Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Adsorpcja barwników azowych ze ścieków na tanich sorbentach naturalnych

2011/01/B/ST8/07167

Słowa kluczowe:

adsorpcja barwniki sorbenty naturalne modelowanie procesu

Deskryptory:

 • ST8_2: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Władysław Kamiński 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 334 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Modelowanie kinetyki sorpcji z zastosowaniem pochodnych ułamkowych dla układu barwnik azowy - sorbent roślinny
  Autorzy:
  Tomczak Elwira, Kamiński Władysław
  Czasopismo:
  INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA (rok: 2013, tom: 4, strony: 376-377), Wydawca: PIMPress
  Status:
  Opublikowana
 2. Sorption Equilibrium of Azo Dyes Direct Orange 26 Reactive Blue 81 onto Cheap Plant Sorbent IF: 0,558
  Autorzy:
  Elwira TOMCZAK, Paweł TOSIK
  Czasopismo:
  Ecological Chemistry and Engineering S (rok: 2014, tom: 21, strony: 435-445), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  1-.2478/eces-2014-0032 - link do publikacji
 3. Adsorption dynamics studies of azo dyes removal by biosorbent IF: 0,987
  Autorzy:
  ElwiraTomczak, WladyslawKaminski, PawelTosik
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment (rok: 2014, tom: 2, strony: 44567), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/19443994.2014.939490 - link do publikacji
 4. Kinetics of azo dyes sorption onto low - cost sorbents IF: 0,987
  Autorzy:
  Wladyslaw Kaminski, ElwiraTomczak, PawelTosik
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment (rok: 2014, tom: 1, strony: 44566), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/19443994.2014.958276 - link do publikacji
 5. Water purification from Heavy Metals Ions in a Packed Column IF: 1,16
  Autorzy:
  Tomczak Elwira
  Czasopismo:
  SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY (rok: 2013, tom: 48, strony: 2270-2276), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01496395.2013.805224 - link do publikacji
 1. Sorption of azo dye onto plant sorbent in a packed column
  Autorzy:
  Kamiński Władysław, Tomczak Elwira
  Konferencja:
  Global Conference on Environmental Studies (rok: 2013, ), Wydawca: AWERProcedia Advances in Applied Sciences
  Data:
  konferencja 10-12.04
  Status:
  Opublikowana
 2. Ocena przydatności sorbentu drzewnego do usuwania barwników z wody
  Autorzy:
  ElwiraTomczak, WladyslawKaminski, PawelTosik
  Konferencja:
  XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna ZAOPATRZENIE W WODĘ, JAKOŚĆ I OCHRONA WÓD "WODA 2014" (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Data:
  konferencja 22-25.06
  Status:
  Opublikowana
 3. Zastosowanie Roślinnych Adsorbentów Naturalnych do Usuwania Barwników
  Autorzy:
  Tomczak Elwira, Kamiński Władysław
  Konferencja:
  Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód (rok: 2012, ), Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych/Oddział Wielkopolski
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Low Cost for Water And Waste Water Purification
  Autorzy:
  Kamiński Władysław, Tomczak Elwira
  Konferencja:
  Green Technology for Sustainable Tomorrow (rok: 2012, ), Wydawca: International Conference on Environment 2012/ISBN: 978-967-394-1
  Data:
  konferencja 11.12-13.12
  Status:
  Opublikowana
 5. Description of Azo Dyes Sorption Kinetics Using Fractional Derivatives
  Autorzy:
  Tomczak Elwira, Kamiński Władysław
  Konferencja:
  Green Technology for Sustainable Tomorrow (rok: 2012, ), Wydawca: International Conference on Environment 2012/ISBN: 978-967-394-1
  Data:
  konferencja 11.12-13.12
  Status:
  Opublikowana
 6. Sorption equilibrium of selected azo dyes onto low-cost sorbents
  Autorzy:
  Kamiński Władysław, Tomczak Elwira, Kuberski Sławomir
  Konferencja:
  Global Conference on Environmental Studies (rok: 2013, ), Wydawca: AWERProcedia Advances in Applied Sciences
  Data:
  konferencja 10-12.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Zastosowanie tanich adsorbentów do uzdatniania wody
  Autorzy:
  Wladyslaw Kaminski, ElwiraTomczak
  Konferencja:
  ECOpole 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
  Data:
  konferencja 23-26.10
  Status:
  Opublikowana