Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe katalizatory zawierające Zr, Nb, Mo, Au, Pt osadzone na porowatych nośnikach dla niskoenergetycznych procesów wytwarzania wysokogatunkowych chemikaliów

2011/01/B/ST5/00847

Słowa kluczowe:

metanol glicerol węglowodory utlenianie zeolity MCM-36 MCM-56 pianki MCF

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maria Ziółek 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 750 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw reaktorów do prowadzenia reakcji w fazie ciekłej. Za kwotę 15 000 PLN
 2. Autoklaw - reaktor ciśnieniowy. Za kwotę 75 000 PLN
 3. Chromatograf gazowy z MS. Za kwotę 250 000 PLN
 4. Pompa infuzyjna. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (26)
 1. Comparative study of MCM-22 and MCM-56 modified with molybdenum - Impact of the metal on acidic and oxidative properties of zeolites IF: 3,209
  Autorzy:
  A. Wojtaszek-Gurdak, M. Trejda, D. Kryszak, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2014, tom: 197, strony: 185 - 193), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2014.06.011 - link do publikacji
 2. Real-Time Raman Monitoring and Control of the Catalytic Acetalization of Glycerol with Acetone over Modified Mesoporous Cellular Foams IF: 4,835
  Autorzy:
  V. Calvino-Casilda, K. Stawicka, M. Trejda, M. Ziolek, M.A. Bañares
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118, strony: 10780-10791), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp500651e - link do publikacji
 3. Amino-grafted mesoporous materials based on MCF structure involved in the quinoline synthesis. Mechanistic insights IF: 3,679
  Autorzy:
  A. Smuszkiewicz, J. López-Sanz, E. Pérez-Mayoral, E. Soriano, I. Sobczak, M. Ziolek, R.M. Martín-Aranda, A.J. López-Peinadoa
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (rok: 2013, tom: 378, strony: 38– 46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molcata.2013.05.017 - link do publikacji
 4. FTIR spectroscopic study of CO oxidation on bimetallic catalysts IF: 3,309
  Autorzy:
  P. Kaminski, M. Ziolek, B. Campo, M. Daturi
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2015, tom: 243, strony: 218-227), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2014.08.035 - link do publikacji
 5. The production of biofuels additives on sulphonated MCF materialsmodified with Nb and Ta—Towards efficient solid catalysts of esterification IF: 3,674
  Autorzy:
  Katarzyna Stawicka, Maciej Trejda, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General (rok: 2013, tom: 467, strony: 325– 334), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2013.07.036 - link do publikacji
 6. The role of pillaring in MCM-22 on the dispersion of noble metals and catalytic activity IF: 2,288
  Autorzy:
  A. Wojtaszek-Gurdak, I. Sobczak, K. Grzelak, M. Ziolek, U. Hartfelder, J. A. van Bokhoven
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2015, tom: XX, strony: XX), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 7. Bifunctional mesoporous MCF materials as catalysts in the Friedländer condensation IF: 3,309
  Autorzy:
  A. Smuszkiewicz, E. Pérez-Mayoral, E. Soriano, I. Sobczak, M. Ziolek,
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2013, tom: 218– 219, strony: 70– 75), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2013.04.034 - link do publikacji
 8. Organosilanes affecting the structure and formation of mesoporous cellular foams IF: 3,209
  Autorzy:
  K. Stawicka, I. Sobczak, M. Trejda, B. Sulikowski, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2012, tom: 155, strony: 143-152), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2012.01.026 - link do publikacji
 9. Surface and catalytic properties of Ce, Zr, Au, Cu modified SBA-15 IF: 6,073
  Autorzy:
  P. Kaminski, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2014, tom: 312, strony: 249-262), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2014.02.005 - link do publikacji
 10. Surface properties and catalytic performance of Pt-Ag supported on silica – the effect of preparation methods IF: 3,674
  Autorzy:
  J. Czaplinska, P. Decyk, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General (rok: 2015, tom: xxx, strony: xxx), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2014.12.054 - link do publikacji
 11. Au containing mesostructured cellular foams NbMCF and ZrMCF in selective oxidation of methanol to formaldehyde IF: 3,679
  Autorzy:
  I. Sobczak, M. Kozlowska, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (rok: 2014, tom: 390, strony: 114-124), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molcata.2014.03.015 - link do publikacji
 12. Esterification processes based on functionalized mesoporous solids IF: 3,309
  Autorzy:
  M. Trejda, B. Pokora, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2015, tom: XXX, strony: XXX), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2014.11.034 - link do publikacji
 13. New phospho-silicate and niobo-phospho-silicate MCF materials modified with MPTMS - Structure, surface and catalytic properties IF: 3,209
  Autorzy:
  Katarzyna Stawicka, Maciej Trejda, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2013, tom: 181, strony: 88-98), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2013.07.002 - link do publikacji
 14. Search for reactive intermediates in catalytic oxidation with hydrogen peroxide over amorphous niobium(V) and tantalum(V) oxides IF: 6,007
  Autorzy:
  M. Ziolek, I. Sobczak, P. Decyk, K. Sobanska, P. Pietrzyk, Z. Sojka
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2015, tom: 164, strony: 288–296), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2014.09.024 - link do publikacji
 15. Zeolite MCM-22 modified with Au and Cu for catalytic total oxidation of methanol and carbon monoxide IF: 4,835
  Autorzy:
  P. Kaminski, I. Sobczak, P. Decyk, M. Ziolek, W.J. Roth, B. Campo, M. Daturi
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2013, tom: 117, strony: 2147-2159), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp310505y - link do publikacji
 16. Comparative study of Zr, Nb, Mo containing SBA-15 grafted with amino-organosilanes IF: 3,209
  Autorzy:
  M. Olejniczak, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2014, tom: 196, strony: 243 – 253), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2014.05.018 - link do publikacji
 17. Nb and Zr modified MWW zeolites - characterisation and catalytic activity IF: 3,708
  Autorzy:
  A. Wojtaszek-Gurdak, M. Ziolek
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 22326 - 22333), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra00411j - link do publikacji
 18. Niobiosilica materials as attractive supports for Sb-V-O catalysts IF: 2,708
  Autorzy:
  H. Golinska-Mazwa, E. Rojas, R. Lopez-Medina, M. Ziolek, M.A. Banares, M.O. Guerrerro-Perez
  Czasopismo:
  Topics in Catalysis (rok: 2012, tom: 55, strony: 837-845), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11244-012-9855-6 - link do publikacji
 19. Relationship between basicity, reducibility and partial oxidation properties of chromium containing MCM-41 IF: 3,708
  Autorzy:
  M. Trejda, M. Bryś, M. Ziolek
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 62940), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ra10336j - link do publikacji
 20. The ability of Nb2O5 and Ta2O5 to generate active oxygen in contact with hydrogen peroxide IF: 3,32
  Autorzy:
  Maria Ziolek, Izabela Sobczak, Piotr Decyk, Lukasz Wolski
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2013, tom: 37, strony: 85–91), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catcom.2013.03.032 - link do publikacji
 21. The role of Nb in the formation of sulphonic species in SBA-15 and MCF functionalised with MPTMS IF: 3,309
  Autorzy:
  M. Trejda, K. Stawicka, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2012, tom: 192, strony: 130-135), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2012.02.042 - link do publikacji
 1. Modified MCF catalysts dedicated for acetic acid esterification
  Autorzy:
  K. Stawicka, M. Trejda, M. Ziolek
  Konferencja:
  11th Pannonian International Symposium on Catalysis, Obergurgl, Austria (rok: 2012, ), Wydawca: Universitatszentrum, Obergurgl, Tyrol, Austria; EAN-Code 9783900554712; ISBN 97-8-3-900554-71-2
  Data:
  konferencja 3-7 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 2. New Ag-Cu bimetallic system based on SBA-15 - physicochemical and catalytic properties
  Autorzy:
  J. Czaplinska, I. Sobczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN; ISBN78-83-60514-18-4
  Data:
  konferencja 13-15 marca 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. New SBA-15 mesoporous molecular sieves containing zirconium, niobium and molybdenum modified with organosilanes
  Autorzy:
  M. Bartoszewska, I. Sobczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  School of Molecular Sieves (rok: 2013, ), Wydawca: J Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR; ISBN 978-80-87351-23-9
  Data:
  konferencja 10-12 marca 2013
  Status:
  Opublikowana
 4. SBA-15 containing zirconium, niobium and molybdenum grafted with aminosilanes – texture, surface and catalytic properties
  Autorzy:
  M. Olejniczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  School of Molecular Sieves (rok: 2014, ), Wydawca: J.Heyrovsky Insitute of Physical Chemistry of the ASCR,v.v.i.; Program Book of Abstracts
  Data:
  konferencja 17-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 5. Sposób zagospodarowania glicerolu - nowe heterogeniczne katalizatory estryfikacji glicerolu
  Autorzy:
  M. Trejda, K. Stawicka, M. Ziółek
  Konferencja:
  55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2012, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne; ISBN: 978-83-60988-12-1
  Data:
  konferencja 16-20 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 6. Surface properties of molybdenum modified HMCM-22 and HMCM-56 zeolites - comparative study
  Autorzy:
  A. Wojtaszek, A. Zarecki, M. Ziolek
  Konferencja:
  School of Molecular Sieves (rok: 2013, ), Wydawca: J Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR; ISBN 978-80-87351-23-9
  Data:
  konferencja 10-12 marca 2013
  Status:
  Opublikowana
 7. The Ability of Niobium and Tantalum Oxides and Metallo-silicates to Generate Catalytic Active Oxygen in Contact with Hydrogen Peroxide
  Autorzy:
  M. Ziolek, I. Sobczak, P. Decyk, L. Wolski, K. Stawicka, M. Trejda
  Konferencja:
  XIth European Congress on Catalysis (EuropaCat) (rok: 2013, ), Wydawca: Organizing Committee; Book of Abstracts
  Data:
  konferencja 01–06 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 8. Comparative study of Zr, Nb, Mo containing SBA-15 grafted with amino-organosilanes
  Autorzy:
  M. Olejniczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  8th International Symposium on Group Five Elements (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee; Book of Abstracts
  Data:
  konferencja 24-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 9. Interactions of different oxidants with amorphous and crystalline Group Five Metal Oxides
  Autorzy:
  Ł. Wolski, I. Sobczak, P. Decyk, M. Ziółek
  Konferencja:
  XLIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN; ISBN: 978-83-60-514-15-3
  Data:
  konferencja 14-16 marca 2012
  Status:
  Opublikowana
 10. MCM-22 zeolites modified with gold and copper - the physicochemical properties and application in CO oxidation
  Autorzy:
  P. Kamiński, I. Sobczak, M. Ziółek, M. Daturi, W. Roth
  Konferencja:
  XLIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN; ISBN: 978-83-60-514-15-3
  Data:
  konferencja 14-16 marca 2012
  Status:
  Opublikowana
 11. Modification of micro- and mesoporous molecular sieves and preparation of mixed metal oxides in order to obtain catalysts active in oxidation processes
  Autorzy:
  M. Ziółek, I. Sobczak, M. Trejda, P. Decyk, H. Golińska-Maźwa, A. Wojtaszek
  Konferencja:
  XLIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN; ISBN: 978-83-60-514-15-3
  Data:
  konferencja 14-16 marca 2012
  Status:
  Opublikowana
 12. The role of basicity in methanol oxidation - relationship between basicity and redox properties of Cr containing MCM-41
  Autorzy:
  M. Trejda, M. Bryś, M. Ziolek
  Konferencja:
  6th FEZA Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee; Book of Abstracts
  Data:
  konferencja 8-11 września
  Status:
  Opublikowana
 13. FTIR operando system used for PROX study on MCM-22 zeolites modified with gold and copper
  Autorzy:
  P. Kaminski, I. Sobczak, P. Decyk, M. Ziolek, W.J. Roth, B. Campo, M. Daturi
  Konferencja:
  School of Molecular Sieves (rok: 2013, ), Wydawca: J Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR; ISBN 978-80-87351-23-9
  Data:
  konferencja 10-12 marca 2013
  Status:
  Opublikowana
 14. Insight into the interaction of hydrogen peroxide with niobium(V) and tantalum(V) oxides
  Autorzy:
  M. Ziolek, I. Sobczak, P. Decyk, K. Domaradzka, P. Pietrzyk, Z. Sojka
  Konferencja:
  8th International Symposium on Group Five Elements (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee; Book of Abstracts
  Data:
  konferencja 24-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 15. The influence of Ce, Zr, Au, Cu modifiers of SBA-15 on acidic and redox properties in methanol oxidation
  Autorzy:
  P. Kaminski, M. Ziolek
  Konferencja:
  6th FEZA Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee; Book of Abstracts
  Data:
  konferencja 8-11 września
  Status:
  Opublikowana
 16. Comparative study of MCM-22 and MCM-56 modified with molybdenum - metal impact on acidic and redox properties
  Autorzy:
  A. Wojtaszek-Gurdak, M. Trejda, D. Kryszak, M. Ziolek
  Konferencja:
  6th FEZA Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee; Book of Abstracts
  Data:
  konferencja 8-11 września
  Status:
  Opublikowana
 17. Comparative study of MCM-22 and MCM-56 modified with niobium and zirconium - metal impact on acidic and redox properties
  Autorzy:
  A. Wojtaszek - Gurdak, A. Nowak, M. Ziolek
  Konferencja:
  8th International Symposium on Group Five Elements (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee; Book of Abstracts
  Data:
  konferencja 24-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 18. In search of effective catalysts for triacetylglycerol production
  Autorzy:
  M. Bartoszewska, M. Trejda, M. Ziółek
  Konferencja:
  XLIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN; ISBN: 978-83-60-514-15-3
  Data:
  konferencja 14-16 marca 2012
  Status:
  Opublikowana
 19. Isomorphous substitution of transition metals into zeolites as a tool for creation of new catalysts
  Autorzy:
  14.F. Tielens, A. Wojtaszek, M. Trejda, G. Skara, F. de Proft. M. Calatayud, M. Ziolek, S. Dzwigaj
  Konferencja:
  XIth European Congress on Catalysis (EuropaCat) (rok: 2013, ), Wydawca: Organizing Committee; Book of Abstracts
  Data:
  konferencja 01–06 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 20. Mesostructured cellular foams (MCF) doped with niobium or zirconium as a new silicate matrix for gold
  Autorzy:
  M. Kozlowska, I. Sobczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN; ISBN78-83-60514-18-4
  Data:
  konferencja 13-15 marca 2013
  Status:
  Opublikowana
 21. NbMCF and ZrMCF mesostructured cellular foams as new supports for gold – surface and oxidative properties
  Autorzy:
  I. Sobczak, M. Kozłowska, M. Ziolek
  Konferencja:
  8th International Symposium on Group Five Elements (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee; Book of Abstracts
  Data:
  konferencja 24-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 22. The role of niobium species in heterogeneous catalysis
  Autorzy:
  M. Ziolek
  Konferencja:
  11th Pannonian International Symposium on Catalysis, Obergurgl, Austria (rok: 2012, ), Wydawca: Universitatszentrum, Obergurgl, Tyrol, Austria; EAN-Code 9783900554712; ISBN 97-8-3-900554-71-2
  Data:
  konferencja 3-7 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 23. Comparative study of MCM-22 and MCM-56 modified with niobium, zirconium, and molybdenum
  Autorzy:
  A. Wojtaszek-Gurdak, M. Trejda, D. Kryszak, M. Ziolek
  Konferencja:
  12 th Pannonian Symposium on Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Chemical Technology
  Data:
  konferencja 16-20 września
  Status:
  Opublikowana
 24. Mesoporous mixed oxides of cerium and zirconium modified with Au andf Cu - synthesis, characterization and performance in glycerol oxidation
  Autorzy:
  J.A. van Bekhoven, P. Kaminski, M. Ziolek
  Konferencja:
  SCS FAll Meeting 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee, Book of Poster Abstracts
  Data:
  konferencja 11 września
  Status:
  Opublikowana
 25. Modified MCF catalysts active in glycerol esterification
  Autorzy:
  K. Stawicka, M. Trejda, M. Ziółek
  Konferencja:
  XLIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN; ISBN: 978-83-60-514-15-3
  Data:
  konferencja 14-16 marca 2012
  Status:
  Opublikowana
 26. Towards efficient catalysts of esterification - metal impact on sulphonic species formation
  Autorzy:
  K. Jenerowicz, M. Trejda, K. Stawicka, M. Ziolek
  Konferencja:
  XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN; ISBN 78-83-60514-18-4
  Data:
  konferencja 13-15 marca 2013
  Status:
  Opublikowana