Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Krystaliczno-amorficzne kompozyty aluminiowe wytwarzane metodą mechanicznej syntezy i konsolidacji proszków

2011/01/B/ST8/07068

Słowa kluczowe:

kompozyty aluminiowe mechaniczna synteza konsolidacja proszków

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dariusz Oleszak 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 540 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System do automatycznego dozowania ciekłego azotu do chłodzenia pojemnika z mielonym proszkiem. Za kwotę 24 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Crystalline-Amorphous AA4048-Al60Nb40 composites processed by mechanical alloying and powder compaction IF: 2,659
  Autorzy:
  D. Oleszak, S. Krzywińska
  Czasopismo:
  Advanced Powder Technology (rok: 2018, tom: xxx, strony: xxx-xxx), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apt.201802.032 - link do publikacji
 2. High Pressure High Temperature Compaction of AA6061-AlNb Composite Powders IF: 0,44
  Autorzy:
  S. Dąbrowska, D. Oleszak
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2014, tom: 126, nr 4, strony: 928-930), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.126.928 - link do publikacji
 3. Amorphous Al-Fe and Al-Nb powders processed by mechanical alloying
  Autorzy:
  S. Dąbrowska, D. Oleszak, M. B. Świerczyńska. T. Kulik
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2012, tom: 6, strony: 543 – 545), Wydawca: SIGMA NOT
  Status:
  Opublikowana
 1. Kompozyty amorficzno-krystaliczne na osnowie aluminium
  Autorzy:
  S. Dąbrowska, D. Oleszak, T. Kulik
  Konferencja:
  XL Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2012, ), Wydawca: Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej, monografia pod red. J. Pacyny,
  Data:
  konferencja 24-27.09.2012 r
  Status:
  Opublikowana