Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (pozycjonowanie i typologie w ujęciu ex post i ex ante) - wnioski dla Polski

2011/01/D/HS4/03830

Słowa kluczowe:

konkurencyjność pozycja konkurencyjna zdolność konkurencyjna potencjał konkurencyjny Unia Europejska eksport import handel wewnątrzwspólnotowy handel światowy negocjacje WTO produkty rolno-spożywcze analiza ex post analiza ex ante metody analizy wielowymiarowej

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce);
 • HS4_12: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Karolina Pawlak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 90 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. The development and significance of foreign trade in agri-food products in selected preferential trade agreements
  Autorzy:
  Karolina Pawlak
  Czasopismo:
  Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of world agriculture (rok: 2013, tom: 13(XXVIII) No 4, strony: 131-139), Wydawca: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Pozycja konkurencyjna głównych producentów i eksporterów produktów pochodzenia zwierzęcego w handlu wewnątrzwspólnotowym
  Autorzy:
  Karolina Pawlak
  Czasopismo:
  Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy (rok: 2013, tom: 6(2013), strony: 333-349), Wydawca: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
  Status:
  Opublikowana
 3. Stan i perspektywy rozwoju handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi UE i NAFTA
  Autorzy:
  Karolina Pawlak, Katarzyna Kita
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2013, tom: 315, strony: 75-86), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 4. Typologia krajów Unii Europejskiej według potencjału konkurencyjnego sektora rolnego
  Autorzy:
  Karolina Pawlak
  Czasopismo:
  Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (rok: 2013, tom: 100, zeszyt 1, strony: 45191), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Status:
  Opublikowana
 5. Changes in the EU and global milk and dairy products market in view of multilateral trade liberalization
  Autorzy:
  Karolina Pawlak
  Czasopismo:
  Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of world agriculture (rok: 2014, tom: 14(XXIX) No 4, strony: 123-131), Wydawca: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Metodologiczne aspekty badań nad skutkami zmian polityki handlowej w sektorze rolno-spożywczym
  Autorzy:
  Karolina Pawlak
  Książka:
  Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (rok: 2015, tom: -, strony: 547-567), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 2. Rozprawa naukowa
  Autorzy:
  Karolina Pawlak
  Książka:
  Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (rok: 2013, tom: 448, strony: ss. 491), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana