Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena udziału kompleksu interleukiny 6 i rozpuszczalnej formy jej receptora ( kompleks IL-6/IL-6sR)w komunikacji komórek raka nerki z komórkami tkanki docelowej przerzutu

2011/01/B/NZ4/01602

Słowa kluczowe:

rak nerki przerzuty interleukina 6 rozpuszczalna forma receptora interleukiny 6

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Wojskowy Instytut Medyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Cezary Szczylik 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 439 125 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2014-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny z oprogramowaniem. Za kwotę 2 500 PLN
 2. Mikroskop DO Genetic Pro.
 3. SPRZĘT DO DOKUMENTACJI NAUKOWEJ URZĄDZENIA DNR. Za kwotę 114 000 PLN
 4. Zestaw do automatycznego zliczania komórek. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Clear Cell Renal Cell Cancer Tumor-Propagating Cells: Molecular Characteristics. IF: 0,452
  Autorzy:
  Damian Matak, Łukasz Szymański, Anna M. Czarnecka, Ewa Bartnik, Cezary Szczylik
  Czasopismo:
  Current Signal Transduction Therapy, (rok: 2014, tom: 9 (3), strony: 229-239), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1574362409666140206222607 - link do publikacji
 2. IL-6 as an emerging regulator of renal cell cancer. IF: 2,921
  Autorzy:
  Katarzyna Kamińska, Anna M. Czarnecka, Bernard Escudier, Fei Lian, Cezary Szczylik
  Czasopismo:
  Urol Oncol. (rok: 2015, tom: 33(11), strony: 476- 485), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
 3. Tracheal adenoid cystic carcinoma mimicking a thyroid tumor: a case report IF: 0,987
  Autorzy:
  Wojciech Kukwa, Piotr Korzeń, Piotr Wojtowicz, Grzegorz Sobczyk, Dorota Kiprian, Andrzej Kawecki, Andrzej Kawecki, Andrzej Kukwa, Antoni Krzeski, Cezary Szczylik, Anna M, Czarnecka
  Czasopismo:
  Oncology Letters (rok: 2014, tom: 8, strony: 1312-1316), Wydawca: SPANDIDOS PUBL LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3892/ol.2014.2282 - link do publikacji
 4. Immunotherapy resistance mechanisms in renal cell cancer IF: 0,452
  Autorzy:
  Katarzyna Kaminska, Gabriel Wcislo, Anna M. Czarnecka, Salem Chouaib and Cezary Szczylik
  Czasopismo:
  Current Signal Transduction Therapy (rok: 2013, tom: 8(3), strony: 247 - 255), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1574362409666140206223208 - link do publikacji
 5. The role of the cell-cell interactions in cancer progression IF: 4,938
  Autorzy:
  Katarzyna Kamińska, Cezary Szczylik, Zofia F. Bielecka, Ewa Bartnik, Camillo Porta, Fei Lian, Anna M. Czarnecka
  Czasopismo:
  Journal of Cellular and Molecular Medicine (rok: 2015, tom: 19(2), strony: 283-296), Wydawca: WILEY-BLACKWELL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/jcmm.12408 - link do publikacji
 6. Effects of cell-cell crosstalk on gene expression patterns in a cell model of renal cell carcinoma lung metastasis. IF: 3,333
  Autorzy:
  Kaminska K, Czarnecka AM, Khan MI, Fendler W, Klemba A, Krasowski P, Bartnik E, Szczylik C.
  Czasopismo:
  Int J Oncol. (rok: 2017, tom: 52, strony: 768-786), Wydawca: Spandidos Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3892/ijo.2017.4234 - link do publikacji
 1. Hypoxia and IL-6 as regulators of clear cell renal cell cancer viability.
  Autorzy:
  Katarzyna Kamińska, Anna M. Czarnecka, Cezary Szczylik
  Konferencja:
  5th International Conference on Stem Cells and Cancer (rok: 2014, ), Wydawca: ICSCC 2014
  Data:
  konferencja 8-10.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. The role of IL-6 in RCC development and progression
  Autorzy:
  Katarzyna Kamińska
  Konferencja:
  Rozsiany rak nerkowokomórkowy — współczesne wyzwania w terapiach celowanych (rok: 2013, ), Wydawca: Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej
  Data:
  konferencja 28−30 listopada
  Status:
  Opublikowana
 3. Soluble receptor of Interleukin 6 as a mediator in renal cancer metastasis.
  Autorzy:
  Katarzyna Kamińska, Anna M. Czarnecka, Cezary Szczylik
  Konferencja:
  Kongres Bio2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Kongres Bio2014
  Data:
  konferencja 9-12.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Cell – Cell interactions as therapeutic target in renal and prostate cancer.
  Autorzy:
  Katarzyna Kamińska, Anna M. Czarnecka, Cezary Szczylik
  Konferencja:
  . Międzynarodowe Sympozjum Naukowe; Rak nerki: Nowa era w leczeniu raka nerkowokomórkowego; Rak prostaty: Chorzy ze złymi czynnikami prognostycznymi. Jak leczyć? (rok: 2014, ), Wydawca: Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej
  Data:
  konferencja 16-18.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Rola interleukiny 6 w rozwoju i progresji raka nerki
  Autorzy:
  K. Kaminska, AM Czarnecka
  Książka:
  Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia. (rok: 2017, tom: 1, strony: 123-138), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana