Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Profil metylacyjny i ekspresja microRNA w różnych typach nowotworów

2011/01/B/NZ4/03345

Słowa kluczowe:

metylacja DNA ekspresja microRNA glejak wielopostaciowy ostre białaczki rak piersi

Deskryptory:

 • NZ4_11: Biologia nowotworów

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rzeszowski

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Izabela Zawlik 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 563 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2016-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw pipet. Za kwotę 8 000 PLN
 2. termocykler. Za kwotę 25 000 PLN
 3. wirówka. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Association of loss of heterozygosity with shorter survival in primary glioblastoma patients IF: 0,49
  Autorzy:
  3.Dorota Jesionek-Kupnicka, Małgorzata Szybka, Piotr Potemski, Dominika Kulczycka-Wojdala, Dariusz Jaskólski, Michał Bieńkowski, Wiesław Skowroński, Wielisław Papierz, Radzisław Kordek, Izabela Zawlik
  Czasopismo:
  Polish Journal of Pathology. (rok: 2013, tom: 64, strony: 268-275), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/pjp.2013.39335 - link do publikacji
 2. MGMT promoter methylation as a potential prognostic marker for acute leukemia IF: 1,812
  Autorzy:
  Dominika Sobieszkoda, Joanna Czech, Natalia Gablo, Marta Kopanska, Jacek Tabarkiewicz, Agnieszka Kolacinska, Tadeusz Robak, Izabela Zawlik
  Czasopismo:
  Archives of Medical Science (rok: 2017, tom: 13(6), strony: 1433-1441), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/aoms.2017.71067 - link do publikacji
 3. Selected miRNA levels are associated with IKZF1 microdeletions in pediatric acute lymphoblastic leukemia IF: 1,554
  Autorzy:
  J. Krzanowski J. Madzio A. Pastorczak, A. Tracz, M. Braun, J. Tabarkiewicz, A. Pluta, W. Młynarski, I. Zawlik.
  Czasopismo:
  Oncology Letters (rok: 2017, tom: 14, strony: 3853-3861), Wydawca: Spandidos Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3892/ol.2017.6599 - link do publikacji
 4. TP53 Promoter Methylation in Primary Glioblastoma: Relationship with TP53 mRNA and Protein Expression and Mutation Status IF: 2,3
  Autorzy:
  Dorota Jesionek-Kupnicka, Malgorzata Szybka, Beata Malachowska, Wojciech Fendler, Piotr Potemski, Sylwester Piaskowski, Dariusz Jaskolski, Wielislaw Papierz, Wieslaw Skowronski, Waldemar Och, Radzislaw Kordek, Izabela Zawlik
  Czasopismo:
  DNA and Cell Biology (rok: 2014, tom: 7, strony: 217-226), Wydawca: Mary Ann Liebert Inc. publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1089/dna.2013.2201 - link do publikacji
 5. Whole-Genome DNA Methylation Characteristics in Pediatric Precursor B Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (BCP ALL) IF: 2,806
  Autorzy:
  Radosław Chaber, Artur Gurgul, Grażyna Wróbel, Olga Haus, Anna Tomoń, Jerzy Kowalczyk, Tomasz Szmatoła , Igor Jasielczuk , Blanka Rybka, Renata Ryczan-Krawczyk, Ewa Duszeńko, Sylwia Stąpor, Krzysztof Ciebiera, Sylwia Paszek, Natalia Potocka, Christopher J. Arthur and Izabela Zawlik
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2017, tom: 12(11), strony: e0187422), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0187422 - link do publikacji
 6. The distinguishable DNA whole genome methylation profile of two cases of pediatric precursor B acute lymphoblastic leukaemia (BCP ALL) with prodromal, preleukemic phase IF: 6,35
  Autorzy:
  Radosław Chaber, Artur Gurgul, Grażyna Wróbel, Anna Tomoń, Sylwia Paszek, Natalia Potocka, Olga Haus, Monika Lejman, Kornelia Łach, Tomasz Szmatoła, Igor Jasielczuk, Blanka Rybka, Renata Ryczan, Sylwia Stąpor, Krzysztof Ciebiera, Christopher J. Arthur, Izabela Zawlik
  Czasopismo:
  Journal of Hematology and Oncology , Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Złożona
 7. Dysregulation of microRNAs in triple-negative breast cancer IF: 0,576
  Autorzy:
  Natalia Gabło, Sylwia Paszek, Małgorzata Szybka, Jan Morawiec, Agnieszka Kołacińska, Izabela Zawlik
  Czasopismo:
  Ginekologia Polska (rok: 2017, tom: 88(10), strony: 530-536), Wydawca: Via Medica
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5603/GP.a2017.0097 - link do publikacji
 8. Immune checkpoints in aggressive breast cancer subtypes. IF: 1,559
  Autorzy:
  Zawlik I, Gablo N, Szymanska B, Pawlowska Z, Chudobinski C, Chalubinska-Fendler J, Morawiec Z, Zielinska-Blizniewska H, Morawiec-Sztandera A, Kolacinska A.
  Czasopismo:
  Neoplasma (rok: 2016, tom: 63(5), strony: 768-773), Wydawca: AEPress, s.r.o.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4149/neo_2016_514 - link do publikacji
 9. MiR-21, miR-34a, miR-125b, miR-181d and miR-648 levels inversely correlate with MGMT and TP53 expression in primary glioblastoma patients. IF: 1,812
  Autorzy:
  Dorota Jesionek-Kupnicka, Marcin Braun, Joanna Czech, Małgorzata Szybka, Bożena Szymańska, Berenika Trąbska-Kluch, Dominika Kulczycka-Wojdala, Robert Stawski, Michał Bieńkowski, Radzisław Kordek, Izabela Zawlik.
  Czasopismo:
  Archives of Medical Sciences (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/aoms.2017.69374 - link do publikacji
 10. Association of microRNA-93, 190, 200b and Receptor status in core biopsies from stage III breast cancer patients IF: 2,3
  Autorzy:
  Agnieszka Kolacinska, Jan Morawiec, Zofia Pawlowska, Janusz Szemraj, Bożena Szymanska, Beata Malachowska, Zbigniew Morawiec, Lukasz Pakula, Robert Kubiak, Izabela Zawlik
  Czasopismo:
  DNA and Cel Biology (rok: 2014, tom: 33, strony: 624-629), Wydawca: Mary Ann Liebert Inc. publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1089/dna.2014.2419. - link do publikacji
 11. Association of microRNAs and pathologic response to preoperative chemotherapy in triple negative breast cancer: preliminary report IF: 2,9
  Autorzy:
  Agnieszka Kolacinska, Jan Morawiec, Wojciech Fendler, Zbigniew Morawiec, Janusz Szemraj, Dipanjan Chowdhury, Young Eun Choi, Robert Kubiak, Lukasz Pakula, Izabela Zawlik
  Czasopismo:
  Molecular Biology Reports (rok: 2014, tom: 29, strony: 2851-2857), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11033-014-3140-7 - link do publikacji
 1. Alterations Of MGMT, P15, TP53 And DNMT3A Genes In Acute Leukemias Patients
  Autorzy:
  Izabela Zawlik, Joanna Czech, Kopanska Marta, Gablo Natalia, Tabarkiewicz Jacek, Sobieszkoda Dominika
  Konferencja:
  IARC - International Agency for Research on Cancer Global Cancer Occurrence, Causes and Avenues to Prevention 7-10 June 2016 Lyon, France (rok: 2016, ), Wydawca: Lyon, France : Internationl Agency for Research on Cancer, 2016
  Data:
  konferencja 2016.06.07
  Status:
  Opublikowana
 2. Disregulation Of MicroRNA Expression In Triple Negative Breast Cancer
  Autorzy:
  Zawlik Izabela, Gablo Natalia, Czech Joanna, Kopanska Marta, Małachowska Beata, Kolacinska Agnieszka
  Konferencja:
  IARC - International Agency for Research on Cancer Global Cancer Occurrence, Causes and Avenues to Prevention 7-10 June 2016 Lyon, France (rok: 2016, ), Wydawca: Lyon, France : Internationl Agency for Research on Cancer, 2016
  Data:
  konferencja 2016.06.08
  Status:
  Opublikowana
 3. Selected miRNAs and their target genes alterations in primary glioblastoma patients.
  Autorzy:
  Izabela Zawlik, M. Kopańska, J. Czech, N. Gabło, Małgorzata Szybka, Dominika Kulczycka-Wojdala, Bożena Szymańska, Marcin Braun, Dorota Jesionek-Kupnicka, B. Trabska-Kluch.
  Konferencja:
  IARC - International Agency for Research on Cancer Global Cancer Occurrence, Causes and Avenues to Prevention 7-10 June 2016 Lyon, France (rok: 2016, ), Wydawca: Lyon, France : Internationl Agency for Research on Cancer, 2016
  Data:
  konferencja 2016.06.07
  Status:
  Opublikowana