Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Anizotropia magnetyczna ferroelektrycznie odkształconych półprzewodnikowych warstw Ge1-xMnxTe: teoria i eksperyment

2011/01/B/ST3/02486

Słowa kluczowe:

anizotropia magnetyczna półprzewodniki półmagnetyczne

Deskryptory:

 • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

INSTYTUT FIZYKI PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Łusakowski 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 268 450 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2015-05-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Photoemission study of amorphous and crystalline GeTe and (Ge,Mn)Te semiconductors IF: 1,375
  Autorzy:
  W. Knoff, M.A. Pietrzyk, A. Reszka, B.J. Kowalski, B. Taliashvili, T. Story, R.L. Johnson , B.A. Orłowski
  Czasopismo:
  Radiation Physics and Chemistry (rok: 2013, tom: 93, strony: 77-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radphyschem.2013.05.059 - link do publikacji
 2. Magnetic anisotropy induced by crystal distortion in Ge1-xMn xTe/PbTe//KCl (001) ferromagnetic semiconductor layers IF: 2,183
  Autorzy:
  W. Knoff, A. Łusakowski, J.Z. Domagała, R. Minikayev, B. Taliashvili, E. Łusakowska, A. Pieniążek, A. Szczerbakow, T. Story
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics , Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Złożona
 3. DFT calculations of magnetic anisotropy energy of Ge1-xMnxTe ferromagnetic semiconductor IF: 2,346
  Autorzy:
  A. Łusakowski, P. Bogusławski, T. Story
  Czasopismo:
  J. Phys.:Condens. Matter (rok: 2015, tom: 27, strony: 226002 (12pp)), Wydawca: IOPScience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/27/22/226002 - link do publikacji
 4. Magnetic Anisotropy in (Ge, Mn)Te Layers IF: 0,604
  Autorzy:
  W. Knoff, A. Łusakowski, A. Wołoś, T. Story
  Czasopismo:
  Acta Phys. Pol. A (rok: 2015, tom: 127, strony: 404-406), Wydawca: PWN Warszawa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.127.40 - link do publikacji
 5. Magnetic Anisotropy in GeMnTe - ab initio Calculations IF: 0,604
  Autorzy:
  A. Łusakowski, P. Bogusławski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2014, tom: 126, strony: 1177-1179), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.126.1177 - link do publikacji
 6. Magnetic anisotropy energy in disordered Ge_{1-x}Mn_{x}Te IF: 1,97
  Autorzy:
  A. Łusakowski, P. Bogusławski, and T. Story
  Czasopismo:
  J. Magnetism and Magnetic Materials , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Photoemission study of amorphous and crystalline GeTe and (Ge,Mn)Te semiconductors
  Autorzy:
  W. Knoff, M.A. Pietrzyk, A. Reszka, B.A. Orłowski, T. Story, R.L. Johnson
  Konferencja:
  11th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS'2012) (rok: 2012, ), Wydawca: Polish Synchrotron Radiation Society (PSRS)
  Data:
  konferencja 20.05.2012-25.05.2012
  Status:
  Opublikowana