji
 4. Redetermination of crystal structure of Ag(II)SO4 and its high pressure behavior up to 30 GPa IF: 3,88
  Autorzy:
  Derzsi M, Budzianowski A, Struzhkin VV, Malinowski PJ, Leszczyński PJ, Mazej Z, Grochala W
  Czasopismo:
  CRYSTENGCOMM (rok: 2013, tom: 15(1), strony: 192-198), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C2CE26282G - link do publikacji
 5. Stabilization and strong oxidizing properties of Ag(II) in a fluorine-free solvent IF: 6,378
  Autorzy:
  Połczyński P, Jurczakowski R, Grochala W
  Czasopismo:
  CHEM COMMUN (rok: 2013, tom: 49(68), strony: 7480-7482), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3CC43072C - link do publikacji
 6. The first example of a mixed valence ternary compound of silver with random distribution of Ag(I) and Ag(II) cations IF: 4,197
  Autorzy:
  Mazej Z, Michałowski T, Goreshnik E, Jagličić Z, Arčon I, Szydłowska J, Grochala W
  Czasopismo:
  DALTON TRANS (rok: 2015, tom: 44(24), strony: 10957-10968), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5DT00740B - link do publikacji
 7. Chemistry of Ag(II): a cornucopia of peculiarities IF: 2,147
  Autorzy:
  Grochala W, Mazej Z
  Czasopismo:
  PHIL TRANS A (rok: 2015, tom: 373(3), strony: 20140179 1-12), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1098/rsta.2014.0179 - link do publikacji
 8. New Ag(F1–xClx)y phases for energy storage applications IF: 1,948
  Autorzy:
  Adamczyk W, Połczyński P, Mika A, Jaroń T, Mazej Z, Fijałkowski KJ, Jurczakowski R, Grochala W
  Czasopismo:
  J FLUOR CHEM (rok: 2015, tom: 174, strony: 22-29), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jfluchem.2014.09.004 - link do publikacji
 9. The close relationships between the crystal structures of MO and MSO4 compounds (M= Group 10, 11 or 12 metal), and predicted structures for AuO and PtSO4 IF: 3,12
  Autorzy:
  Derzsi M, Hermann A, Hoffmann R, Grochala W
  Czasopismo:
  EUR J INORG CHEM (rok: 2013, tom: -29, strony: 5095-5102), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201300769 - link do publikacji
 10. Strong and long-lived free-radical oxidizer based on silver(II). Mechanism of Ag(I) electrooxidation in concentrated H2SO4 IF: 4,814
  Autorzy:
  Połczyński P, Jurczakowski R, Grochala W
  Czasopismo:
  J PHYS CHEM C (rok: 2013, tom: 117(40), strony: 20689-20696), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp406442j - link do publikacji
 11. Structural transition and unusually strong 1D antiferromagnetic superexchange coupling in perovskite KAgF3 IF: 6,378
  Autorzy:
  Kurzydłowski D, Mazej Z, Jagličić Z, Filinchuk Y, Grochala W
  Czasopismo:
  CHEM COMMUN (rok: 2013, tom: 49(56), strony: 6262-6264), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3CC41521J - link do publikacji
 12. The missing crystal structures of fluorosulfates of monovalent cations: M(I)SO3F, M=Na, Rb and Tl IF: 1,939
  Autorzy:
  Michałowski T, Leszczyński PJ, Cyrański M, Dobrzycki Ł, Budzianowski A, Grochala W
  Czasopismo:
  J FLUOR CHEM (rok: 2012, tom: 140, strony: 116-120), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jfluchem.2012.05.004 - link do publikacji
 13. Unexpectedly complex crystalline phases in the MSO3F–Ag(SO3F)2 phase diagram (M=Na, K, Rb, Cs) IF: 2,942
  Autorzy:
  Michałowski T, Mazej Z, Budzianowski A, Jagličić Z, Leszczyński PJ, Grochala W
  Czasopismo:
  EUR J INORG CHEM (rok: 2015, tom: 215(2), strony: 324-332), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201402948 - link do publikacji
 14. Strong cationic oxidizers: thermal decomposition, electronic structure and magnetism of their compounds IF: 1,135
  Autorzy:
  Leszczyński PJ, Grochala W
  Czasopismo:
  ACTA CHIM SLOVEN (rok: 2013, tom: 60(3), strony: 455-470), Wydawca: Slow. Tow. Chem.
  Status:
  Opublikowana
 1. Unique silver(II) fluorides: the emerging electronic and magnetic materials
  Autorzy:
  Mazej Z, Kurzydłowski D, Grochala W
  Książka:
  Photonic and Electronic Properties of Fluoride Materials (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier, Eds. A. Tressaud & K. Poeppelmeier
  Status:
  Przyjęta do publikacji