Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Językowe mechanizmy dyskryminacji ze względu na rasę

2011/01/N/HS2/02105

Słowa kluczowe:

rasa dyskryminacja analiza dyskursu dyskurs prasowy dyskurs medialny Teun van Dijk deprecjacja kategoryzacja analiza porównawcza

Deskryptory:

  • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho -i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Margaret Ohia 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 32 025 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2013-08-12

Planowany czas trwania projektu: 20 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony