Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oddziaływanie melioracji wodnych na jakość wód podziemnych na przykładzie wybranych ujęć wód

2011/01/B/ST10/04767

Słowa kluczowe:

ochrona wód zanieczyszczenie wód podziemnych systemy melioracyjne

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Dragon 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 167 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-29

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. urządzenie woielofunkcyjne do oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych. Za kwotę 3 500 PLN
 2. zestaw do polowego oznaczania wybranych parametrów. Za kwotę 1 000 PLN
 3. notebook. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Badania modelowe przepływu wód podziemnych w strefie oddziaływania systemów melioracyjnych (ujęcie Wilkowyja k. Jarocina)
  Autorzy:
  Kasztelan D., Dragon K., Kierzek K.
  Czasopismo:
  Modelowanie Matematyczne w Hydrogeologii (Krawiec A., Jamorska I – Red.) (rok: 2014, tom: 1, strony: 111-117), Wydawca: UMK Toruń
  Status:
  Opublikowane
 2. Wpływ systemów melioracyjnych na jakość wód podziemnych na przykładzie ujęcia wody Tursko B dla miasta Pleszewa
  Autorzy:
  DRAGON K., GORSKI J., KASZTELAN D.
  Czasopismo:
  Biuletyn PIG (rok: 2013, tom: 456, strony: 119-126), Wydawca: PIG PIB Warszawa (tom pokonferencyjny sympozjum WPH 2013)
  Status:
  Opublikowane
 3. Badania modelowe przepływu wód podziemnych w strefie oddziaływania systemów melioracyjnych (ujęcie Tursko k. Pleszewa)
  Autorzy:
  Kasztelan D., Dragon K., Przybyłek J.
  Czasopismo:
  Modelowanie Matematyczne w Hydrogeologii (Krawiec A., Jamorska I – Red.) (rok: 2014, tom: 1, strony: 119-126), Wydawca: UMK Toruń
  Status:
  Opublikowane
 4. Influence of subsurface drainage systems on nitrate pollution of water supply aquifer (Tursko well-field, Poland) IF: 1,765
  Autorzy:
  Dragon K, Kasztelan D., Gorski J., Najman J.
  Czasopismo:
  Environmental Earth Science (rok: 2016, tom: 75, strony: 100), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s12665-015-4910-9 - link do publikacji