Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Implanty polimerowe wspomagające ukierunkowaną regenerację uszkodzonych nerwów obwodowych (kontynuacja badań)

2011/01/B/ST8/07795

Słowa kluczowe:

implanty rurkowe polimery biodegradowalne nerwy obwodowe neuroregeneracja

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jadwiga Laska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 403 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-21

Zakończenie projektu: 2015-06-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Cieplarka laboratoryjna. Za kwotę 6 000 PLN
 2. Stanowisko do badań degradacji in vitro. Za kwotę 6 000 PLN
 3. Membranowa pompa próżniowa. Za kwotę 4 000 PLN
 4. Zamrażarka laboratoryjna. Za kwotę 14 760 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 1. Characterization of olfactory ensheathing glial sells cultured on polyurethane/polylactide electrospun nonwovens IF: 1,195
  Autorzy:
  J. Grzesiak, R. Fryczkowski, A. Lis, D. Szarek, J. Laska, K. Marycz
  Czasopismo:
  International Journal of Polymer Science (rok: 2015, tom: 2015, strony: 44571), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2015/908328 - link do publikacji
 2. Assessment of in vivo behavior of polymer tube nerve grafts simultaneously with peripheral nerve regeneration process using scanning electron microscopy technique IF: 1,287
  Autorzy:
  D. Szarek, K. Marycz, J. Laska, P. Bednarz, W. Jarmundowicz
  Czasopismo:
  Scanning (rok: 2013, tom: 35, strony: 232-245), Wydawca: Wiley-Blackwell
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/sca.21056 - link do publikacji
 3. Hydrogels based on ionically and covalently crosslinked alginates
  Autorzy:
  J. Walczak, J. Marchewka, J. Laska
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2014, tom: XVII(128-129), strony: 109-110), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biomateriałów
  Status:
  Opublikowana
 4. Influence of calcium alginate on peripheral nerve regeneration: in vivo study IF: 1,348
  Autorzy:
  D. Szarek, K. Marycz, P. Bednarz, P. Tabakow, W. Jarmundowuicz, J. Laska
  Czasopismo:
  Biotechnology and Applied Biochemistry (rok: 2013, tom: 60, strony: 547-558), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/bab.1096 - link do publikacji
 5. Polyurethane/polylactide-based biomaterials combined with rat olfactory bulb-derived glial cells and adipose-derived mesenchymal stromal cells for neural regenerative medicine applications IF: 3,088
  Autorzy:
  J. Grzesiak, K. Marycz, D. Szarek, P. Bednarz, J. Laska
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2015, tom: 52, strony: 163-170), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2015.03.050 - link do publikacji
 6. Materials and methods supporting nerve regeneration in peripheral and central nervous system
  Autorzy:
  J. Laska, P. Bednarz, A. Lis, D. Szarek
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2014, tom: XVII(128-129), strony: 95-96), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biomateriałów
  Status:
  Opublikowana
 1. Multilayer tubes, multitubes, and fibers-filled tubes and scaffolds supporting peripheral nerve regeneration
  Autorzy:
  D. Szarek, P. Bednarz, K. Marycz, J. Laska, W. Jarmundowicz
  Konferencja:
  15th World Congress of Neurosurgery (rok: 2013, ), Wydawca: World Federation of Neurosurgical Societes
  Data:
  konferencja 8-13. 09
  Status:
  Opublikowana
 2. Surface properties of sterilized polyurethane/polylactide films
  Autorzy:
  P. Bednarz, M. Marzec, J. Laska
  Konferencja:
  27th European Sonference on Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biometriałów
  Data:
  konferencja 30.08-3.09
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Charactrization of polyurethane/polylastide blends in terms of their applicability as biomaterials supporting nerve regeneration
  Autorzy:
  J. Laska, P. Bednarz, A. Lis, J. Grzesiak, K. Marycz, D. Szarek
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
  Data:
  konferencja 30.08-3.09
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Materials and methods supporting nerve regeneration in peripheral and central nervous system
  Autorzy:
  J. Laska, P. Bednarz, A. Lis, D. Szarek
  Konferencja:
  XXIV Conference "Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine" (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biomateriałów
  Data:
  konferencja 9-12 X
  Status:
  Opublikowana
 5. Możliwość wykorzystania implantów poliuretanowo-polilaktydowych do uzupełniania pourazowych ubytków nerwów obwodowych - badanie eksperymentalne na zwierzętach doświadczalnych
  Autorzy:
  D. Szarek, J. Laska, K. Marycz, P. Tabakow, P. Bednarz, A. Frączek-Szczypta, W. Jarmundowicz
  Konferencja:
  XV Sympozjum Naukowe: Regeneracja w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundacja UM w Łodzi
  Data:
  konferencja 18-20.10
  Status:
  Opublikowana
 6. Polymer implants supporting nerve regeneration in peripheral and central nervous system
  Autorzy:
  J. Laska, P. Bednarz, A. Lis, D. Szarek, K. Marycz, P. Tabakow, W. Jarmundowicz
  Konferencja:
  Materials Science and Engineering (rok: 2012, ), Wydawca: Deutsche Gesellschaft fuer Materiallkunde e.V.
  Data:
  konferencja 25-27.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Rheological properties of sodium/salcium alginate hydrogels
  Autorzy:
  J. Mastalska-Popławska, A. Lis, P. Izak, J. Laska
  Konferencja:
  The 2nd International Conference on Rheology and Modelling in Materials (rok: 2015, ), Wydawca: IGREX Engineering Service Ltd.
  Data:
  konferencja 5-9.10
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Electrospun polyurethane/polylactide fibers for neural tissue regeneration: preparation, mechanical properties and cell compatibility
  Autorzy:
  A. Lis, R. Fryczkowski, D. Szarek, J. Laska
  Konferencja:
  Materials Science and Engineering (rok: 2012, ), Wydawca: Deutsche Gesellschaft fuer Materiallkunde e.V.
  Data:
  konferencja 25-27.09
  Status:
  Opublikowana
 9. Ocena regeneracji nerwów obwodowych za pomoca indeksu regeneracyjnego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego
  Autorzy:
  D. Szarek, K. Marycz, J. Laska, P. Bednarz, W. Jarmundowicz
  Konferencja:
  XV Sympozjum Naukowe: Regeneracja w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundacja UM w Łodzi
  Data:
  konferencja 18-20.10
  Status:
  Opublikowana
 10. The influence of alginate fibers on peripheral nerve regeneration, in vivo study
  Autorzy:
  P. Bednarz, D. Szarek, K. Marycz, P. Tabakow, W. Jarmundowicz, J. Laska
  Konferencja:
  Materials Science and Engineering (rok: 2012, ), Wydawca: Deutsche Gesellschaft fuer Materiallkunde e.V.
  Data:
  konferencja 25-27.09
  Status:
  Opublikowana
 11. Polyurethane/polylactide electrospun nonwovens for neural tissue engineering
  Autorzy:
  A. Lis, J. Grzesiak, R. Fryczkowski, D. Szarek, K. Marycz, W. Jarmundowicz, J. Laska
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
  Data:
  konferencja 30-3.09
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 12. Alginate hydrogel microspheres with piezoelectric properties
  Autorzy:
  J. Laska, J. Marchewka, J. Walczak
  Konferencja:
  POLYMAT 60, Silesian Meetings on Polymer Materials (rok: 2014, ), Wydawca: Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 30.06-1.07
  Status:
  Opublikowana
 13. Hydrogels based on ionically and covalently crosslinked alginates
  Autorzy:
  J. Walczak, J. Marchewka, J. Laska
  Konferencja:
  XXIV Conference "Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine" (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biomateriałów
  Data:
  konferencja 9-12 X
  Status:
  Opublikowana