Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie elektroanalitycznych procedur z wykorzystaniem elektrod drukowanych w badaniach nad uwalnianiem metali ciężkich z wyrobów budowlanych

2011/01/B/ST8/07794

Słowa kluczowe:

elektrody drukowane woltamperometria stripingowa uwalnianie metali ciężkich

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Bobrowski 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 395 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Miniaturowy przenośny analizator elektrochemiczny typu wraz z oprzyrządowaniem (naczynka, interfejsy, przystawki do pracy z elektrodami drukowanymi). Za kwotę 50 000 PLN
 2. Wielofunkcyjny przyrząd do pomiaru pH, stężenia jonów, potencjału redox, konduktancji, tlenu rozpuszczonego w wodzie, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury do stosowania w laboratorium lub w terenie wraz z czujnikami. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Voltammetric methods for chromium(VI) determination in extracts from coal fly ash and cement IF: 0,453
  Autorzy:
  Paweł Zając, Grzegorz Kluczniak, Andrzej Bobrowski, Agnieszka Królicka, Jerzy Zarębski
  Czasopismo:
  Chemicke Listy (rok: 2014, tom: 108, strony: 197-203), Wydawca: The Czech Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
 2. Bismuth film electrodes for adsorptive stripping voltammetric determination of Sunset Yellow FCF in soft drinks IF: 2,502
  Autorzy:
  Agnieszka Krolicka, Andrzej Bobrowski, Jerzy Zarebski, Iwona Tesarowicz
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2014, tom: 26, strony: 756-765), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201300497 - link do publikacji
 3. Catalytic adsorptive stripping voltammetry of Co(II)-dioxime-bromate systems at renewable amalgam film electrode IF: 3,777
  Autorzy:
  Andrzej Bobrowski, Agnieszka Królicka, Maria Putek, Jerzy Zarębski, Nicola Čelebić, Valeria Guzsvány
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2013, tom: 107, strony: 92-102), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2013.05.132 - link do publikacji
 4. Anodic Stripping Voltammetric Determination of Copper Traces in Carbonate Minerals and Fly Ash Extracts Using a Screen-Printed Electrode Modified In Situ with Antimony Film
  Autorzy:
  Andrzej Bobrowski, Agnieszka Królicka, Mariola Maczuga, Aneta Kolaniak
  Czasopismo:
  Insights in Analytical Electrochemistry (rok: 2015, tom: 1, strony: 44567), Wydawca: iMedPub Journals, http://www.imedpub.com/
  Status:
  Opublikowana
 5. Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry of Co(II)−DMG−bromate system at an in situ plated lead film electrode IF: 2,817
  Autorzy:
  Andrzej Bobrowski, Agnieszka Królicka, Maria Putek, Jerzy Zarębski, Nikolas Antonatos, Anastasios Economou
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2013, tom: 25, strony: 2298-2304), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201300334 - link do publikacji
 6. Determination of Pb(II), Zn(II), Ni(II) and Co(II) in fly ash extracts using stripping voltammetry IF: 0,453
  Autorzy:
  Mariola Maczuga, Łukasz Blum, Andrzej Bobrowski Agnieszka Królicka, Jerzy Zarębski
  Czasopismo:
  Chemické Listy (rok: 2014, tom: 108, strony: 171-178), Wydawca: The Czech Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
 7. Antimony film electrode prepared in situ in hydrogen potassium tartrate in anodic stripping voltammetric trace detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II) IF: 2,817
  Autorzy:
  Andrzej Bobrowski, Maria Putek, Jerzy Zarębski
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2012, tom: 24, strony: 1071-1078), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201200015 - link do publikacji
 8. A novel screen-printed electrode modified with lead metal film for adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt and nickel IF: 3,84
  Autorzy:
  Andrzej Bobrowski, Agnieszka Królicka, Mariola Maczuga, Jerzy Zarębski
  Czasopismo:
  Sensors and Actuators, B. Chemical (rok: 2014, tom: 191, strony: 291-297), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 9. Highly Sensitive and Selective Adsorptive Stripping Voltammetric Method Employing a Lead Film Screen- printed Electrode for Determination of Cobalt as its Nioximate Complex IF: 2,138
  Autorzy:
  Andrzej Bobrowski, Agnieszka Królicka, Mariola Maczuga, Jerzy Zarębski
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2016, tom: 28, strony: 343 – 349), Wydawca: Willey
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201500362 - link do publikacji
 10. Review of the catalytic voltammetric determination of titanium traces IF: 1,135
  Autorzy:
  Andrzej Bobrowski, Jerzy Zarębski
  Czasopismo:
  Acta Chimica Slovenica (rok: 2012, tom: 59, strony: 233-241), Wydawca: The Slovenian Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
 1. Electrochemical investigation of hazardous metals released from fly ash
  Autorzy:
  Agnieszka Królicka, Andrzej Bobrowski
  Książka:
  Sensing in electroanalysis (rok: 2014, tom: 8, strony: 155-170), Wydawca: Pardubice : University Press Centre
  Status:
  Opublikowana
 2. Elektrody drukowane i ich zastosowanie w woltamperometrii
  Autorzy:
  Mariola Maczuga, Andrzej Bobrowski, Agnieszka Królicka, Jerzy Zarębski
  Książka:
  Problemy współczesnej elektrochemii (rok: 2014, tom: brak, strony: 15–31), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Status:
  Opublikowana
 3. Determination of cobalt and nickel in biological materials using catalytic adsorptive stripping voltammetry
  Autorzy:
  Andrzej Bobrowski, Jerzy Zarębski, Agnieszka Królicka
  Książka:
  Sensing in Electroanalysis (rok: 2012, tom: 7, strony: 201-210), Wydawca: Pardubice University Press Centre
  Status:
  Opublikowana
 4. Metody woltamperometryczne w oznaczaniu chromu i badaniu jego specjacji
  Autorzy:
  Andrzej Bobrowski, Agnieszka KrólickaA, Jerzy Zarębski
  Książka:
  Problemy współczesnej elektrochemii (rok: 2014, tom: brak, strony: 137-154), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Status:
  Opublikowana