Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ekstremalne poziomy wód na wybrzeżach Morza Bałtyckiego

2011/01/B/ST10/06470

Słowa kluczowe:

ekstremalne poziomy morza wezbrania sztormowe obniżenia sztormowe

Deskryptory:

 • ST10_8: Oceanologia (fizyczna, chemiczna, biologiczna)

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Wolski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 161 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2014-12-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pakiet oprogramowania Matlab. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Komputer przenośny. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Program ArcGis.
 4. 0.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. CHANGES OF MAXIMUM SEA LEVELS AT SELECTED GAUGE STATIONS ON THE POLISH AND SWEDISH BALTIC COAST
  Autorzy:
  Tomasz Wolski, Bernard Wiśniewski
  Czasopismo:
  STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA (rok: 2012, tom: 29, strony: 209-227), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. LONG-TERM, SEASONAL AND SHORT-TERM FLUCTUATIONS IN THE WATER LEVEL OF THE SOUTHERN BALTIC SEA
  Autorzy:
  Tomasz Wolski, Bernard Wiśniewski
  Czasopismo:
  QUAESTIONES GEOGRAPHICAE (rok: 2014, tom: 33(3), strony: 181–197), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/quageo-2014-0041, - link do publikacji
 3. Adjustment of the European Vertical Reference System for the representation of the Baltic Sea water surface topography
  Autorzy:
  Bernard Wiśniewski, Tomasz Wolski, Andrzej Giza
  Czasopismo:
  Scientific Journals Maritime University of Szczecin (rok: 2014, tom: 38 (110), strony: 106-117), Wydawca: Akademia Morska w Szczecinie
  Status:
  Opublikowana
 4. Extreme sea levels at selected stations on the Baltic Sea coast
  Autorzy:
  Tomasz Wolski, Bernard Wiśniewski , Andrzej Giza Halina Kowalewska-Kalkowska ,Hanna Boman , Silve Grabbi-Kaiv , Thomas Hammarklint , Jürgen Holfort , Zydrune Lydeikaite
  Czasopismo:
  Oceanologia (rok: 2014, tom: 56 (2), strony: 259-290), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Institute of Oceanology, Committe on Maritime Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5697/oc.56-2.259 - link do publikacji
 5. Baltic Sea datums and their uni cation as a basis for coastal and seabed studies
  Autorzy:
  Tomasz Wolski, Bernard Wiśniewski, Stanisław Musielak
  Czasopismo:
  Oceanological and Hydrobiological Studies (rok: 2016, tom: volume 45,, strony: 239-258), Wydawca: Uniwersytet Gdański we współpracy z Wydawnictwem DeGruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ohs-2016-0022 - link do publikacji
 1. Poziom Morza Bałtyckiego i jego geodezyjne ujednolicenie jako baza dla badań strefy brzegowej i dna morskiego
  Autorzy:
  Tomasz Wolski, Bernard Wiśniewski, Stanisław Musielak
  Konferencja:
  II Sympozjum Morskiej Geomorfologii. Poziom morza, linia brzegowa (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Morski w Gdańsku
  Data:
  konferencja 24 października 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Examples of Applications of Common Baltic Sea Datums in Analyzes of Extreme Sea Level Change
  Autorzy:
  Tomasz Wolski, Bernard Wiśniewski
  Konferencja:
  2016 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics) (rok: 2016, ), Wydawca: Institute of Electrical and Electronics Engineers
  Data:
  konferencja 2-4 June 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Maximum sea levels at selected stations of the Baltic Sea coast
  Autorzy:
  Tomasz Wolski, Bernard Wiśniewski
  Konferencja:
  7 th Study Conference on BALTEX, Conference Proceedings (rok: 2013, ), Wydawca: International BALTEX Secretariat
  Data:
  konferencja 10-14 czerwiec 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Zmiany położenia poziomu morza w strefie brzegowej i ich wpływ na rozwój polskich brzegów Bałtyku
  Autorzy:
  Tomasz Wolski, Bernard Wiśniewski, Stanisław Musielak
  Książka:
  Zagrożenia i systemy ostrzegania. Zintegrowane Zarządzanie Obszarami przybrzeżnymi w Polsce - stan obecny i perspektywy. Część 4. (rok: 2012, tom: 4, strony: 145-169), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 2. cała książka - monografia habilitacyjna
  Autorzy:
  Tomasz Wolski
  Książka:
  Czasowa i przestrzenna charakterystyka ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego (rok: 2017, tom: 952, strony: 1-265), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 3. Maksymalne i minimalne poziomy morza podczas wybranych wezbrań sztormowych na Bałtyku.
  Autorzy:
  Tomasz Wolski, Bernard Wiśniewski, Andrzej Giza
  Książka:
  Współczesne problemy badań geograficznych (rok: 2013, tom: 1, strony: 47-57), Wydawca: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI,
  Status:
  Opublikowana