Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich

2011/01/N/HS5/02523

Słowa kluczowe:

opłata adiacencka podatek katastralny interes publiczny uznanie administracyjne rola rzeczoznawcy majątkowego

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Ziniewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 25 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2012-12-07

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Opłata adiacencka w Polsce i w Niemczech Finansowana z NCN PRELUDIUM - 2011/01/N/HS5/02523
  Autorzy:
  Monika Anna Ziniewicz
  Czasopismo:
  Studia Prawnoustrojowe (rok: 2012, tom: 16, strony: 297-318), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 2. Analiza porównawcza opłat adiacenckich w Republice Federalnej Niemiec, Anglii i Polsce Finansowana z NCN PRELUDIUM - 2011/01/N/HS5/02523 IF: 1
  Autorzy:
  Monika Anna Ziniewicz
  Czasopismo:
  Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (rok: 2012, tom: 20(4), strony: 51-66), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości.
  Status:
  Opublikowana
 1. Finansowana z NCN PRELUDIUM - 2011/01/N/HS5/02523
  Autorzy:
  Monika Anna Ziniewicz
  Książka:
  Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich (rok: 2012, tom: 1, strony: 310), Wydawca: LexisNexis
  Status:
  Opublikowana
 2. Financial consequences for division of property, for consolidation and division of property and for building technical infrastructure - from the betterment levy to the infrastructure charge in Poland and abroad
  Autorzy:
  Monika Ziniewicz
  Książka:
  NOVÉ HORIZONTY V PRÁVE 2019 ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE KONANEJ 23. - 24. MÁJA 2019 NA PRÁVNICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (rok: 2019, tom: 1, strony: 251-270), Wydawca: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Status:
  Opublikowana