Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ekspansja gatunków drzew obcego pochodzenia w lasach południowej Polski

2011/01/B/ST10/07615

Słowa kluczowe:

obce gatunki drzew rozprzestrzenianie się gatunków obcych

Deskryptory:

 • ST10_4: Geoekologia, zmiany powierzchni lądów, kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Gazda 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 85 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2012-11-18

Planowany czas trwania projektu: 11 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Planowano zakup: "zestaw komputerowy: komputer wraz z monitorem LCD oraz drukarką laserową HP i z akcesoriami". Ze względu na konieczność wykonywania pomiarów w terenie, oraz ich weryfikację i opracowanie zdecydowano się zrezygnować z drukarki, na rzecz zakupu komputera lepiej przystosowanego i wydajniejszego w warunkach terenowych. Przed zakupem dzwoniłam do NCNu z zapytaniem, czy mogę zamiast zestawu z drukarką, zakupić jedynie notebooka bez drukarki. Otrzymałam pozytywną odpowiedź. Do czego się zastosowałam.. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Obce gatunki drzew w polskich lasach gospodarczych: co wiemy o puli obcych gatunków drzew oraz o rozmieszczeniu wybranych taksonów (Alien tree species in the Polish managed forests. What do we know about 'Alien species pool' and spatial patterns in the distribution of these trees?)
  Autorzy:
  Gazda Anna, Augustynowicz Paweł
  Czasopismo:
  Studia i Materiały CEPL (rok: 2012, tom: 33, strony: 53-61), Wydawca: Leśny Zakład Doświadczalny SGGW
  Status:
  Opublikowana
 2. Stan badań nad obcymi gatunkami drzew w polskich lasach (Alien tree species in Polish forests: the state of the research)
  Autorzy:
  Gazda Anna
  Czasopismo:
  Studia i Materiały CEPL (rok: 2012, tom: 33, strony: 44-52), Wydawca: Leśny Zakład Doświadczalny SGGW
  Status:
  Opublikowana
 3. Tree species diversity and above-ground biomass of natural temperate forest: montane versus lowland forest IF: 0,447
  Autorzy:
  Gazda Anna, Miścicki Stanisław, Chwistek Kazimierz
  Czasopismo:
  Dendrobiology (rok: 2014, tom: 73, strony: 44630), Wydawca: Institute of Dendrology Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12657/denbio.073.001 - link do publikacji
 1. Rich, richer, richest?: Biomass and tree species diversity in natural forest of the Western Carpathians versus natural lowland forest at Białowieża
  Autorzy:
  Gazda Anna, Miścicki Stanisław, Chwistek Kazimierz
  Konferencja:
  Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge - from Knowledge to Action. (rok: 2012, ), Wydawca: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Branch Nitra
  Data:
  konferencja 30 V - 2 VI
  Status:
  Opublikowana
 1. Występowanie drzew obcego pochodzenia na tle zróżnicowania lasów Polski południowej
  Autorzy:
  Anna Gazda
  Książka:
  Występowanie drzew obcego pochodzenia na tle zróżnicowania lasów Polski południowej (rok: 2013, tom: 512, strony: 1-117), Wydawca: Wydawnictwo UR w Krakowie
  Status:
  Opublikowana