Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Cechy dobowej i rocznej zmienności turbulencyjnej wymiany metanu między terenem zurbanizowanym a atmosferą na przykładzie Łodzi

2011/01/D/ST10/07419

Słowa kluczowe:

gaz cieplarniany strumień turbulencyjny metoda kowariancji wirów

Deskryptory:

 • ST10_3: Klimatologia, zmiany klimatu
 • ST10_2: Meteorologia, fizyka i dynamika atmosfery
 • ST10_1: Chemia atmosfery, skład atmosfery, zanieczyszczenia powietrza

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Włodzimierz Pawlak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 508 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-20

Zakończenie projektu: 2016-12-19

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer PC. Za kwotę 10 500 PLN
 2. zestaw pomiarowy fluktuacji metanu w powietrzu (rejestrator danych CR5000, producent Campbell Scientific, USA; czujnik fluktuacji stężenia metanu w powietrzu Li7700 AIU open path CH4 analyzer, producent Li-cor, USA). Za kwotę 260 000 PLN
 3. komputer notebook. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. On the intensity of methane exchange between the urban surface and atmosphere: Are cities comparable sources of methane to wetlands?
  Autorzy:
  W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński
  Czasopismo:
  Urban Climate News (rok: 2017, tom: 63, strony: 16-21), Wydawca: International Assciation on Urban Climate
  Status:
  Opublikowana
 2. PORÓWNANIE WYBRANYCH METOD UZUPEŁNIANIA LUK W POMIARACH KOWARIANCYJNYCH STRUMINIA CIEPŁA UTAJONEGO W RÓŻNYCH TYPACH ŚRODOWISKA
  Autorzy:
  M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Fortuniak
  Czasopismo:
  Przegląd Geofizyczny (rok: 2017, tom: LXII, strony: 179-185), Wydawca: Polskie Towarzystow Geofizyczne
  Status:
  Opublikowana
 3. Urban-rural carbon dioxide flux differences in central Poland (preliminary results), Proceedings of International conference on Urban Climate 8
  Autorzy:
  Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., Zieliński, M.
  Czasopismo:
  Proceedings of International conference on Urban Climate 8 (rok: 2013, tom: 1, strony: 144), Wydawca: www.icuc8.org
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ typu zabudowy na intensywność turbulencyjnej wymiany masy i energii w Łodzi – wstępne wyniki badań porównawczych z lat 2013-2016
  Autorzy:
  W. Pawlak
  Czasopismo:
  Annales UMCS (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana
 5. Eddy covariance measurements of the net turbulent methane flux in the city centre – results of 2-year campaign in Łódź IF: 5,114
  Autorzy:
  W. Pawlak, K. Fortuniak
  Czasopismo:
  Atmospheric Chemistry and Physics (rok: 2016, tom: 16, strony: 8281–8294), Wydawca: Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5194/acp-16-8281-2016 - link do publikacji
 6. Urban – Wetland contrast in turbulent exchange of methane IF: 3,459
  Autorzy:
  W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński
  Czasopismo:
  Atmospheric Environment (rok: 2016, tom: 145, strony: 176-191), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.atmosenv.2016.09.036 - link do publikacji
 7. Wybrane charakterystyki turbulencji na obszarach miejskich, rolniczych i naturalnych
  Autorzy:
  K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki
  Czasopismo:
  Acta Geographica Lodziensia (rok: 2016, tom: 104, strony: 101-112), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 8. Wybrane wyniki pomiarów strumieni turbulencyjnych netto gazów cieplarnianych (pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu) w centrum Łodzi w latach 2013–2015
  Autorzy:
  W. Pawlak
  Czasopismo:
  Acta Geographica Lodziensia (rok: 2016, tom: 104, strony: 87-99), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 1. 12 Years of energy balance and carbon dioxide flux measurements in Łódź, Poland
  Autorzy:
  W. Pawlak, K. Fortuniak
  Konferencja:
  TWO HUNDRED YEARS OF URBAN METEOROLOGY IN THE HEART OF FLORENCE (rok: 2013, ), Wydawca: IBIMET
  Data:
  konferencja 25-26.02
  Status:
  Opublikowana
 2. Long term measurements of the en ergy balance in the urban area in Łódź, central Poland
  Autorzy:
  K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki
  Konferencja:
  7 th Study Conference on BALTEX (rok: 2013, ), Wydawca: Baltex
  Data:
  konferencja 10-14.06
  Status:
  Opublikowana
 3. Net turbulent fluxes of methane and carbon dioxide in the city of Łódź, Poland – comparison of diurnal and seasonal variability
  Autorzy:
  W. Pawlak, K. Fortuniak
  Konferencja:
  International Conference on Urban Climate ICUC9 (jointly with 12th Symposium on the Urban Environment) (rok: 2015, ), Wydawca: IAUC
  Data:
  konferencja 20-24 lipca
  Status:
  Opublikowana
 4. Multi-annual eddy-covariance measurements of surface energy balance components for urban, agricultural and natural wetland sites in Poland
  Autorzy:
  K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki
  Konferencja:
  Proceedings of 1st Batlic Earth Conference "Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region" (rok: 2016, ), Wydawca: International Baltic Earth Secretariat Publications
  Data:
  konferencja 13-17.06
  Status:
  Opublikowana
 5. Net turbulent exchange of methane: Preliminary results of measurements on urbanized area and wetlands
  Autorzy:
  Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Zieliński M., Podstawczyńska A.
  Konferencja:
  IGU Regional Conference, Kraków, Poland 18-22 August 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: IGU
  Data:
  konferencja 18-22 August
  Status:
  Opublikowana
 6. Net turbulent flux of methane in the city – methodological consideration and preliminary results from Łódź, Poland
  Autorzy:
  Pawlak, W., Fortuniak, K.
  Konferencja:
  European Conference of Applied Climatology (rok: 2014, ), Wydawca: Copernicus
  Data:
  konferencja 06-10.10
  Status:
  Opublikowana
 7. Longtermmeasurementsof turbulent carbondioxide net flux on urbanized area in comparison with agricultural terrain and wetlands
  Autorzy:
  Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Zieliński M.
  Konferencja:
  IGU Regional Conference, Kraków, Poland 18-22 August 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: IGU
  Data:
  konferencja 18-22 August
  Status:
  Opublikowana
 8. Comparison of the diurnal and seasonal variability of turbulent fluxes of greenhouse gases (water vapor, carbon dioxide and methane) in the center of Lodz, Poland
  Autorzy:
  W. Pawlak, K. Fortuniak
  Konferencja:
  Potsdam GHG Flux Workshop - From Nature to Urban Systems (rok: 2015, ), Wydawca: Helmholz Centre Potsdam
  Data:
  konferencja 19-23 października
  Status:
  Opublikowana
 9. Porównanie dobowej i sezonowej zmienności turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych (pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu) w centrum Łodzi
  Autorzy:
  W. Pawlak
  Konferencja:
  V Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast" (rok: 2015, ), Wydawca: KMiK UŁ
  Data:
  konferencja 21-23.09
  Status:
  Opublikowana
 1. Singularities of the urban climate of Łódź
  Autorzy:
  K. Fortuniak, K. Kłysik, W. Pawlak, A. Podstawczyńska, M. Siedlecki, J. Wibig, M. Zieliński
  Książka:
  Central Poland, Natural Environment of Poland and its protection in Łódź (rok: 2014, tom: 1, strony: 125-150), Wydawca: Wydawnictwo UŁ
  Status:
  Opublikowana