Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fosforanowe szkła i materiały szklano-ceramiczne domieszkowane jonami ziem rzadkich dla widzialnej i podczerwonej optoelektroniki

2011/01/B/ST5/00978

Słowa kluczowe:

szkła optyczne materiały szklano-ceramiczne jony ziem rzadkich optoelektronika fotonika procesy promieniste i niepromieniste luminescencja w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni procesy konwersji w górę

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wojciech Pisarski 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 356 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Piec do wytopu szkieł. Za kwotę 70 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Compositional-dependent europium - doped lead phosphate glasses and their spectroscopic properties IF: 2,075
  Autorzy:
  M. Sołtys, J. Janek, L. Żur, J. Pisarska, W.A. Pisarski
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2015, tom: 40, strony: 91-96), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2014.11.052 - link do publikacji
 2. Influence of PbF2 concentration on thermal, structural and spectroscopic properties of Eu3+ - doped lead phosphate glasses IF: 1,599
  Autorzy:
  L. Żur, M. Sołtys, T. Goryczka, J. Pisarska, W.A. Pisarski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2014, tom: 1075, strony: 605-608), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mol.struc.2014.05.039 - link do publikacji
 3. Structure and spectroscopy of rare earth - doped lead phosphate glasses IF: 2,726
  Autorzy:
  W.A. Pisarski, L. Żur, T. Goryczka, M. Sołtys, J. Pisarska
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2014, tom: 587, strony: 90-98), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Excitation and luminescence of Dy3+ ions in PbO-P2O5-Ga2O3 glass system IF: 1,342
  Autorzy:
  M. Sołtys, L. Żur, J. Pisarska, W.A. Pisarski
  Czasopismo:
  Journal of Rare Earths (rok: 2014, tom: 32, strony: 213-216), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/S1002-0721(14)60054-5 - link do publikacji
 5. Selective oxide modifiers M2O3 (M = Al, Ga) as crystallizing agents in Er3+ - doped lead phosphate glass host IF: 2,086
  Autorzy:
  M. Sołtys, L. Żur, J. Pisarska, T. Goryczka, W.A. Pisarski
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2015, tom: 41, strony: 4334-4339), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2014.11.122 - link do publikacji
 6. Thermal analysis and near-infrared luminescence of Er3+ - doped lead phosphate glasses modified by PbF2 IF: 2,367
  Autorzy:
  J. Pisarska, W.A. Pisarski, T. Goryczka, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2015, tom: 160, strony: 57-63), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2014.11.029 - link do publikacji
 7. Absorption and luminescence properties of terbium ions in heavy metal glasses IF: 2,39
  Autorzy:
  L. Żur, M. Sołtys, J. Pisarska, W.A. Pisarski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2013, tom: 578, strony: 512-516), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2013.07.021 - link do publikacji
 8. Excitation and luminescence of rare earth - doped lead phosphate glasses IF: 1,634
  Autorzy:
  J. Pisarska, M. Sołtys, L. Żur, W.A. Pisarski, C.K. Jayasankar
  Czasopismo:
  Applied Physics B (rok: 2014, tom: 116, strony: 837-845), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00340-014-5770-9 - link do publikacji
 9. Terbium-terbium interactions in lead phosphate glasses IF: 2,21
  Autorzy:
  W.A. Pisarski, L. Żur, M. Sołtys, J. Pisarska
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2013, tom: 113, strony: 143504), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4799592 - link do publikacji
 1. Influence of M2O3 (M = Al, Ga) glass modifiers on structure, thermal and spectroscopic properties of rare earth ions in lead phosphate based systems
  Autorzy:
  M. Sołtys, J. Pisarska, L. Żur, T. Goryczka, W.A. Pisarski
  Konferencja:
  15th Conference on Optical Fibers and Their Applications (rok: 2014, ), Wydawca: Proc. of SPIE
  Data:
  konferencja 29.01-1.02.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Rare Earths in Lead Phosphate Glasses
  Autorzy:
  J. Pisarska, M. Sołtys, L. Żur, W.A. Pisarski
  Książka:
  Rare Earths: New Research (rok: 2013, tom: -, strony: 35-62), Wydawca: Nova Publishers
  Status:
  Opublikowana