Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie mono- i multiwarstw modyfikowanych nanocząstek złotych do konstrukcji czujników

2011/01/B/ST4/01718

Słowa kluczowe:

nanocząstki złota czujniki monowarstwy

Deskryptory:

 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Więckowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 354 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2015-03-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Skomputeryzowany zestaw bipotencjostatyczny wraz z możliwością pomiaru impedancji faradajowskiej oraz modułem QCM. Za kwotę 2 926 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Induced-fit binding of laccase to gold and carbon electrodes for the biological fuel cell applications IF: 3777
  Autorzy:
  Maciej Karaskiewicz, Dominika Majdecka, Agnieszka Wieckowska, Jan F. Biernat, Jerzy Rogalski, Renata Bilewicz
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2014, tom: 126, strony: 132-138), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2013.08.024 - link do publikacji
 2. Ultrasmall Au nanoparticles coated with hexanethiol andanthraquinone/hexanethiol for enzyme-catalyzed oxygen reduction. IF: 4,286
  Autorzy:
  Agnieszka Wieckowska, Maciej Dzwonek
  Czasopismo:
  Sensors and Actuator B: Chemical (rok: 2016, tom: 224, strony: 514-520), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi: