Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie wielostanowego komputera DNA poprzez zastosowanie wielu enzymów restrykcyjnych

2011/01/B/NZ2/03022

Słowa kluczowe:

komputer DNA automat Shapiro

Deskryptory:

 • NZ2_8: Biologia obliczeniowa
 • NZ2_7: Bioinformatyka
 • ST6_7: Teoretyczne podstawy informatyki, w tym informatyka kwantowa

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Popławski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 260 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2014-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Inkubator z wytrząsaniem. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Biomolecular computer with multiple restriction enzymes IF: 1,341
  Autorzy:
  Sebastian Sakowski, Tadeusz Krasiński, Jacek Waldmajer, Joanna Sarnik, Janusz Błasiak, Tomasz Popławski
  Czasopismo:
  Genetics and Molecular Biology (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Brazilian Society of Genetics
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Wnioskowanie logiczne przy użyciu DNA IF: 0,05
  Autorzy:
  Błasiak J., Krasiński T., Rogowski Ł., Sakowski S., Popławski T.
  Czasopismo:
  Postępy Biologii Komórki (rok: 2013, tom: 40, strony: 645-658), Wydawca: Fundacja Biologii Komórki
  Status:
  Opublikowana
 3. A detailed experimental study of a DNA computer with two endonucleases IF: 0,716
  Autorzy:
  Sebastian Sakowski, Tadeusz Krasiński, Joanna Sarnik, Janusz Blasiak, Jacek Waldmajer and Tomasz Poplawski
  Czasopismo:
  Z Naturforsch C. (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/znc-2016-0137 - link do publikacji
 4. Arithmetical analysis of biomolecular finite automaton IF: 0,6
  Autorzy:
  Krasiński T., Sakowski S., Waldmajer J., Popławski T.
  Czasopismo:
  Fundamenta Informaticae (rok: 2013, tom: 128(4), strony: 463-474), Wydawca: IOS Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3233/FI-2013-953 - link do publikacji
 5. Autonomous Push - down Automaton Built on DNA
  Autorzy:
  Tadeusz Krasiński, Sebastian Sakowski, Tomasz Popławski
  Czasopismo:
  Informatica (rok: 2012, tom: 36, strony: 263-276), Wydawca: Slovenian Society Informatika
  Status:
  Opublikowana
 1. Arithmetical analysis of biomolecular finite automaton.
  Autorzy:
  Krasiński T., Sakowski S., Waldmajer J., Popławski T.
  Konferencja:
  Nineteen National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine. (rok: 2013, ), Wydawca: Department of Physics and Biophysics, Medical University of Gdańsk
  Data:
  konferencja 16-20 September
  Status:
  Opublikowana
 2. Autonomous push-down automaton built on DNA.
  Autorzy:
  Krasiński T., Sakowski S., Popławski T.
  Konferencja:
  Eighteenth National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine. (rok: 2012, ), Wydawca: Department of Probability and Biomathematics, Gdansk University of Technology
  Data:
  konferencja 23-27 September
  Status:
  Opublikowana
 3. Logical inference based on DNA.
  Autorzy:
  Błasiak J., Krasiński T., Rogowski Ł., Sakowski S., Popławski T.
  Konferencja:
  Twenty National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine. (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Applied Mathematics and Mechanics, Uniwersity of Warsaw
  Data:
  konferencja 23-27 September
  Status:
  Opublikowana
 4. Construction of biomolecular computer with DNA and restrictions enzymes.
  Autorzy:
  Sarnik J., Sakowski S., Błasiak J., Krasiński T., Popławski T
  Konferencja:
  Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 9-12 September
  Status:
  Opublikowana
 5. Towards an autonomous multistate biomolecular devices built on DNA
  Autorzy:
  Krasiński T., Sakowski S., Popławski T.
  Konferencja:
  The Sixth World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja July 30, 31 - August 1
  Status:
  Opublikowana