Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polityka rolna w krajach o różnym poziomie rozwoju - przesłanki i mechanizmy interwencji

2011/01/D/HS4/01954

Słowa kluczowe:

polityka rolna wsparcie rolnictwa mierniki wsparcia modele równowagi cząstkowej i ogólnej szkoła wyboru publicznego

Deskryptory:

 • HS4_12: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Poczta-Wajda 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 94 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2016-05-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook Sony VAIO S151M3E. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. How Does the WTO Measure a Trade Distorting Agricultural Support?
  Autorzy:
  Agnieszka Poczta-Wajda
  Czasopismo:
  Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (rok: 2012, tom: 6, strony: 220-224), Wydawca: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. The Role of Olson's Interest Groups Theory in Explaining the Different Level of Agricultural Support in Countries with Different Development Level
  Autorzy:
  Agnieszka Poczta-Wajda
  Czasopismo:
  Economic Science for Rural Development (rok: 2013, tom: 30, strony: 76-80), Wydawca: Ministry of Rural. Development and Food
  Status:
  Opublikowana
 3. Alokacja środków unijnych na cele WPR pomiędzy kraje Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju
  Autorzy:
  Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda, Agnieszka Sapa
  Czasopismo:
  Managemet (rok: 2012, tom: 1, strony: 1022-1037), Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski
  Status:
  Opublikowana
 4. Why "rich farmers" demand financial support
  Autorzy:
  Agnieszka Poczta-Wajda
  Czasopismo:
  Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (rok: 2015, tom: XVII(4), strony: 237-242), Wydawca: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agribiznesu w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 5. Assistance to Agriculture in Countries of a Different Development Level and Trends in World Trade with Agricultural Products
  Autorzy:
  Agnieszka Poczta-Wajda
  Czasopismo:
  Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (rok: 2014, tom: 6, strony: 403-408), Wydawca: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 6. Measuring domestic agricultural support in developed countries in the light of the WTO regulations
  Autorzy:
  Agnieszka Poczta-Wajda
  Czasopismo:
  Wieś i Rolnictwo (rok: 2013, tom: 1 (158), strony: 44-58), Wydawca: IRWiR PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Umowa o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym (TTIP) – potencjalne efekty handlowe dla unijnego sektora rolno-żywnościowego
  Autorzy:
  Agnieszka Poczta-Wajda, Agnieszka Sapa
  Czasopismo:
  Journal of Agribusiness and Rural Development (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Status:
  Złożona
 8. Feeling of Relative Deprivation as a Driver for Higher Agricultural Subsidies
  Autorzy:
  Agnieszka Poczta-Wajda
  Czasopismo:
  Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture (rok: 2015, tom: 15(4), strony: 156-166), Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Status:
  Opublikowana
 9. The role of natural conditions in qualified agritourism – case of Poland IF: 0,44
  Autorzy:
  Agnieszka Poczta-Wajda, Joanna Poczta
  Czasopismo:
  Agricultural Economics - Zamedelska Economika (rok: 2016, tom: 62(4), strony: 167-180), Wydawca: Czech Academy of Agricultural Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17221/97/2015-AGRICECON - link do publikacji
 10. Perspektywy multilateralnej vs regionalnej liberalizacji handlu artykułami rolnymi na tle tendencji na rynkach żywnościowych po kryzysie z 2008 roku
  Autorzy:
  Agnieszka Poczta-Wajda, Agnieszka Sapa
  Czasopismo:
  Studia Oeconomica Posnaniensa (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Złożona
 1. brak
  Autorzy:
  Agnieszka Poczta-Wajda
  Książka:
  Wsparcie dla rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju (rok: 2017, tom: brak, strony: 1-273), Wydawca: PWN
  Status:
  Złożona