Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Doświadczenie roku 1968 w czeskiej literaturze emigracyjnej.

2011/01/N/HS2/00851

Słowa kluczowe:

Praska Wiosna normalizacja emigracja czeska literatura emigracyjna mitologia narodowa tożsamość narodowa

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Urszula Kowalska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 23 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2013-05-05

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. "Tak vás tu máme bratři z krve Kainovy…" Miejsce roku 1968 w czeskiej świadomości literackiej, historycznej oraz kulturowej
  Autorzy:
  Urszula Kowalska
  Czasopismo:
  "Bohemistyka" (rok: 2014, tom: 2, strony: 144-184), Wydawca: Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo "Pro"
  Status:
  Opublikowana
 2. "Byl to život na sopce, život pod závalem, život v tekoucí lavině." O "dysydenckim gettcie" według Pavla Kohouta
  Autorzy:
  Urszula Kowalska
  Czasopismo:
  "Poznańskie Studia Slawistyczne" (rok: 2014, tom: 6, strony: 145-156), Wydawca: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pss.2014.6.10 - link do publikacji
 1. "S vráskámi rytými dobou…" W poszukiwaniu pokolenia '68
  Autorzy:
  Urszula Kowalska
  Konferencja:
  SLAVICA IUVENUM 2012 – Mezinárodní setkání mladých slavistů (rok: 2012, ), Wydawca: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
  Data:
  konferencja 27-28 marca 2012
  Status:
  Opublikowana