Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Inżynieria otrzymywania ciągłych, wysokowydajnych, monolitycznych mikroreaktorów

2011/01/B/ST8/03855

Słowa kluczowe:

reaktory monolityczne procesy ciągłe inżynieria katalizatorów

Deskryptory:

 • ST8_2: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Julita Mrowiec-Białoń 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 695 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. FABRICATION AND PERFORMANCE OF MONOLITHIC CONTINUOUS-FLOW SILICA MICROREACTORS IF: 4,058
  Autorzy:
  Małgorzata Berdys, Agnieszka Koreniuk, Katarzyna Maresz, Wojciech Pudło, Andrzej B. Jarzębski, Julita Mrowiec-Białoń
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.cej.2015.01.123 - link do publikacji
 2. Highly effective continuous-flow monolithic silica microreactors for acid catalyzed processes IF: 3,674
  Autorzy:
  A. Koreniuk, K. Maresz, K. Odrozek, A.B. Jarzębski J. Mrowiec-Białoń
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General (rok: 2015, tom: 489, strony: 203-208), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://dx.doi.org/101016/j.apcata.2014.10047 - link do publikacji
 3. Supported zirconium-based continuous-flow microreactor for effective Meerwein-Ponndorf-Verley reduction of cyclohexanone IF: 3,32
  Autorzy:
  A. Koreniuk, K. Maresz, J. Mrowiec-Białoń
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2015, tom: 64, strony: 48-51), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catcom.2015.01.021 - link do publikacji
 1. Continuous flow catalytic microreactor for chemical synthesis
  Autorzy:
  A. Koreniuk, K. Maresz, K. Odrozek, J. Mrowiec-Białoń
  Konferencja:
  European Young Engineers Conference, Serock (rok: 2013, ), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 19-20.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Sulphonic acid functionalized continuous flow monolithic microreactor for esters synthesis
  Autorzy:
  A. Koreniuk, K. Maresz, J. Mrowiec-Białoń
  Konferencja:
  Third International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Sorrento, Włochy (rok: 2013, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 3-7.03.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Performance of sulphonic acid functionalized continuous flow monolithic microreactors in esterfication process
  Autorzy:
  A. Koreniuk, K. Maresz, K. Odrozek, J. Malinowski, J. Mrowiec-Białoń
  Konferencja:
  XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 13-15.03.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Scale up and performance of monolithic con-flow silica microreactor
  Autorzy:
  J. Mrowiec-Białoń, M. Berdys, A. Koreniuk, K. Maresz, W. Pudło, A. B. Jarzębski
  Konferencja:
  The XXI International Conference on Chemical Reactors, Delft Holandia (rok: 2014, ), Wydawca: Publishing Department of the Boreskov Institute of Catalysis SB RAS
  Data:
  konferencja 22-25.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Titania modified silica monoliths with hierarchical porosity for oxidation in continuous-flow microreactors. Comparative studies of modification method
  Autorzy:
  G. Miodońska, A. Koreniuk, K. Maresz, J. Mrowiec-Białoń
  Konferencja:
  Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, HYMA2015, Hiszpania (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 9-12.03.2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Esterification of lactic acid in monolithic continuous microreactor
  Autorzy:
  A. Koreniuk, K. Maresz, K. Odrozek, J. Mrowiec-Białoń
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Performance of monolithic con-flow microreactors. Comparative study
  Autorzy:
  A. Koreniuk, K. Maresz, M. Berdys, A.B. Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014
  Status:
  Opublikowana