Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bilans absorpcji i emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i pary wodnej) na obszarach bagiennych (studium Biebrzańskiego Parku Narodowego)

2011/01/B/ST10/07550

Słowa kluczowe:

strumień turbulencyjny netto metoda kowariancji wirów warstw graniczna atmosfery system klimatyczny

Deskryptory:

 • ST10_3: Klimatologia, zmiany klimatu
 • ST10_2: Meteorologia, fizyka i dynamika atmosfery
 • ST10_1: Chemia atmosfery, skład atmosfery, zanieczyszczenia powietrza

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Fortuniak 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 680 520 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-20

Zakończenie projektu: 2015-12-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Sonda temperatury HMP60 (2 szt.). Za kwotę 4 305 PLN
 2. Notenook z chłodzeniem pasywnym, oprogramowaniem i pamięcią (komputer zarządzający pomiarami w terenie) - jeden z dwóch komputerów przewidzianych do zakupu w projekcie (2 szt.). Za kwotę 9 796 PLN
 3. Czujnik promieniowania fotosyntetycznie czynnego PAR: PQS-1 (2 szt.). Za kwotę 6 000 PLN
 4. Detektor wielogazowy MX6iBRID. Za kwotę 12 300 PLN
 5. Li-7700AIU: Open Path CH4 Analyzer Package: Li7700 Open path Methan Analyzer and Li-7550 Analyzer interface Unit. Za kwotę 226 665 PLN
 6. Miernik CO2 i innych gazów RAE-MULTIGASIII. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Measurements of selected greenhouse gases exhalation by using the closed-chamber technique and calculation of hour expiration with regard to CO2 emissions
  Autorzy:
  W. Tołoczko, A. Niewiadomski
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Physica (rok: 2015, tom: 14, strony: 69-74), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/1427-9711.14.07 - link do publikacji
 2. Wetland Evapotranspiration: Eddy Covariance Measurement in the Biebrza Valley, Poland IF: 1,504
  Autorzy:
  M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Zieliński
  Czasopismo:
  Wetlands (rok: 2016, tom: 36, strony: 1055-1067), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13157-016-0821-0 - link do publikacji
 3. Methane and carbon dioxide fluxes of a temperate mire in Central Europe IF: 4,461
  Autorzy:
  K. Fortuniak, W. Pawlak, L. Bednorz, M. Grygoruk, M. Siedlecki, M. Zieliński
  Czasopismo:
  Agricultural and Forest Meteorology (rok: 2017, tom: 232, strony: 306-318), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.agrformet.2016.08.023 - link do publikacji
 4. Urban - wetland contrast in turbulent exchange of methane IF: 3,459
  Autorzy:
  W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński
  Czasopismo:
  Atmospheric Environment (rok: 2016, tom: 146, strony: 176-191), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.atmosenv.2016.09.036 - link do publikacji
 5. Wstepna charakterystyka geologiczna i paleobotaniczna mokradła w Kopytkowie na tle analizy współczesnych warunków wodnych i szaty roślinnej (dolina Biebrzy, NE Polska)
  Autorzy:
  Okupny, D., Fortuniak, K., Kloss, M., Ziułkiewicz, M., Forysiak, J., Fortuniak, A., Bednorz, L., Pawlak, W.,
  Czasopismo:
  Acta Geographica Lodziensia (rok: 2016, tom: 105, strony: 149-162), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 6. Wybrane charakterystyki turbulencji na obszarach miejskich rolniczych i naturalnych
  Autorzy:
  Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M.,
  Czasopismo:
  Acta Geographica Lodziensia (rok: 2016, tom: 104, strony: 101-112), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 7. Wymiana turbulencyjna dwutlenku węgla między atmosferą a terenem zurbanizowanym, rolniczym i podmokłym – różnice w rocznej i dobowej zmienności
  Autorzy:
  Pawlak, W.,
  Czasopismo:
  Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (rok: 2014, tom: 64, strony: 131-139), Wydawca: SGGW
  Status:
  Opublikowana
 8. Międzydobowa zmienność parowania terenowego w obszarach zurbanizowanych i różnych typach roślinności paranaturalnej
  Autorzy:
  M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Zieliński
  Czasopismo:
  Acta Geographica Lodziensia (rok: 2016, tom: 104, strony: 213-222), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 1. Greenhouse gases exchange at wetlands – methodological considerations on the experience of one year eddy covariance measurements at Biebrza National Park, Poland
  Autorzy:
  Pawlak, W., Fortuniak, K., Wibig, J., Piotrowski, P.,
  Konferencja:
  4th International Field Symposium "West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past And Present", 04-17.08.2014, Novosibirsk, Russia (rok: 2014, ), Wydawca: Publishing house of Tomsk University
  Data:
  konferencja 04-17.08
  Status:
  Opublikowana
 2. Surface energy balance and exchange of greenhouse gases in Eastern Poland wetland – a new EC site in Biebrza National Park
  Autorzy:
  Krzysztof Fortuniak, Włodzimierz Pawlak, Mariusz Siedlecki, Mariusz Zieliński
  Konferencja:
  7th Study Conference on BALTEX Borgholm (rok: 2013, ), Wydawca: BALTEX
  Data:
  konferencja 10-14 June 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Wybrane charakterystyki ruchu turbulencyjnego powietrza nad obszarem zurbanizowanym na przykładzie Łodzi
  Autorzy:
  Krzysztof Fortuniak, Włodzimierz Pawlak, Mariusz Siedlecki, Mariusz Zieliński
  Konferencja:
  Klimat i Bioklimat Miast (rok: 2015, ), Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ
  Data:
  konferencja 21 – 23 września 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Preliminary results of net ecosystem exchange of greenhouse gases (CO2, CH4, H2O) at wetland of Biebrza National Park, Poland
  Autorzy:
  Fortuniak, K., Pawlak, W.,
  Konferencja:
  4th International Field Symposium "West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past And Present", 04-17.08.2014, Novosibirsk, Russia (rok: 2014, ), Wydawca: Publishing house of Tomsk University
  Data:
  konferencja 04-17.08
  Status:
  Opublikowana
 5. Turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla między powierzchniami o różnym stopniu przekształcenia przez człowieka a atmosferą.
  Autorzy:
  Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Zieliński M.
  Konferencja:
  XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów (rok: 2013, ), Wydawca: SGGW w Warszawie
  Data:
  konferencja 18-20 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Net turbulent exchange of methane: Preliminary results of measurements on urbanized area and wetlands
  Autorzy:
  Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Zieliński M., Podstawczyńska A.
  Konferencja:
  IGU Regional Conference (rok: 2014, ), Wydawca: IGU
  Data:
  konferencja 18-22 August 2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Selected environmental characteristics of the greenhouse gases measurement site at wetland of the Biebrza National Park
  Autorzy:
  Ziułkiewicz, M., Forysiak, J., Fortuniak, A., Fortuniak, K., Kloss, M., Okupny, D.,
  Konferencja:
  4th International Field Symposium "West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past And Present", 04-17.08.2014, Novosibirsk, Russia (rok: 2014, ), Wydawca: Publishing house of Tomsk University
  Data:
  konferencja 04-17.08
  Status:
  Opublikowana
 8. Long term measurements of turbulent Carbon Dioxide net flux on urbanized area in comparison with agricultural terrain and wetlands
  Autorzy:
  Pawlak W. , Fortuniak K. , Siedlecki M. , Zieliński M.
  Konferencja:
  IGU Regional Conference (rok: 2014, ), Wydawca: IGU
  Data:
  konferencja 18-22 August 2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Preliminary results of two years CO2 and CH4 eddy-covariance flux measurements at Biebrza wetlands.
  Autorzy:
  K. Fortuniak, W. Pawlak
  Konferencja:
  Potsdam Greenhouse Gas Workshop - From Natural to Urban Systems (rok: 2015, ), Wydawca: GHG
  Data:
  konferencja 19-23.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Fortuniak, K., Pawlak, W.,
  Książka:
  Atlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2014 (rok: 2016, tom: -, strony: 118), Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ
  Status:
  Opublikowana
 2. Metody weryfikacji jakości danych i określania obszaru źródłowego strumieni turbulencyjnych
  Autorzy:
  K. Fortuniak , W. Pawlak
  Książka:
  Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych – doświadczenia trzyletnich pomiarów w Kopytkowie w Biebrzańskim Parku Narodowym. (rok: 2016, tom: 1, strony: 28), Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ
  Status:
  Opublikowana
 3. Podstawowe zagadnienia wyznaczania strumieni turbulencyjnych na podstawie pomiarów wykonanych metodą kowariancji wirów z otwartą ścieżką pomiarową
  Autorzy:
  K. Fortuniak , W. Pawlak
  Książka:
  Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych – doświadczenia trzyletnich pomiarów w Kopytkowie w Biebrzańskim Parku Narodowym. (rok: 2016, tom: 1, strony: 33), Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ
  Status:
  Opublikowana
 4. Praktyczne aspekty zastosowania metody komorowej w pomiarach ekshalacji gazów z gleby do atmosfery
  Autorzy:
  A. Niewiadomski , W. Tołoczko
  Książka:
  Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych – doświadczenia trzyletnich pomiarów w Kopytkowie w Biebrzańskim Parku Narodowym. (rok: 2016, tom: 1, strony: 18), Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ
  Status:
  Opublikowana
 5. -
  Autorzy:
  Fortuniak, K., Pawlak, W.,
  Książka:
  Atlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2015 (rok: 2016, tom: -, strony: 117), Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ
  Status:
  Opublikowana
 6. Wymiana metanu i dwutlenku węgla pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych – przegląd wybranych pozycji literatury
  Autorzy:
  K. Fortuniak
  Książka:
  Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych – doświadczenia trzyletnich pomiarów w Kopytkowie w Biebrzańskim Parku Narodowym. (rok: 2016, tom: 1, strony: 12), Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ
  Status:
  Opublikowana
 7. -
  Autorzy:
  Fortuniak, K., Pawlak, W.,
  Książka:
  Atlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2013 (rok: 2016, tom: -, strony: 120), Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ
  Status:
  Opublikowana
 8. Zastosowanie aplikacji EddyPro® (LI-COR, USA) do obliczania turbulencyjnych strumieni masy i energii z zastosowaniem metody kowariancji wirów (na przykładzie pomiarów w Kopytkowie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego)
  Autorzy:
  W. Pawlak, K. Fortuniak
  Książka:
  Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych – doświadczenia trzyletnich pomiarów w Kopytkowie w Biebrzańskim Parku Narodowym. (rok: 2016, tom: 1, strony: 32), Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ
  Status:
  Opublikowana
 9. monografia: "Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych – doświadczenia trzyletnich pomiarów w Kopytkowie w Biebrzańskim Parku Narodowym."
  Autorzy:
  K. Fortuniak - redakcja monografii
  Książka:
  Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych – doświadczenia trzyletnich pomiarów w Kopytkowie w Biebrzańskim Parku Narodowym. (rok: 2016, tom: 1, strony: 142), Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ
  Status:
  Opublikowana
 10. Stanowisko pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy)
  Autorzy:
  K. Fortuniak , W. Pawlak, L. Bednorz , M. Grygoruk J. Forysiak , M. Ziułkiewicz , A. Fortuniak, D. Okupny
  Książka:
  Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych – doświadczenia trzyletnich pomiarów w Kopytkowie w Biebrzańskim Parku Narodowym. (rok: 2016, tom: 1, strony: 13), Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ
  Status:
  Opublikowana