Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biodegradacja ksenobiotyków aminofosfonowych przez cyjanobakterie

2011/01/B/NZ9/04722

Słowa kluczowe:

biodegradacja ksenobiotyki aminofosfonowe cyjanobakterie wiązanie C-P 31 P NMR

Deskryptory:

  • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
  • NZ8_8: Ekotoksykologia
  • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

woj. opolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Paweł Kafarski 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 591 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-29

Zakończenie projektu: 2014-12-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS. Za kwotę 21 967 PLN
  2. autoklaw. Za kwotę 25 000 PLN
  3. Impulsowy dezintegrator ultradźwiękowy. Za kwotę 22 000 PLN
  4. Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, z wyposażeniem. Za kwotę 15 656 PLN
  5. mikroskop optyczny wyposazony w system rejestracji i archiwizacji obrazu. Za kwotę 40 000 PLN
  6. liofilizator. Za kwotę 64 000 PLN
  7. Mikrowirówka laboratoryjna. Za kwotę 6 368 PLN