Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Izolatory topologiczne typu faz Heuslera MPtBi (M = Y, La, Lu ): badania magnetyczne, elektryczne i metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

2011/01/B/ST3/04466

Słowa kluczowe:

izolatory topologiczne fazy Heuslera,transport elektronowy magnetyczny rezonans jądrowy (NMR MAS NMR) przesunięcia chemiczne relaksacja jądrowa )

Deskryptory:

 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego, Polska Akademia Nauk

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Bogdan Nowak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 390 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wysokotemperaturowy piec rurowy pionowyProtherm. Za kwotę 37 023 PLN
 2. molekularna pompa próżniowa. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Band inversion in topologically nontrivial half-Heusler bismuthides: 209Bi NMR study IF: 4,835
  Autorzy:
  Bogdan Nowak, Orest Pavlosiuk, Dariusz Kaczorowski
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2015, tom: 119, strony: 2770-2774), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp5115493 - link do publikacji
 2. Magnetic order and SdH in half-Heusler phase ErPdBi IF: 0,604
  Autorzy:
  Orest Pavlosiuk, Krzysztof Filar, Piotr Wiśniewski, Dariusz Kaczorowski
  Czasopismo:
  Acta Phys. Polon.A (rok: 2015, tom: 127, strony: 656-658), Wydawca: Institute of Physics PAS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.127.656 - link do publikacji
 3. Nonmetallic behaviour in half-Heusler phases YPdSb, YPtSb and LuPtSb IF: 1,649
  Autorzy:
  Bogdan Nowak, Dariusz Kaczorowski
  Czasopismo:
  Intermetallics (rok: 2013, tom: 40, strony: 28-35), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.intermet.2013.04.001 - link do publikacji
 4. Comment on the reference compound for chemical shift and Knight shift determination of 209Bi nuclei IF: 2,864
  Autorzy:
  Bogdan Nowak
  Czasopismo:
  Solid State Nucl. Magn. Reson. (rok: 2015, tom: 66-67, strony: 49-50), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/ssnmr.2014.12.001 - link do publikacji
 5. NMR as a probe of band inversion in topologically nontrivial half-Heusler compounds IF: 4,835
  Autorzy:
  Bogdan Nowak, Dariusz Kaczorowski
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2014, tom: 118, strony: 18021 - 18026), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp505320wI - link do publikacji
 6. Shubnikov-de-Haas oscillations, weak antilocalization effect and large linear magnetoresistance in putative topological superconductor LuPdBi IF: 5,078
  Autorzy:
  Orest Pavlosiuk, Dariusz Kaczorowski, Piotr Wiśniewski
  Czasopismo:
  Sci. Rep. (rok: 2015, tom: 5, strony: 9158 (1-8)), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep09158 - link do publikacji