Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opodatkowanie spółek osobowych

2011/01/D/HS5/02294

Słowa kluczowe:

opodatkowanie spółek osobowych

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studium Prawa

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Sobiech 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 58 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2016-05-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook Dell Vostro 3550 nr fabr. 38LRLT1. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Ograniczanie mobilności spółek w orzecznictwie TSUE
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Czasopismo:
  Studia Oeconomica Posnaniensa 2015, vol. 3, no 3, (rok: 2015, tom: 3, strony: 95-106), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Podmiotowość podatkowa spółek osobowych na przestrzeni ostatnich 25 lat
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 362, strony: 342-356), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 3. Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania podatkowe spółki komandytowej
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Czasopismo:
  Opodatkowanie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2015, tom: nr 76, t.1, strony: 197-297), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2015.76/1-17 - link do publikacji
 4. Opodatkowanie umów zawieranych pomiędzy wspólnikiem spółki osobowej a spółką
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Opodatkowanie Przedsiębiorstw - Szczecin : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego (rok: 2012, tom: nr 708, strony: s. 131-142), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Śmierć wspólnika spółki jawnej - problemy prawnopodatkowe spadkobierców
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Czasopismo:
  Przegląd Prawa Handlowego (rok: 2014, tom: 1, strony: 25-30), Wydawca: Wolters Kluwer SA
  Status:
  Opublikowana
 6. Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inna spółkę osobową
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2014, tom: 818, strony: 125-136), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Zastosowanie regulacji o cenach transferowych do umów spółek osobowych
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Konferencja:
  O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego (rok: 2015, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Data:
  konferencja 11-13 maja
  Status:
  Opublikowana
 1. Ochrona wierzycieli w sytuacji zmian w składzie wspólników w handlowych spółkach osobowych
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Książka:
  Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych (rok: 2013, tom: 1, strony: s. 107- 121), Wydawca: Wydawnictwo UEP w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Wystąpienie wspólnika z osobowej spółki handlowej a zbycie ogółu praw i obowiązków -skutki podatkowe
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Książka:
  Opodatkowanie przedsiębiorstw (rok: 2013, tom: 1, strony: 81-90), Wydawca: Difin S.A.
  Status:
  Opublikowana
 3. Likwidacja spółki osobowej - wybrane problemy podatkowe
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Książka:
  Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw. Bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja (rok: 2014, tom: 1, strony: 227-238), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 4. Ograniczenie mobilności spółek na obszarze UE w kontekście swobody przedsiębiorczości wyrażonej w traktacie o funkcjonowaniu UE
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Książka:
  Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich (rok: 2015, tom: 1, strony: 232-246), Wydawca: Wydawnictwo UEP w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 5. Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania podatkowe
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Książka:
  Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym (rok: 2012, tom: 1, strony: s.118-127), Wydawca: DIFIN
  Status:
  Opublikowana
 6. Skutki podatkowe przejęcia majątku spółki przez wspólnika spółki dwuosobowej
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Książka:
  Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych (rok: 2015, tom: 1, strony: 91-107), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 7. nie dotyczy
  Autorzy:
  Agnieszka Sobiech
  Książka:
  Opodatkowanie spółek osobowych (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
  Status:
  Przyjęta do publikacji