Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Banki a cykle koniunkturalne

2011/01/B/HS4/06216

Słowa kluczowe:

wahania koniunkturalne morfologia cyklu koniunkturalnego banki komercyjne stopa procentowa kanał transmisji

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce);

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ryszard Barczyk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 222 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2013-12-05

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. The business cycle and the cycles in the banking sector in the polish economy in the years 2000-2017
  Autorzy:
  Ryszard Barczyk
  Czasopismo:
  Folia Oeconomica Stetinensia (rok: 2018, tom: Volume 18, strony: 106-120), Wydawca: The Journal of University of Szczecin
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/foli-2018-0022 - link do publikacji
 2. Wpływ banków zagranicznych na stabilność gospodarki kraju goszczącego
  Autorzy:
  Marek Lubiński
  Czasopismo:
  Gospodarka Narodowa (rok: 2012, tom: nr 7-8, strony: 27-43), Wydawca: SGH Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 3. Międzybankowy rynek pieniężny i zarażenie
  Autorzy:
  Marek Lubiński
  Czasopismo:
  Gospodarka Narodowa (rok: 2013, tom: nr 5-6, strony: 19-41), Wydawca: SGH
  Status:
  Opublikowana
 4. Od ryzyka do niepewności
  Autorzy:
  Marek Lubiński
  Czasopismo:
  Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2011-2014 (rok: 2013, tom: -, strony: 149-160), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 5. Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje
  Autorzy:
  Witold Małecki
  Czasopismo:
  Ekonomista (rok: 2014, tom: nr 4, strony: s 467-488), Wydawca: PTE
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Ryszard Barczyk, Marek Lubiński, Witold Małecki
  Książka:
  Banki a cykle koniunkturalne (do raportu dołączono wydruk książki) (rok: 2014, tom: -, strony: 306), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza
  Status:
  Opublikowana
 2. Regulacje sektora bankowego
  Autorzy:
  Witold Małecki
  Książka:
  Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego (rok: 2014, tom: t. 94, strony: s. 153-181), Wydawca: SGH
  Status:
  Opublikowana
 3. Aktywność kredytowa banków w cyklu koniunkturalnym
  Autorzy:
  Marek Lubiński
  Książka:
  Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki (rok: 2012, tom: -, strony: 123-141), Wydawca: SGH
  Status:
  Opublikowana
 4. Makroökonomische Stabilisierungspolitik in Polen und Deutschland in der Transformations- und Wiedervereinigungsphase
  Autorzy:
  Ryszard Barczyk, Horst Brezinski
  Książka:
  Polityka Gospodarcza Niemiec i Polski w kontekście europejskim: Aktualne tendencje i implikacje dla współpracy bilateralnej (rok: 2019, tom: -, strony: 23-44), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 5. Pieniądz w modelach cykli koniunkturalnych
  Autorzy:
  Ryszard Barczyk
  Książka:
  Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego (rok: 2014, tom: t. 94, strony: s 103-128), Wydawca: SGH
  Status:
  Opublikowana