Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Genetyczna kontrola indukcji kwitnienia Lupinus luteus L.

2011/01/B/NZ9/03819

Słowa kluczowe:

indukcja kwitnienia Lupinus luteus L. ekspresja genów FT SOC1 LFY gibereliny RealTime-PCR

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
 • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Waldemar Wojciechowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 274 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 1. Comparison of expression of one of the SOC1 homologues in the vegetative organs of yellow lupine pre-flowering after GA application under artificial and natural conditions for cultivation IF: 1,608
  Autorzy:
  Waldemar Wojciechowski, Paulina Glazińska, Natalia Klajn, Mariusz Banach, Milena Kulasek,Katarzyna Marciniak, Emilia Wilmowicz, Jacek Kesy , Jan Kopcewicz
  Czasopismo:
  Acta Physiologiae Plantarum (rok: 2019, ), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Złożona
 2. De novo transcriptome profiling of flowers and pods of Lupinus luteus (yellow lupine) reveals complex expression changes during generative organ abscission. IF: 4,495
  Autorzy:
  Paulina Glazinska, Waldemar Wojciechowski, Milena Kulasek, Wojciech Glinkowski, Katarzyna Marciniak, Natalia Klajn, Jacek Kesy, Jan Kopcewicz
  Czasopismo:
  Frontiers in Plant Science Crop Science and Horticulture (rok: 2017, tom: vol. 8, strony: b.d.), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpls.2017.00641 - link do publikacji
 1. Identification and transcriptional activity of FT homologue in Lupinius luteus
  Autorzy:
  Waldemar Wojciechowski, Paulina Glazińska, Mariusz Banach, Emilia Wilmowicz, Agata Kućko, Katarzyna Marciniak, Jacek Kęsy, Jan Kopcewicz, Andrzej Tretyn
  Konferencja:
  IV Polski Kongres Genetyki (rok: 2013, ), Wydawca: IV Polski Kongres Genetyki, 10-13 września 2013, Poznań : streszczenia
  Data:
  konferencja 10-13 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Identyfikacja i charakterystyka cDNA genu LaFT u łubinu białego (Lupinus albus).
  Autorzy:
  Waldemar Wojciechowski, Paulina Glazińska, Wilmowicz, Agata Kućko, Jacek Kęsy, Jan Kopcewicz.
  Konferencja:
  Strategie wykorzystania roślin strączkowych : X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego, II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych (rok: 2012, ), Wydawca: Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy
  Data:
  konferencja 29 maja - 1 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. Identification and characterization of cDNA genes FLK and FVE of the autonomous pathway of flowering Lupinus luteus.
  Autorzy:
  Mariusz Banach, Waldemar Wojciechowski, Jacek Kęsy, Paulina Glazińska, Emilia Wilmowicz, Agata Kućko, Katarzyna Marciniak, Jan Kopcewicz, Andrzej Tretyn
  Konferencja:
  First Legume Society Conference 2013 : A Legume Odyssey (rok: 2013, ), Wydawca: Novi Sad : International Legume Society. Institute of Field and Vegetable Crops, 2013
  Data:
  konferencja 9-11 May
  Status:
  Opublikowana
 4. Identification and preliminary expression analysis of LlFPA gene from Lupinus luteus
  Autorzy:
  WALDEMAR WOJCIECHOWSKI, MARIUSZ BANACH, JACEK KĘSY, PAULINA GLAZIŃSKA, EMILIA WILMOWICZ, AGATA KUĆKO, KATARZYNA MARCINIAK, JAN KOPCEWICZ, ANDRZEJ TRETYN
  Konferencja:
  Post-transcriptional gene expression regulation in plants (rok: 2014, ), Wydawca: Biotechnologia, Vol. 95 no. 1, Committee on Biotechnology PAS Institute of Bioorganic Chemistry PAS
  Data:
  konferencja 30.06-02.07
  Status:
  Opublikowana
 5. Identyfication and characterization of cDNA genes of the autonomous pathway of flowering Lupinus luteus.
  Autorzy:
  Mariusz Banach, Waldemar Wojciechowski, Jacek Kęsy, Paulina Glazińska, Emilia Wilmowicz, Agata Kućko, Kamil Frankowski, Jan Kopcewicz.
  Konferencja:
  XIV National of Biotechnology Students, IV Conference of Biotechnology (rok: 2012, ), Wydawca: Koło Studentów Biotechnologii. Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 23-25 listopad
  Status:
  Opublikowana
 6. Preliminary expression analysis of FY gene from the autonomous pathway of flowering Lupinus luteus.
  Autorzy:
  Mariusz Banach, Waldemar Wojciechowski, Jacek Kęsy, Paulina Glazińska, Emilia Wilmowicz, Agata Kućko, Katarzyna Marciniak, Jan Kopcewicz, Andrzej Tretyn
  Konferencja:
  48th Congress of the Polish Biochemical Society Toruń, Poland, , (rok: 2013, ), Wydawca: Acta Biochim. Pol., Vol. 60 suppl. 1
  Data:
  konferencja 2nd-5th September
  Status:
  Opublikowana
 7. Transcriptional activity changes of the SOC1 homologue in vegetative organs in Lupinus luteus
  Autorzy:
  Waldemar Wojciechowski, Paulina Glazińska, Mariusz Banach, Emilia Wilmowicz, Agata Kućko, Katarzyna Marciniak, Jacek Kęsy, Jan Kopcewicz, Andrzej Tretyn
  Konferencja:
  The 6th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2013, ), Wydawca: Biotechnologia, Vol. 94 no. 3, 2013
  Data:
  konferencja 16-19 th September
  Status:
  Opublikowana
 8. Wrażliwość genów szlaku autonomicznego na warunki środowiskowe u łubinu żółtego
  Autorzy:
  Mariusz Banach1,2, Waldemar Wojciechowski1,2, Jacek Kęsy 1,2, Paulina Glazińska1,2, Emilia Wilmowicz1,2, Agata Kućko1,2, Katarzyna Marciniak1,2, Natalia Klajn1, Jan Kopcewicz1, Andrzej Tretyn1,2
  Konferencja:
  NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH (rok: 2015, ), Wydawca: IHAR
  Data:
  konferencja 02.02-06.02
  Status:
  Opublikowana
 9. Aktywność transkrypcyjna LlFT u łubinu żółtego jako wyznacznik indukcji kwitnienia.
  Autorzy:
  Waldemar Wojciechowski1,2, Natalia Klajn1, Paulina Glazińska1,2, Mariusz Banach1,2, Jacek Kęsy1,2, Emilia Wilmowicz1,2, Agata Kućko1,2, Katarzyna Marciniak1,2, Jan Kopcewicz1, Andrzej Tretyn1,2
  Konferencja:
  NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH (rok: 2015, ), Wydawca: IHAR
  Data:
  konferencja 02.02-06.02
  Status:
  Opublikowana
 10. Comparison of expression LlFCA, LlFY and LlFLD genes from the flowering autonomous pathway of Lupinus luteus
  Autorzy:
  MARIUSZ BANACH, WALDEMAR WOJCIECHOWSKI, JACEK KĘSY, PAULINA GLAZIŃSKA, EMILIA WILMOWICZ, AGATA KUĆKO, KATARZYNA MARCINIAK, JAN KOPCEWICZ, ANDRZEJ TRETYN
  Konferencja:
  Post-transcriptional gene expression regulation in plants (rok: 2014, ), Wydawca: Biotechnologia, Vol. 95 no. 1, Committee on Biotechnology PAS Institute of Bioorganic Chemistry PAS
  Data:
  konferencja 30.06-02.07
  Status:
  Opublikowana
 11. Identyfikacja i charakterystyka wybranych genów szlaku autonomicznego indukcji kwitnienia u Lupinus luteus.
  Autorzy:
  Mariusz Banach, Waldemar Wojciechowski, Jacek Kęsy, Paulina Glazińska, Emilia Wilmowicz, Agata Kućko, Katarzyna Marciniak, Jan Kopcewicz
  Konferencja:
  III Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych : (rok: 2013, ), Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Biologów UMK : Studenckie Koło Naukowe Geografów UMK,książka abstraktów, Toruń
  Data:
  konferencja 22-24 marca
  Status:
  Opublikowana
 12. Molecular and genetics mechanisms of flowering induction control.
  Autorzy:
  Waldemar Wojciechowski, Paulina Glazińska, Mariusz Banach, Jacek Kęsy, Jan Kopcewicz.
  Konferencja:
  48th Congress of the Polish Biochemical Society Toruń, Poland (rok: 2013, ), Wydawca: Acta Biochim. Pol., Vol. 60 suppl. 1
  Data:
  konferencja 2nd-5th September
  Status:
  Opublikowana
 13. Preliminary expression analysis of FCA gene from the flowering autonomous pathway of Lupinus luteus.
  Autorzy:
  Mariusz Banach, Waldemar Wojciechowski, Jacek Kęsy, Paulina Glazińska, Emilia Wilmowicz, Agata Kućko, Katarzyna Marciniak, Jan Kopcewicz, Andrzej Tretyn
  Konferencja:
  The 6th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2013, ), Wydawca: Biotechnologia, Vol. 94 no. 3, 2013
  Data:
  konferencja 16-19th September
  Status:
  Opublikowana
 14. Wstępne wyniki ekspresji LIFCA - genu szlaku autonomicznego indukcji kwitnienia u Lupinus luteus.
  Autorzy:
  Mariusz Banach, Waldemar Wojciechowski, Jacek Kęsy, Paulina Glazińska, Emilia Wilmowicz, Agata Kućko, Katarzyna Marciniak, Aneta Gorzelańczyk, Jan Kopcewicz, Andrzej Tretyn
  Konferencja:
  IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych (rok: 2014, ), Wydawca: UMK w Toruniu zeszyt abstraktów
  Data:
  konferencja 28-30.03
  Status:
  Opublikowana