Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmienność genetyczna, specjalizacja żywicielska i zdolność do przenoszenia wirusa mozaiki smugowatej pszenicy w obrębie kompleksu gatunków kryptycznych Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea)

2011/01/N/NZ8/04540

Słowa kluczowe:

gatunki kryptyczne specjalizacja żywicielska Aceria tosichella wektor wirusów

Deskryptory:

 • NZ8_1: Biologia ewolucyjna
 • NZ8_2: Ekologia
 • NZ8_11: Taksonomia i filogenetyka

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Wiktoria Szydło 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 168 755 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2014-12-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Binokular Olympus SZX16 z źródłem światła Olympus KL1500LED. Za kwotę 50 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Exceptionally high levels of genetic diversity in wheat curl mite (Acari: Eriophyidae) populations from Turkey IF: 1,83
  Autorzy:
  Szydło W., Hein G., Denizhan E., Skoracka A.
  Czasopismo:
  Journal of Economic Entomology (rok: 2015, tom: 108(4), strony: 2030-2039), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/jee/tov180 - link do publikacji
 2. Identification of new Brome mosaic virus (BMV) isolates systemically infecting Vigna unguiculata L IF: 1,649
  Autorzy:
  Trzmiel K., Zarzyńska-Nowak A., Lewandowska M., Szydło W.
  Czasopismo:
  European Journal of Plant Pathology (rok: 2015, tom: nieprzypisany, strony: 44567), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10658-015-0830-5 - link do publikacji
 3. Phylogenetic analyses reveal extensive cryptic speciation and host specialization in an economically important mite taxon. IF: 4,066
  Autorzy:
  Miller A.D., Skoracka A., Navia D., Mendonca R.S., Szydło W., Schultz M.B., Smith C.M., Truol G., Hoffmann A.A.
  Czasopismo:
  Molecular Phylogenetics and Evolution (rok: 2013, tom: 66(3), strony: 928-940), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ympev.2012.11.021 - link do publikacji
 4. First report of Brome mosaic virus (BMV) and Wheat streak mosaic virus (WSMV) co-infection in triticale plants in Poland IF: 3,04
  Autorzy:
  Trzmiel K., Szydło W., Zarzyńska-Nowak A., Jeżewska M.
  Czasopismo:
  Plant Disease (rok: 2015, tom: 99(9), strony: 1290), Wydawca: The American Phytopathological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1094/PDIS-01-15-0105-PDN - link do publikacji
 5. Global spread of wheat curl mite by its most polyphagous and pestiferous lineages IF: 1,955
  Autorzy:
  Skoracka A., Rector B., Kuczyński L., Szydło W., Hein G., French R.
  Czasopismo:
  Annals of Applied Biology (rok: 2014, tom: 165(2), strony: 222-235), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/aab.12130 - link do publikacji
 1. Aceria tosichella – kompleks biotypów o zróżnicowanym stopniu inwazyjności
  Autorzy:
  Wiktoria Szydło, Anna Skoracka, Lechosław Kuczyński, Brian Rector, Gary Hein, Roy French
  Konferencja:
  33 Sympozjum Akarologiczne (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Akarologiczne i Uniwersytet Szczeciński
  Data:
  konferencja 02 -05 października
  Status:
  Opublikowana
 2. Różnorodność genetyczna szpecieli w obrębie kompleksu gatunków kryptycznych Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) zasiedlających trawy w Turcji
  Autorzy:
  Wiktoria Szydło, Evsel Denizhan, Anna Skoracka
  Konferencja:
  33 Sympozjum Akarologiczne (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Akarologiczne i Uniwersytet Szczeciński
  Data:
  konferencja 02 - 05 października
  Status:
  Opublikowana
 3. Diversity within Aceria tosichella Keifer (Eriophyoidea) on crop plants in Poland based on genetic variation and host specificity assessment
  Autorzy:
  Wiktoria Szydło, Agnieszka Kiedrowicz, Anna Skoracka
  Konferencja:
  7th Symposium of the European Association of Acarologists: Acari in a changing world (rok: 2012, ), Wydawca: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
  Data:
  konferencja 9 - 13 lipca
  Status:
  Opublikowana