Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie mapy strukturalnej podłoża prowincji łupków gazonośnych centralnej Polski w oparciu o dane grawimetryczne i magnetyczne

2011/01/B/ST10/04713

Słowa kluczowe:

gaz łupkowy grawimetria magnetyzm głębokość do podłoża mapa strukturalna centralna Polska

Deskryptory:

 • ST10_5: Geologia, tektonika, sedymentologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Stanisław Mazur 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 404 860 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2015-08-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenosny (laptop) + 2 monitory. Za kwotę 6 500 PLN
 2. Oprogramowanie do importu danych.
 3. Licencja ArcGIS ArcView. Za kwotę 4 612 PLN
 4. Licencja rozszerzenia Spatial Analyst. Za kwotę 8 672 PLN
 5. Oprogramowanie Oasis montaj firmy Geosoft. Za kwotę 51 660 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Reply to Comment by M. Narkiewicz and Z. Petecki on Is the Teisseyre-Tornquist Zone an ancient plate boundary of Baltica?" IF: 3,75
  Autorzy:
  S. Mazur, M. Mikolajczak, P. Krzywiec, M. Malinowski, V. Buffenmyer, M. Lewandowski
  Czasopismo:
  Tectonics (rok: 2016, tom: 35 (6), strony: 1600–1607), Wydawca: American Geophysical Union
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/2016TC004162 - link do publikacji
 2. Pomeranian Caledonides, NW Poland – a collisional suture or thin-skinned fold-and-thrust belt? IF: 2,872
  Autorzy:
  Stanislaw Mazur, Mateusz Mikolajczak, Piotr Krzywiec, Michal Malinowski, Marek Lewandowski and Vinton Buffenmyer
  Czasopismo:
  Tectonophysics (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.tecto.2016.06.017 - link do publikacji
 3. Is the Teisseyre-Tornquist Zone an ancient plate boundary of Baltica? IF: 3,75
  Autorzy:
  S. Mazur, M. Mikolajczak, P. Krzywiec, M. Malinowski, V. Buffenmyer, M. Lewandowski
  Czasopismo:
  Tectonics (rok: 2015, tom: 34 (12), strony: 2465–2477), Wydawca: American Geophysical Union
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/2015TC003934 - link do publikacji
 1. Geophysical constraints on the structure of the western margin of the East European Craton
  Autorzy:
  Mikołajczak, M., Mazur, S., and Krzywiec, P.
  Konferencja:
  Geological Society of America Annual Convention, Vancouver (rok: 2014, ), Wydawca: Geological Society of America
  Data:
  konferencja 19-22.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Late Carboniferous thin-skinned compressional deformation above the SW edge of the East European Craton as revealed by reflection seismic and potential fields data – correlations with the Variscides and the Appalachians
  Autorzy:
  P. Krzywiec, S. Mazur, L. Gagala, M. Kufrasa, M. Lewandowski, M. Malinowski, V. Buffenmyer
  Książka:
  Linkages and Feedbacks in Orogenic Processes edited by Richard Law, Ryan Thigpen, Harold Stowell and Arthur Merschat (rok: 2016, ), Wydawca: Geological Society of America Publishing House
  Status:
  Przyjęta do publikacji