Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ponadindywidualne uwarunkowania "talentu" oraz kulturowe źródła i społeczne koszty ich pomijania

2011/01/N/HS2/05085

Słowa kluczowe:

talent geniusz artyści sztuki wizualne sztuka krytyczna edukacja indywidualizm nowoczesność Oświecenie Romantyzm badania biograficzne antropologia społeczna socjologia refleksyjna

Deskryptory:

  • HS2_8: Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna
  • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
  • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Szenajch 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 39 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2015-09-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony