Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Adaptacyjne neuronowe sterowanie napędem elektrycznym z połączeniem sprężystym

2011/01/B/ST7/04632

Słowa kluczowe:

napęd elektryczny tłumienie drgań sieci neuronowe adaptacyjny regulator neuronowy systemy czasu rzeczywistego matryce FPGA

Deskryptory:

 • ST7_2: Elektrotechnika i elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy
 • ST7_1: Inżynieria sterowania

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Teresa Orłowska-Kowalska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 445 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2014-10-06

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Sterownik do maszyny obciążającej z możliwością wejścia na klucze tranzystorowe do sterowania momentem obciążenia (Mentor MP25). Za kwotę 7 000 PLN
 2. Zestaw uruchomieniowy z procesorem stałoprzecinkowym np. TMS320F2812, JTAG oraz komputer PC. Za kwotę 7 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Analiza porównawcza wybranych neuroregulatorów prędkości dla napędu z połączeniem sprężystym – wyniki badań IF: 0,11
  Autorzy:
  Kamiński M., Orłowska-Kowalska T.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Nr 67, ser. Studia i Materiały (rok: 2013, tom: vol. 33, strony: 14-29), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
 2. FPGA Implementation of ADALINE-based Speed Controller in a Two-mass System IF: 8,785
  Autorzy:
  Kaminski M., Orlowska-Kowalska T.
  Czasopismo:
  EEE Transaction on Industrial Informatics (rok: 2013, tom: vol. 9, no. 3, strony: 1301-1311), Wydawca: IEEE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TII.2012.2226451 - link do publikacji
 3. Adaptive neural speed controllers applied for a drive system with an elastic mechanical coupling – a comparative study IF: 1,962
  Autorzy:
  Orlowska-Kowalska T., Kaminski M.
  Czasopismo:
  Engineering Application of Artificial Intelligence (rok: 2015, tom: nn, strony: nn), Wydawca: Springer (ISSN 0952-1976)
  Status:
  Złożona
 4. Adaptive neural speed control of the induction motor drive IF: 0,244
  Autorzy:
  Kamiński M., Orłowska-Kowalska T.,
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097 (rok: 2013, tom: vol. 89, nr 2a, strony: 21-24), Wydawca: Sigma NOT
  Status:
  Opublikowana
 5. Zastosowanie radialnej sieci neuronowej jako adaptacyjnego regulatora prędkości napędu dwumasowego IF: 0,244
  Autorzy:
  Kaminski M., Orlowska-Kowalska T.
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2014, tom: vol. 90, no. 5, strony: 41-44), Wydawca: Sigma NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12915/pe.2014.05.05 - link do publikacji
 6. On-line trained neural controller with fuzzy learning rate of the Levenberg-Marquardt algorithm for speed control of electrical drive with elastic joint IF: 2,679
  Autorzy:
  Kaminski M., Orlowska-Kowalska T.
  Czasopismo:
  Applied Soft Computing (rok: 2014, tom: nn, strony: nn), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Analiza porównawcza wybranych neuroregulatorów prędkości dla napędu z połączeniem sprężystym – opis modeli neuronowych IF: 0,11
  Autorzy:
  Orłowska-Kowalska T., Kamiński M.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Nr 67, ser. Studia i Materiały (rok: 2013, tom: vol. 33, strony: 44633), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
 8. Influence of the Optimization Methods on Neural State Estimation Quality of the Drive System with Elasticity IF: 1,763
  Autorzy:
  Orlowska-Kowalska T., Kaminski M.
  Czasopismo:
  Neural Computing and Applications, ISSN 0941-0643 (rok: 2014, tom: 24 (6), strony: 1327-1240), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00521-013-1348-4 - link do publikacji
 9. Zastosowanie modeli ADALINE w strukturze sterowania prędkością silnika indukcyjnego, IF: 0,11
  Autorzy:
  Kamiński M., Dyrcz K.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów I Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia I Materiały, ISSN: 1733-0718 (rok: 2011, tom: vol. 31, strony: 192-199), Wydawca: Oficyna Wydawcnicz Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
 10. Regulatory neuronowe trenowane off-line zastosowane w strukturze sterowania prędkością napędu dwumasowego IF: 0,244
  Autorzy:
  Kaminski M., Orlowska-Kowalska T.
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2015, tom: vol. 91, no. 1, strony: nn), Wydawca: SIGMA NOT
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.12915/pe.2015.01.01 - link do publikacji
 1. Model radialnej sieci neuronowej zastosowany w regulacji prędkości napędu elektrycznego z połączeniem sprężystym
  Autorzy:
  Kaminski M., Orlowska-Kowalska T.
  Konferencja:
  XI Krajowa Konferencja Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE'2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Automatki Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 18-20 listopad 2013, Łódź
  Status:
  Opublikowana
 2. Neural speed controller based on two state variables applied for a drive with elastic connection
  Autorzy:
  Kaminski M., Orlowska-Kowalska T., Szabat K.
  Konferencja:
  16th Int. Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition PEMC'2014 (rok: 2014, ), Wydawca: PEMC West-East Bridge
  Data:
  konferencja September 21-24, 2014, Antalya, Turkey
  Status:
  Opublikowana
 3. Neural network speed controller for drive system with elastic joint
  Autorzy:
  Kaminski M.
  Konferencja:
  IEEE International Conference on Computer as a Tool EUROCON 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: IEEE ((IEEE Catalog Number: ISBN: CFP13EUR-POD 978-1-4673-2233-1)
  Data:
  konferencja 1-4 July, Zagreb, Croatia
  Status:
  Opublikowana
 4. Adaline-based Speed Controller of the Drive System with Elastic Joint
  Autorzy:
  Kaminski M., Orlowska-Kowalska T.
  Konferencja:
  13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, OPTIM 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja May 24-26, 2012, Brasov, Romania
  Status:
  Opublikowana
 5. Adaptive neurocontroller of two-mass drive system based on MLP network with modified adaptive interaction learning algorithm
  Autorzy:
  Kaminski M., Orlowska-Kowalska T.
  Konferencja:
  XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC'2014 (rok: 2014, ), Wydawca: nnn
  Data:
  konferencja July 2-4, 2014, Pilsen, Czech Republic
  Status:
  Opublikowana
 6. Application of Neural Network with Adaptive Interaction for Speed Control of the Drive System with Elastic Joint
  Autorzy:
  Kaminski M., Orlowska-Kowalska T.
  Konferencja:
  22nd International Symposium on Industrial Electronics ISIE'2013 (rok: 2013, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 28-31 May, Taipei, Taiwan
  Status:
  Opublikowana
 7. Nowak K., Orlowska-Kowalska T.
  Autorzy:
  Zastosowanie regulatora ADALINE w strukturze sterowania napędem elektrycznym z połączeniem sprężystym
  Konferencja:
  XV Jubileuszowe Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki PPEEm (rok: 2012, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE
  Data:
  konferencja 11-13 grudnia 2012, Gliwice
  Status:
  Opublikowana
 1. Adaptive neurocontrollers for drive systems – basic concepts, theory and applications
  Autorzy:
  Orłowska-Kowalska Teresa, Kamiński Marcin
  Książka:
  Advanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives (Eds. T.Orlowska-Kowalska, F. Blaabjerg, J. Rodriguez) (rok: 2013, tom: vol.531, chpt.8, strony: 289-302), Wydawca: Springer-Verlag
  Status:
  Opublikowana