Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach ciężkofermionowych

2011/01/B/ST3/04482

Słowa kluczowe:

niekonwencjonalne nadprzewodnictwo magnetyzm silne korelacje elektronowe cieżkie fermiony zjawiska emergentne

Deskryptory:

 • ST3_8: Nadprzewodnictwo
 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Dariusz Kaczorowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 504 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komórka ciśnieniowa CamCool do pomiarów oporu elektrycznego (2 szt.). Za kwotę 38 562 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 1. Anomalous superfluid density in quantum critical superconductors IF: 9,809
  Autorzy:
  K.Hashimoto, Y.Mizukami, R.Katsumata, H.Shishido, M.Yamashita, H.Ikeda, Y.Matsuda, J.A.Schlueter, J.D.Fletcher, A.Carrington, D.Gnida, D.Kaczorowski, and T.Shibauchi
  Czasopismo:
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (rok: 2013, tom: 110, strony: 3293-3297), Wydawca: National Academy of Sciences of the United States of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1073/pnas.1221976110 - link do publikacji
 2. Electronic structure of the heavy fermion superconductor Ce2PdIn8: experiment and calculations IF: 2,999
  Autorzy:
  M.Werwiński, A.Szajek, A.Ślebarski, and D.Kaczorowski
  Czasopismo:
  Journal of Allloys and Compounds (rok: 2015, tom: 647, strony: 605-611), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.05.143 - link do publikacji
 3. In-NQR study of heavy fermion superconductor Ce2PdIn8 under pressure
  Autorzy:
  H.Fukazawa, S.Shimatani, K.Shigeta, Y.Kohori, and D.Kaczorowski
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Conference Series (rok: 2015, tom: 592, strony: 012010-1-6), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1742-6596/592/1/012010 - link do publikacji
 4. Anomalous magnetotransport in the heavy-fermion superconductor Ce2PdIn8 IF: 3,767
  Autorzy:
  D.Gnida, M.Matusiak, and D.Kaczorowski
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2012, tom: 85, strony: 060508(R)-1-4), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.85.060508 - link do publikacji
 5. Ce2PdIn8, Ce3PdIn11 and Ce5Pd2In19 – members of homological series based on AuCu3- and PtHg2-type structural units IF: 2,04
  Autorzy:
  A.Tursina, S.Nesterenko, Y.Seropegin, H.Noël, and D.Kaczorowski
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2013, tom: 200, strony: 44754), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2012.12.037 - link do publikacji
 6. Superconductivity in the Einstein solid VAl10.1 IF: 2,355
  Autorzy:
  T.Klimczuk, M.Szlawska, D.Kaczorowski, J.R.O'Brien, and D.J.Safarik
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2012, tom: 24, strony: 365701-1-4), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/24/36/365701 - link do publikacji
 7. Heavy fermion superconductor Ce2PdIn8 studied by 115In nuclear quadrupole resonance
  Autorzy:
  H.Fukazawa, R.Nagashima, S.Shimatani, Y.Kohori, and D.Kaczorowski
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Conference Series (rok: 2013, tom: 449, strony: 012027-1-5), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1742-6596/449/1/012027 - link do publikacji
 8. Multiple magnetic transitions in CePd2In4 IF: 2,73
  Autorzy:
  D.Kaczorowski, P.Wisniewski, A.Tursina, and S.Nesterenko
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2013, tom: 578, strony: 50-52), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2013.05.017 - link do publikacji
 9. New ternary indide La2Pd3In4 IF: 2,73
  Autorzy:
  S.N.Nesterenko, A.I.Tursina, H.Noël, Y.D.Seropegin, and D.Kaczorowski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2013, tom: 579, strony: 112-116), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2013.05.039 - link do publikacji
 10. Quasi-two-dimensional Fermi surfaces of the heavy fermion superconductor Ce2PdIn8 IF: 3,767
  Autorzy:
  K.Götze, J.Klotz, D.Gnida, H.Harima, D.Aoki, A.Demuer, S.Elgazaar, J.Wosnitza, D.Kaczorowski, and I.Sheikin
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 92, strony: 115141-1-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.115141 - link do publikacji
 11. Antiferromagnetic spin fluctuations in the heavy-fermion superconductor Ce2PdIn8 IF: 3,767
  Autorzy:
  V.H.Tran, A.D.Hillier, D.T.Adroja, and D.Kaczorowski
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2012, tom: 86, strony: 094525-1-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.86.094525 - link do publikacji
 12. Magnetism and weak electronic correlations in Ce2PdGa12 IF: 2,355
  Autorzy:
  D.Gnida and D.Kaczorowski
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2013, tom: 25, strony: 145601-1-7), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/25/14/145601 - link do publikacji
 13. Nodal superconductivity and non-Fermi-liquid behavior in Ce2PdIn8 studied by 115In nuclear quadrupole resonance IF: 3,767
  Autorzy:
  H.Fukazawa, R.Nagashima, S.Shimatani, Y.Kohori, and D.Kaczorowski
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2012, tom: 86, strony: 094508-1-4), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.86.094508 - link do publikacji