Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przemiany ekosystemów wodno-bagiennych i ekspansja roślinności antropogenicznej na terenie Gdańska od V do VII wieku w oparciu o dane paleoekologiczne

2011/01/B/ST10/04020

Słowa kluczowe:

stanowiska miejskie analiza pyłkowa szczątki makroskopowe mikrofosylia pozapyłkowe geochemia bioinykacja średniowiecze okres nowożytny Gdańsk środowisko przyrodnicze

Deskryptory:

 • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ BIOLOGII (telefon: 058 523 64 41, fax: 058 523 64 03, e-mail: dziekanat@biologia.ug.gda.pl, www.biology.ug.gda.pl)

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Święta-Musznicka 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 243 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2015-12-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mikroskop Nikon Ci-S. Za kwotę 25 000 PLN
 2. Notebook. Za kwotę 4 000 PLN
 3. Komputer stacjonarny. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. Combined pollen and macrofossil data as a source for reconstructing mosaic patterns of the early medieval urban habitats e a case study from Gdańsk, N. Poland. IF: 1,889
  Autorzy:
  Święta-Musznicka J., Latałowa M., Badura M., Gołembnik A.
  Czasopismo:
  Journal of Archaeological Science (rok: 2013, tom: 40 (1), strony: 637–648), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jas.2012.08.016 - link do publikacji
 2. From wetland to commercial centre: the natural history of Wyspa Spichrzów ( Granary Island") in medieval Gdańsk, northern Poland IF: 2,039
  Autorzy:
  Święta-Musznicka J., Latałowa M.
  Czasopismo:
  Vegetation History and Archaeobotany (rok: 2016, tom: 25, strony: 583-599), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00334-016-0578-7 - link do publikacji
 3. The comparison of archaeobotanical data and the oldest documentary records (14th–15th century) of useful plants in medieval Gdańsk, northern Poland IF: 2,648
  Autorzy:
  Badura M., Możejko B., Święta-Musznicka J., Latałowa M.
  Czasopismo:
  Vegetation History and Archaeobotany (rok: 2015, tom: 24 (3), strony: 441-454), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00334-014-0501-z - link do publikacji
 1. Application of multiproxy palaeoenvironmental analysis to the deposits of urban archaeological sites (Gdańsk, N. Poland)
  Autorzy:
  Święta-Musznicka J., Latałowa M.
  Konferencja:
  16th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany (rok: 2013, ), Wydawca: School of History and Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki
  Data:
  konferencja 17-22.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. The natural conditions of the medieval settlement in Gdańsk and the impact of town development on the natural environment transformation.
  Autorzy:
  Święta-Musznicka J., Latałowa M.
  Konferencja:
  Conference on the environmental archaeology of European cities (CEAEC) (rok: 2015, ), Wydawca: Royal Belgian Institute of Natural Sciences
  Data:
  konferencja 27-29.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Non-pollen palynomorphs in natural sediments and urban culture layers from the area of Gdańsk (N. Poland).
  Autorzy:
  Święta-Musznicka J., Latałowa M.
  Konferencja:
  5th Workshop on non-pollen palynomorphs (rok: 2012, ), Wydawca: Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, University of Amsterdam
  Data:
  konferencja 2nd-4th July 2012
  Status:
  Opublikowana
 4. Medieval climate warming reflected in the pollen and macrofossil record from urban archaeological sites in Gdańsk (N Poland).
  Autorzy:
  Święta-Musznicka J., Latałowa M., Badura M.
  Konferencja:
  Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwerystet Gdański
  Data:
  konferencja 17-19.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Naturalne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego w Gdańsku i wpływ rozwoju przestrzennego miasta na przemiany środowiska przyrodniczego.
  Autorzy:
  Święta-Musznicka J., Latałowa M.
  Konferencja:
  VIII Sympozjum Archeologii Środowiskowej (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Nauk Geograficznych UŁ
  Data:
  konferencja 22-25.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Non-pollen palynomorphs vs. geochemistry of limnic sediments and urban culture layers in the area of Gdańsk (N. Poland)
  Autorzy:
  Święta-Musznicka J.
  Konferencja:
  9th European Palaeobotany-Palynology Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Coop. Libraria Editrice Universita di Padova
  Data:
  konferencja 26-31.08. 2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Przemiany ekosystemów wodno-bagiennych na tle rozwoju Gdańska we wczesnym średniowieczu
  Autorzy:
  Święta-Musznicka J., Latałowa M.
  Konferencja:
  VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie. (rok: 2013, ), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 11-13.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 8. From wetlands to urban vegetation – using palaeoecological data to reconstruct environmental changes in the area of Gdańsk from the 2nd century A.D. to modern times
  Autorzy:
  Święta-Musznicka J., Latałowa M.
  Konferencja:
  The Baltic Sea a Mediterranean of Northern Europe (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Geological Institute-National Research Institute
  Data:
  konferencja 4-6.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Multidyscyplinarne badania paleośrodowiskowe osadów z miejskich stanowisk archeologicznych z terenu Gdańska
  Autorzy:
  Święta-Musznicka J., Latałowa M.
  Konferencja:
  56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Mantis
  Data:
  konferencja 24-30.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 10. Przemiany ekosystemów wodno-bagiennych i ekspansja roślinności antropogenicznej na terenie Gdańska od V do XV wieku w oparciu o dane paleoekologiczne z miejskich stanowisk archeologicznych
  Autorzy:
  Święta-Musznicka J., Latałowa M.
  Konferencja:
  I Kongres Archeologii Polskiej (rok: 2013, ), Wydawca: Zarząd Główny Stowarzyszenia Archeologów Polskich
  Data:
  konferencja 19-21.09.2013
  Status:
  Opublikowana