Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Reakcje fotochemiczne pochodnych ryboflawiny w roztworach

2011/01/D/ST4/04991

Słowa kluczowe:

ryboflawina flawiny fotochemia fluorescencja HPLC HPLC-MS

Deskryptory:

 • ST4_17: Fotochemia

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Insińska-Rak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 406 002 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat HPLC z pompą w gradiencie 4-ro składnikowym z detektorem spektralnym UV/Vis oraz detektorem fluorescencyjnym, sterownikiem chromatograficznym wraz z komputerem. Za kwotę 250 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Photochemistry of Riboflavin Derivatives in Methanolic Solutions IF: 2,771
  Autorzy:
  M. Insińska-Rak, A. Golczak, M. Sikorski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry (rok: 2012, tom: 116, strony: 1199-1207), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp2094593 - link do publikacji
 2. Riboflavin interactions with oxygen – a survey from photochemical perspective. IF: 5,696
  Autorzy:
  M. Insińska-Rak, M. Sikorski
  Czasopismo:
  Chemistry - a European Jopurnal http://dx.doi.org/10.1002/chem.201403895 (rok: 2014, tom: 20 (47), strony: 15280-15291), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.KGaA, Weinhaim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201403895 - link do publikacji
 3. Acid–Base Equilibriums of Lumichrome and its 1-Methyl, 3-Methyl, and 1,3-Dimethyl Derivatives IF: 2,771
  Autorzy:
  D. Prukała, E. Sikorska, J. Koput, I. Khmielinskii, J. Karolczak, M. Gierszewski, M. Sikorski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry (rok: 2012, tom: 116, strony: 7474-7490), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp300522h - link do publikacji
 1. Właściwości spektralne i fotofizyczne 6-metyloalloksazyny w wybranych rozpuszczalnikach
  Autorzy:
  M. Insińska-Rak, A. Golczak, J. Karolczak, M. Sikorski
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 4-6.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Metody spektroskopowe w badaniu fotochemii ryboflawiny i jej pochodnych
  Autorzy:
  M. Insińska-Rak, A. Golczak, M. Sikorski
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 4-6.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Witamina B2 jako fotosensybilizator tlenu singletowego
  Autorzy:
  Małgorzata Insinska-Rak, Marek Sikorski
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2013, tom: XXX, strony: 71-86), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana