Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węglowe

2011/01/B/NZ1/01622

Słowa kluczowe:

inhibitory agregacja białka aminokwas peptydy amyloid choroba Alzheimera pełnoatomowa symulacja metoda dockowania

Deskryptory:

 • NZ1_3: Biofizyka
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

INSTYTUT FIZYKI PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mai Li 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 214 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2014-12-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Serwer obliczeniowy. Za kwotę 60 000 PLN
 2. Notebook. Za kwotę 3 000 PLN
 3. Oprogramowanie (5 szt.). Za kwotę 3 298 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (23)
 1. Effect of Taiwan Mutation (D7H) on Structures of Amyloid Beta Peptides: Replica Exchange Molecular Dynamics Study IF: 3,377
  Autorzy:
  Phan Minh Truong, Man Hoang Viet, Phuong H. Nguyen, C. K. Hu, and Mai Suan Li
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2014, tom: 118, strony: 8972), Wydawca: ACS Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp503652s - link do publikacji
 2. Amyloid peptide Ab40 inhibits aggregation of Ab42: evidence from molecular dynamics simulations IF: 3,164
  Autorzy:
  Man Hoang Viet and Mai Suan Li
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2012, tom: 136, strony: 245105), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4817773 - link do publikacji
 3. In silico and in vitro study of binding affinity oftripeptides to amyloid beta fibrils: Implications for Alzheimer's disease IF: 3,607
  Autorzy:
  Man Hoang Viet, Katarina Siposova, Zuzana Bednarikova, Andrea Antosova, Truc Trang Nguyen, Zuzana Gazova, and Mai Suan Li
  Czasopismo:
  J Phys Chem B (rok: 2015, tom: 119, strony: 5145), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.5b00006 - link do publikacji
 4. Streered molecular dynamics – a promising tool for drug design IF: 2,017
  Autorzy:
  Mai Suan Li and Binh Khanh Mai
  Czasopismo:
  Current Bioinformatics (rok: 2012, tom: 7, strony: 342-351), Wydawca: Bentham Science Publisher LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1574893611207040342 - link do publikacji
 5. A structure-based model fails to probe the mechanical unfolding pathways of the titin I27 domain IF: 3,16
  Autorzy:
  M. Kouza, C-K. Hu, Mai Suan Li, and A. Kolinski
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2013, tom: 139, strony: 65103), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4817773 - link do publikacji
 6. Discovery of Dihydrochalcone as potential lead for Alzheimer's disease: in silico and in vitro study IF: 3,74
  Autorzy:
  M. H. Viet, C-Y. Chen, C-K. Hu, Y-R. Chen, and Mai Suan Li
  Czasopismo:
  Plose One (rok: 2013, tom: 8, strony: e79151), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0079151 - link do publikacji
 7. Binding of fullerenes to amyloid beta fibrils: Size matters IF: 4,198
  Autorzy:
  Pham Dinh Quoc Huy and Mai Suan Li
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys (rok: 2014, tom: 16, strony: 20030), Wydawca: The Royal Society of Chemistry Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp02348j - link do publikacji
 8. Effect of the Tottori familial disease mutation (D7N) on the monomers and dimers of Ab40 and Ab42 IF: 3,871
  Autorzy:
  M.H. Viet, P.H. Nguyen, S.T. Ngo, Mai Suan Li, and P. Derreumaux
  Czasopismo:
  ACS Chemical Neuroscience (rok: 2013, tom: 4, strony: 1446), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/cn400110d - link do publikacji
 9. Oligomerization of peptides LVEALYL and RGFFYT and their binding affinity to insulin IF: 3,74
  Autorzy:
  H. -L. Chiang, S. T. Ngo, C. -J. Chen, C.-K. Hu, and M. S. Li
  Czasopismo:
  Plos One (rok: 2013, tom: 8, strony: e65358), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0065358 - link do publikacji
 10. Amyloid β-protein and Alzheimer's disease: when computer simulations complement experimental studies IF: 45,661
  Autorzy:
  J. Nasica-Labouze, Phuong Nguyen, F. Sterpone, O. Bertomieu, N-V. Buchete, S. Cote, A. De Simone, A. Doig, P. Fallen, A. Garcia, A. Laio, Mai Suan Li, S. Melchionna, N. Mousseau, Y. Mu, A. Paravastu, S. Pasquali, D. Resenman, B. Strodel, B. Tarus, J. Viles, T. Zang, C. Wang, and P. Derreumaux
  Czasopismo:
  Chemical Reviews (rok: 2015, tom: 115, strony: 3518-3563), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/cr500638n - link do publikacji
 11. Dual effect of crowders on fibrillation kinetics of polypeptide chains revealed by lattice models IF: 3,16
  Autorzy:
  Nguyen Truong Co, Chin-Kun Hu, and Mai Suan Li
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2013, tom: 138, strony: 185101), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4804299 - link do publikacji
 12. Effect of the English familial disease mutation (H6R) on the monomers and dimers of Abeta and Abeta42 IF: 4,219
  Autorzy:
  Man Hoang Viet, Phuong H. Nguyen, P. Derreumaux, and Mai Suan Li
  Czasopismo:
  ACS Chem Neurosci. (rok: 2014, tom: 5, strony: 646), Wydawca: ACS Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/cn500007j - link do publikacji
 13. Exploring the potent inhibitors against NS3/4A protease of hepatitis C virus using steered molecular dynamics technique IF: 3,288
  Autorzy:
  Arthitaya Meeprasert, Thanyada Rungrotmongkol, Mai Suan Li, Supot Hannongbua
  Czasopismo:
  Current Pharmaceutical Design (rok: 2014, tom: 20, strony: 3465), Wydawca: BENTHAM SCIENCE PUBL LTD
  Status:
  Opublikowana
 14. In silico and in vitro characterization of anti-amyloidogenic activity of vitamin K3 analogues for Alzheimer's disease IF: 3,16
  Autorzy:
  P.D.Q. Huy, Y-C. Yu, Son Tung Ngo, Tran Van Thao, C-P Chen, M. S. Li, and Y-C Chen
  Czasopismo:
  Biochimica et Biophysica Acta-General Subjects (rok: 2013, tom: 1380, strony: 2960-2969), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbagen.2012.12.026 - link do publikacji
 15. Inhibition of insulin amyloid fibrillization by glyco-acridines: anin vitro andin silico study IF: 2,626
  Autorzy:
  Quan Van Vuong, Zuzana Bednarikova, Andrea Antosova, Pham Dinh Quoc Huy, Katarina Siposova, Nguyen Anh Tuan, Mai Suan Li and Zuzana Gazova
  Czasopismo:
  Med Chem Commun (rok: 2015, tom: 6, strony: 810), Wydawca: The Royal Society of Chemistry Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5MD00004A - link do publikacji
 16. Top-leads from natural products for treatment of Alzheimer's disease: Docking and molecular dynamics study IF: 1,1
  Autorzy:
  Son Tung Ngo and Mai Suan Li
  Czasopismo:
  Molecular Simulation (rok: 2013, tom: 39, strony: 279-291), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/08927022.2012.718769 - link do publikacji
 17. Amyloid oligomer structure characterization from simulations: A general method IF: 3,164
  Autorzy:
  Phuong Hoang Nguyen, Philippe Derreumaux, and Mai Suan Li
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2014, tom: 140, strony: 94105), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4866902 - link do publikacji
 18. Binding of glyco-acridine derivatives to lysozyme leads to inhibition of amyloid fibrillization, Biomacromolecules IF: 5,37
  Autorzy:
  V.Q. Vuong, K. Siposova,T.T. Nguyen, A. Antosova, L. Balogova, L. Drajna,J. Imrich, M. S. Li, and Z. Gazova
  Czasopismo:
  Biomacromolecules (rok: 2013, tom: 14, strony: 1035-1043), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/bm301891q - link do publikacji
 19. Curcumin Binds to Ab40 Peptides and Fibrils Stronger Than Ibuprofen and Naproxen IF: 3,607
  Autorzy:
  Son Tung Ngo and Mai Suan Li
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2012, tom: 116, strony: 10165-10175), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp302506a - link do publikacji
 20. Effects of Water Models on Binding Affinity: Evidence from All-Atom Simulation of Binding of Tamiflu to A/H5N1 Neuraminidase IF: 1,219
  Autorzy:
  Trang Truc Nguyen, Man Hoang Viet, and Mai Suan Li
  Czasopismo:
  The Scientific World Journal (rok: 2014, tom: 2014, strony: Article number 536084), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2014/536084 - link do publikacji
 21. Estimation of the binding free energy of AC1NX476 to HIV-1 protease wild-type and mutations using free energy perturbation method IF: 2,507
  Autorzy:
  Son Tung Ngo, Binh Khanh Mai, Dinh Minh Hiep, and Mai Suan Li
  Czasopismo:
  Chem Biol Drug Design (rok: 2015, tom: 86, strony: 546–558), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/cbdd.12518 - link do publikacji
 22. New method for determining size of critical nucleus of fibril formation of polypeptide chains IF: 3,164
  Autorzy:
  Nguyen Truong Co and Mai Suan Li
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2012, tom: 137, strony: 95101), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4749257 - link do publikacji
 23. Stationary Josephson current in junctions involving d-wave superconductors with charge density waves: the temperature dependence and deviations from the law of corresponding states IF: 1,463
  Autorzy:
  Alexander M. Gabovich, Mai Suan Li, Henryk Szymczak, and Alexander I. Voitenko
  Czasopismo:
  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B (rok: 2014, tom: 87, strony: 115), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjb/e2014-41063-0 - link do publikacji