Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kadra menedżerów- ekspatriantów w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Polsce

2011/01/D/HS4/01700

Słowa kluczowe:

ekspatriant przedsiębiorstwo międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi,

Deskryptory:

 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
 • HS4_12: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sylwia Przytuła 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 79 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2014-12-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. przenośny zestaw komputerowy Sony Vaio. Za kwotę 7 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Kompetencja międzykulturowa ekspatriantów-wnioski z badań i wskazówki dla biznesu
  Autorzy:
  Przytuła Sylwia
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Studia z Zarządzania Międzykulturowego (rok: 2014, tom: XV, strony: 47-62), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk, Łódź
  Status:
  Opublikowana
 2. Ekspaci w Polsce-silnym czy słabym ogniwem w zarządzaniu polska filią? Wyniki badan empirycznych
  Autorzy:
  Przytuła Sylwia
  Czasopismo:
  Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność. Nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją (rok: 2013, tom: 19, strony: 49-64), Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  czasopismo - link do publikacji
 3. Ekspatrianci w Polsce-wstępne wyniki badań empirycznych
  Autorzy:
  Przytuła Sylwia
  Czasopismo:
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (rok: 2012, tom: 6, strony: 88-101), Wydawca: IPISS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  czasopismo - link do publikacji
 4. Expatriates in Poland: preliminary empirical reserach results
  Autorzy:
  Przytuła Sylwia
  Czasopismo:
  Human Resources Management (rok: 2012, tom: 6, strony: 89-104), Wydawca: Institute of labor and Social Studies
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  czasopismo - link do publikacji
 5. Wpływ czynników kulturowych na praktykę zarządzania ekspatami w polskich filiach-wyniki badań empirycznych
  Autorzy:
  Przytuła Sylwia
  Czasopismo:
  Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Tom 1.Problemy zarządczo-ekonomiczne (rok: 2014, tom: 1, strony: 337-350), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 6. Compensating expatriates in Polish subsidiaries- pilot research findings IF: 0,031
  Autorzy:
  Przytuła Sylwia
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2013, tom: nr 1(30),, strony: 149-172), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  czasopismo - link do publikacji
 7. Etnocentryzm indywidualny i organizacyjny w filiach zagranicznych korporacji w Polsce-wyniki badań
  Autorzy:
  Przytuła Sylwia
  Czasopismo:
  Nauki o zarządzaniu (rok: 2013, tom: nr 2(15),, strony: 115-133), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  Czasopismo - link do publikacji
 1. HRM in relation to expatriate-managers working in Poland-research findings
  Autorzy:
  Przytuła Sylwia
  Konferencja:
  Global Conference on International Human Resource Management (rok: 2013, ), Wydawca: The Pennsylvania State University, USA
  Data:
  konferencja 9-10.05
  Status:
  Opublikowana
 2. Why Poland?-expatriates' perspectives on taking up work in Poland
  Autorzy:
  Przytuła Sylwia
  Konferencja:
  EIASM Workshop on New Analyses of Expatriation (rok: 2012, ), Wydawca: EIASM-Essec Business School, Paris
  Data:
  konferencja 12-14.12
  Status:
  Opublikowana
 1. Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce
  Autorzy:
  Przytuła Sylwia
  Książka:
  Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce (rok: 2014, tom: 1, strony: 1-430), Wydawca: CeDeWu
  Status:
  Opublikowana