Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

W kierunku nowej grupy wielordzeniowych klasterów cynkowych stabilizowanych pochodnymi 8-hydroksychinoliny i innymi światłoczułymi ligandami.

2011/01/B/ST5/06338

Słowa kluczowe:

materiały fluoroscencyjne związki alkilocynkowe prekursory hydroliza

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Iwona Justyniak 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 455 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Piec rurowy. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Chłodnica zanurzeniowa z kontrolerem temperatury. Za kwotę 20 000 PLN
 3. Spektrofotometr UV-vis. Za kwotę 50 000 PLN
 4. Komputer z drukarką. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. 2.Permanent porosity derived from the self-assembly of highly luminescent molecular zinc carbonate nanoclusters
  Autorzy:
  K. Sokołowski, W. Bury, I. Justyniak, D. Fairén-Jiménez, K. Sołtys, D. Prochowicz, S. Yang, M. Schröder, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2013, tom: 52, strony: 13414-13418), Wydawca: wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201306785 - link do publikacji
 2. tert-Butyl(tert-Butoxy)zinc Hydroxides: Hybrid Models for Single Source Precursors of ZnO Nanoparticles.
  Autorzy:
  K. Sokołowski, I. Justyniak, W. Bury, Z. Kaszkur, Ł. Mąkolski, M. Dutkiewicz, A. Lewalska, E. Krajewska, D. Kubicki, K. Wójcik, J. Grzonka, K. J. Kurzydłowski, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Chem. Eur. J. (rok: 2015, tom: 21, strony: 5488-5495), Wydawca: wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201406245 - link do publikacji
 3. 1.Towards a New Family of Photoluminescent Organozinc 8-Hydroxyquinolinates with a High Propensity to Form Noncovalent Porous Materials
  Autorzy:
  K. Sokołowski, I. Justyniak, W. Śliwiński, K. Sołtys, A. Tulewicz, A. Kornowicz, R. Moszyński, J. Lipkowski, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Chem. Eur. J. (rok: 2012, tom: 18, strony: 5637-5645), Wydawca: wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201104028 - link do publikacji
 4. Synthesis and Structure of an Arylmanganese(II) 8-Hydroxyquinolinate Tetranuclear Cluster
  Autorzy:
  I. Justyniak, A. Kornowicz, D. Prochowicz, K. Sokołowski, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Z. Anorg. Allg. Chem. (rok: 2014, tom: 640, strony: 2427-2430), Wydawca: wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/zaac.201400302 - link do publikacji