Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Koncepcja usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń o estrogenicznej aktywności biologicznej ze ścieków komunalnych oczyszczonych metodą osadu czynnego w układzie zintegrowanym proces sorpcji-ciśnieniowe techniki membranowe

2011/01/N/ST8/02413

Słowa kluczowe:

oczyszczanie ścieków ksenoestrogeny nanomateriały ciśnieniowe techniki membranowe

Deskryptory:

 • ST8_3: Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria sanitarna

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Gabriela Kamińska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 67 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Usuwanie mikrozanieczyszczeń o estrogenicznej aktywności biologicznej w procesie nanofiltracji
  Autorzy:
  Bohdziewicz J. Kamińska G. Grubel K.
  Czasopismo:
  Proceedings of Ecopole (rok: 2015, tom: 9, strony: 171-177), Wydawca: Towarzystwo Chemii i Inzynierii Ekologicznej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2429/proc.2015.9(1)022 - link do publikacji
 2. Sorption and retention potential of PAN-SWCNT membranes for the removal of micropollutants IF: 0,988
  Autorzy:
  Kamińska G. Bohdziewicz J. Palacio L. Hernandez A. Pradanos P.
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment , Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/19443994.2014.1002277 - link do publikacji
 3. Fabrication and Characterization of Polyethersulfone Nanocomposite Membranes for the Removal of Endocrine Disrupting Micropollutants from Wastewater. Mechanisms and Performance IF: 5,094
  Autorzy:
  Kamińska G. Bohdziewicz J. Calvo J. Pradanos P. Palacio L. Hernandez A.
  Czasopismo:
  Journal of Membrane Science (rok: 2015, tom: 493, strony: 66-79), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.memsci.2015.05.047 - link do publikacji
 4. Kinetics and equilibrium of the sorption of bisphenol a by carbon nanotubes from wastewater IF: 0,987
  Autorzy:
  Bohdziewicz J. Kamińska G.
  Czasopismo:
  Water Science & Technology (rok: 2013, tom: 68, strony: 1306-1314), Wydawca: IWA Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2166/wst.2013.373 - link do publikacji
 5. Wpływ stopnia odzysku permeatu na wydajność i efektywność nanofiltracyjnego doczyszczania ścieków komunalnych
  Autorzy:
  Bohdziewicz J. Kamińska G. Kudlek E.
  Czasopismo:
  Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (rok: 2013, tom: 30, strony: 117-127), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7862/rb.2013.42 - link do publikacji
 6. Comparison of effectiveness of advanced treatment of municipal wastewater by sorption and nanofiltration: Separate processes and integrated systems IF: 0,439
  Autorzy:
  Bohdziewicz J. Kamińska G. Pawlyta M. Łukowiec D.
  Czasopismo:
  Environment Protection Engineering (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Wrocawska
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Wpływ warunków preparowania membran polimerowych na ich wydajność i stopień usunięcia mikrozanieczyszczeń z roztworów wodnych
  Autorzy:
  Bohdziewicz J. Kamińska G.
  Czasopismo:
  Instal (rok: 2014, tom: 12, strony: 61-64), Wydawca: Ośrodek Informacji ,,Technika instalacyjna w budownictwie"
  Status:
  Opublikowana
 1. Biomimetyki hormonalne w środowisku wodnym - występowanie, zagrożenia, usuwanie w procesie sorpcji.
  Autorzy:
  Bohdziewicz J. Kamińska G. Widak A.
  Książka:
  Inżynieria środowiska - młodym okiem. Wody powierzchniowe i podziemne. Pod red. I. Skoczko, J. Piekutin, E. Szatyłowicz. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (rok: 2014, tom: 4, strony: 31-63), Wydawca: Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej,
  Status:
  Opublikowana
 2. Pogłębione Oczyszczanie Ścieków Komunalnych w Procesie Nanofiltracji
  Autorzy:
  Kamińska G. Bohdziewicz J. Wysińska D.
  Książka:
  Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Sławomira Stelmacha Monografia: Współczesne Problemy Ochrony Środowiska (rok: 2013, tom: 1, strony: 133-142), Wydawca: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Status:
  Opublikowana
 3. Polymer membranes modified with carbon nanomaterials.
  Autorzy:
  Bohdziewicz J. Kamińska G.
  Książka:
  Membranes and membrane processes in environmental protection. Ed. by Krystyna Konieczny, Irena Korus (rok: 2014, tom: 118, strony: 197-208), Wydawca: Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska
  Status:
  Opublikowana
 4. Badanie wpływu procesu adsorpcji mikrozanieczyszczeń na membranach nanofiltracyjnych na efektywność ich retencji w trakcie filtracji ciśnieniowej
  Autorzy:
  Bohdziewicz J. Kamińska G.
  Książka:
  Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Skoczko, Janiny Piekutin i Elżbiety H. Grygorczuk-Petersons Monografia Inżynieria Środowiska Młodym Okiem (rok: 2013, tom: 3, strony: 68-78), Wydawca: Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ warunków preparowania membran polimerowych na ich wydajność i stopień usunięcia mikrozanieczyszczeń z roztworów wodnych
  Autorzy:
  Bohdziewicz J. Kamińska G.
  Książka:
  Praca zbiorowa pod redakcją Izabeli Zimoch i Waldemara Sawiniaka Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody (rok: 2013, tom: 3, strony: 169-177), Wydawca: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana