Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Drogi powstawania związków zapachowych w polskich regionalnych produktach mleczarskich wytwarzanych według tradycyjnej technologii. Wpływ mikroflory oraz sposobu otrzymywania.

2011/01/B/NZ9/00129

Słowa kluczowe:

drogi powstawania aromatu związki zapachowe polskie regionalne produkty mleczne dwuwymiarowa chromatografia gazowa olfaktometria

Deskryptory:

  • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Majcher 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 368 669 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-09

Zakończenie projektu: 2014-12-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. komputer przenośny laptop. Za kwotę 3 500 PLN
  2. Autosampler CTC Combipal z przystawką do analizy fazy nadpowierzchniowej headspace. Za kwotę 121 770 PLN