Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sztuczne błony, jako układy modelowe w badaniach molekularnych mechanizmów adaptacji okrzemek do zmiennych temperatur

2011/01/M/NZ1/01170

Słowa kluczowe:

cykl diadinoksantynowy lipidy kwasy tłuszczowe nienasycone układy modelowe tokoferole

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_3: Biofizyka

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Kazimierz Strzałka 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: HARMONIA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 548 905 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2015-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. aplikator próbek do TLC z oprogramowaniem i z systemem do archiwizacji obrazu z densytometryczną analizą ilościową i jakościową. Za kwotę 140 000 PLN
 2. pompa perystaltyczna. Za kwotę 15 500 PLN
 3. rotory wychylny i kątowy. Za kwotę 16 000 PLN
 4. wytrząsarka (2 szt.). Za kwotę 18 000 PLN
 5. wirówka z chłodzeniem. Za kwotę 45 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Photosynthetic Pigments in Diatoms IF: 2,853
  Autorzy:
  Paulina Kuczyńska, Małgorzata Jemioła-Rzemińska, Kazimierz Strzałka
  Czasopismo:
  Marine Drugs (rok: 2015, tom: 13, strony: 5847-5881), Wydawca: MDPI, on-line, Edytor: Véronique Martin-Jézéquel
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/md13095847 - link do publikacji
 2. Temperature effect on growth, and selected parameters of Phaeodactylum tricornutum in batch cultures IF: 1,595
  Autorzy:
  Monika Bojko, Klaudia Brzostowska, Paulina Kuczyńska, Dariusz Latowski, Monika Olchawa-Pajor, Weronika Krzeszowiec, Andrzej Waloszek, Kazimierz Strzałka
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2013, tom: 60 (4), strony: 861-864), Wydawca: The Polish Biochemical Society
  Status:
  Opublikowana
 1. The effect of temperature on growth, and several parameters of Pheodactylum tricornutum in batch culture
  Autorzy:
  Monika Bojko, Klaudia Brzostowska, Paulina Kuczyńska, Dariusz Latowski, Monika Olchawa-Pajor, Weronika Krzeszowiec, Kazimierz Strzałka
  Konferencja:
  5th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Tragi w Krakowie
  Data:
  konferencja 8-11 października
  Status:
  Opublikowana
 2. EPR analysis of the temperature effect on molecular dynamics of thylakoid membranes isolated from diatoms, green algae and higher plants
  Autorzy:
  Monika Olchawa-Pajor, Dariusz Latowski, Monika Bojko, Kazimierz Strzałka
  Konferencja:
  I Kongres Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki BIO2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica, Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 9 – 12 września
  Status:
  Opublikowana
 3. The effect of temperature on selected biochemical and biophysical parameters of marine diatom Thalassiosira pseudonana
  Autorzy:
  Monika Bojko, Monika Olchawa-Pajor, Patrycja Wańda, Dariusz Latowski, Kazimierz Strzałka
  Konferencja:
  Challenges of Biotechnology in 21st Century (rok: 2014, ), Wydawca: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
  Data:
  konferencja 13 – 14 maja
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ temperatury na wybrane parametry biochemiczne okrzemek morskich Thalassiosira pseudonana
  Autorzy:
  Monika Olchawa-Pajor, Monika Bojko, Dariusz Latowski, Susann Schaller, Reimund Goss, Kazimierz Strzałka
  Konferencja:
  Fotosynteza – od DNA do ekosystemu (rok: 2015, ), Wydawca: Sekcja Biochemii i Fizjologii Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Botanicznego
  Data:
  konferencja 30 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Diadinoxanthin de-epoxidation in thylakoid membranes of Phaeodactylum tricornutum acclimated to low and moderate temperatures
  Autorzy:
  Monika Bojko, Monika Olchawa-Pajor, Małgorzata Jemioła-Rzemińska, Dariusz Latowski, Kazimierz Strzałka
  Konferencja:
  The Plant Biology Europe FESPB/EPSO Congress (rok: 2014, ), Wydawca: FESPB/EPSO
  Data:
  konferencja 22 – 26 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 6. Differences in physical properties of thylakoid membranes from diatoms, green alga and higher plants as revealed by EPR – spin probe technique
  Autorzy:
  Monika Bojko, Monika Olchawa-Pajor, Dariusz Latowski, Reimund Goss, Kazimierz Strzałka
  Konferencja:
  7th Joint Conference of Polish Society for Experimental Plant Biology (rok: 2015, ), Wydawca: PTBER
  Data:
  konferencja 8 – 11 września
  Status:
  Opublikowana
 7. Influence of diadinoxanthin and diatoxanthin on the fluidity of the thylakoid membranes of Phaeodactylum tricornutum adapted to low and moderate temperature
  Autorzy:
  Monika Bojko, Monika Olchawa-Pajor, Malgorzata Jemioła-Rzemińska, Dariusz Latowski, Kazimierz Strzałka
  Konferencja:
  I Kongres Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki BIO2014 Congress (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica, Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 9 – 12 września
  Status:
  Opublikowana
 8. The kinetics of diadinoxanthin de-epoxidation in marine diatoms
  Autorzy:
  Paulina Kuczyńska, Małgorzata Jemiola-Rzemińska, Dariusz Latowski, Kazimierz Strzałka
  Konferencja:
  Challenges of Biotechnology in 21st Century (rok: 2014, ), Wydawca: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
  Data:
  konferencja 13-14 maja
  Status:
  Opublikowana