Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Spektroskopia strat we wnęce ze stabilizacją częstotliwości (FS-CRDS) nowym narzędziem w ultra precyzyjnych badaniach układów gazowych

2011/01/B/ST2/00491

Słowa kluczowe:

optyczna metrologia gazów kształty linii widmowych spektroskopia CRDS oddziaływania międzycząsteczkowe

Deskryptory:

 • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna
 • ST2_8: Optyka i optyka kwantowa
 • ST2_16: Metrologia i metody pomiarowe

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Daniel Lisak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 653 660 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-09

Zakończenie projektu: 2014-12-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oscyloskop cyfrowy. Za kwotę 42 300 PLN
 2. Karta przetwornika ADC. Za kwotę 35 200 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Power-law temperature dependence of collision broadening and shift of atomic and molecular rovibronic lines IF: 2,38
  Autorzy:
  H. Cybulski, A. Bielski, R. Ciuryło, J. Szudy, R. S. Trawiński
  Czasopismo:
  Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer (rok: 2013, tom: 120, strony: 90-103), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jqsrt.2013.02.020 - link do publikacji
 2. Spectral line-shapes investigation with Pound-Drever-Hall-locked frequency-stabilized cavity ring-down spectroscopy IF: 1,796
  Autorzy:
  A. Cygan, S. Wójtewicz, J. Domysławska, P. Masłowski, K. Bielska, M. Piwiński, K. Stec, R. S. Trawiński, F. Ozimek, C. Radzewicz, H. Abe, T. Ido, J. T. Hodges, D. Lisak, R. Ciuryło
  Czasopismo:
  The European Physical Journal Special Topics (rok: 2013, tom: 222, strony: 2119 - 2142), Wydawca: Springer-Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjst/e2013-01990-0 - link do publikacji
 3. The effect of variations in buffer gas mixing ratios on commercial carbon dioxide cavity ring-down spectroscopy sensors IF: 1,693
  Autorzy:
  D. A. Long, L. Gameson, G.-W. Truong, K. Bielska, A. Cygan, J. T. Hodges, J. R. Whetstone, R. D. van Zee
  Czasopismo:
  Journal of Atmospheric and Oceanic Technology (rok: 2013, tom: 30, strony: 2604 - 2609), Wydawca: American Meteorological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1175/JTECH-D-13-00039.1 - link do publikacji
 4. Cavity mode-width spectroscopy with widely tunable ultra narrow laser IF: 3,546
  Autorzy:
  A. Cygan, D. Lisak, P. Morzyński, M. Bober, M. Zawada, E. Pazderski, R. Ciuryło
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2013, tom: 21, strony: 29744 - 29754), Wydawca: Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.21.029744 - link do publikacji
 5. Erratum to An isolated line-shape model to go beyond the Voigt profile in spectroscopic databases and radiative transfer codes [J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 129 (2013) 89–100]" IF: 2,288
  Autorzy:
  N. H. Ngo, D. Lisak, H. Tran, J.-M. Hartmann
  Czasopismo:
  Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer (rok: 2014, tom: 134, strony: 105), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 6. Recommended isolated-line profile for representing high-resolution spectroscopic transitions (IUPAC Technical Report) IF: 3,112
  Autorzy:
  J. Tennyson, P. F. Bernath, A. Campargue, A. G. Csaszar, L. Daumont, R. R. Gamache, J. T. Hodges, D. Lisak, O. V. Naumenko, L. S. Rothman, H. Tran, N. F. Zobov, J. Buldyreva, C. D. Boone, M. D. De Vizia, L. Gianfrani, J.-M. Hartmann, R. McPheat, D. Weidmann, J. Murray, N. H. Ngo, O. L. Polyanski
  Czasopismo:
  Pure and Applied Chemistry (rok: 2014, tom: 86, strony: 1931 - 1943), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pac-2014-0208 - link do publikacji
 7. An isolated line-shape model to go beyond the Voigt profile in spectroscopic databases and radiative transfer codes IF: 2,38
  Autorzy:
  N. H. Ngo, D. Lisak, H. Tran, J.-M. Hartmann
  Czasopismo:
  Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer (rok: 2013, tom: 129, strony: 89 - 100), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jqsrt.2013.05.034 - link do publikacji
 8. Comb-linked, cavity ring-down spectroscopy for measurements of molecular transition frequencies at the kHz-level IF: 3,164
  Autorzy:
  G.-W. Truong, D. A. Long, A. Cygan, D. Lisak, R. D. van Zee, J. T. Hodges
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physics (rok: 2013, tom: 138, strony: 094201-1 - 094201-7), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4792372 - link do publikacji
 9. Low pressure line-shape study of self-broadened CO transitions in the (3←0) band IF: 2,38
  Autorzy:
  S. Wójtewicz, K. Stec, P. Masłowski, A. Cygan, D. Lisak, R. S. Trawiński, R. Ciuryło
  Czasopismo:
  Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer (rok: 2013, tom: 130, strony: 191 - 200), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jqsrt.2013.06.005 - link do publikacji
 10. Spectral line shapes and frequencies of the molecular oxygen B-band R-branch transitions IF: 2,288
  Autorzy:
  J. Domysławska, S. Wójtewicz, P. Masłowski, A. Cygan, K. Bielska, R. S. Trawiński, R. Ciuryło, D. Lisak
  Czasopismo:
  Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer (rok: 2015, tom: 155, strony: 22 - 31), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jqsrt.2014.12.015 - link do publikacji
 11. Velocity-changing collisions in pure H2 and H2-Ar mixture IF: 3,122
  Autorzy:
  P. Wcisło, H. Tran, S. Kassi, A. Campargue, F. Thibault, R. Ciuryło
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physics (rok: 2014, tom: 141, strony: 074301-1 - 074301-14), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4892414 - link do publikacji
 12. Relativistic formulation of the Voigt profile IF: 2,991
  Autorzy:
  P. Wcisło, P. Amodio, R. Ciuryło, L. Gianfrani
  Czasopismo:
  Physical Review A (rok: 2015, ), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 13. Influence of the interaction potential shape on the Dicke narrowed spectral line profiles affected by speed-dependent collisional broadening and shifting IF: 2,38
  Autorzy:
  P. Wcisło, R. Ciuryło
  Czasopismo:
  Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer (rok: 2013, tom: 120, strony: 36-43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jqsrt.2013.02.023 - link do publikacji
 14. Iterative approach to line-shape calculations based on the transport-relaxation equation IF: 3,042
  Autorzy:
  P. Wcisło, A. Cygan, D. Lisak, and R. Ciuryło
  Czasopismo:
  Physical Review A (rok: 2013, tom: 88, strony: 012517-1 - 012517-8), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.88.012517 - link do publikacji
 15. Quadratic speed dependence of collisional broadening and shifting for atmospheric applications IF: 2,288
  Autorzy:
  D. Lisak, A. Cygan, P. Wcisło, R. Ciuryło
  Czasopismo:
  Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer (rok: 2015, tom: 151, strony: 43 - 48), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jqsrt.2014.08.016 - link do publikacji
 16. Frequency-stabilized cavity ring-down spectroscopy IF: 2,145
  Autorzy:
  D. A. Long, A. Cygan, R. D. van Zee, M. Okumura, C. E. Miller, D. Lisak, J. T. Hodges
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2012, tom: 536, strony: 44569), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2012.03.035 - link do publikacji
 17. Low-pressure line-shape study in molecular oxygen with absolute frequency reference IF: 3,164
  Autorzy:
  J. Domysławska, S. Wójtewicz, A. Cygan, K. Bielska, D. Lisak, P. Masłowski, R. S. Trawiński, R. Ciuryło
  Czasopismo:
  The Journal of Chemical Physics (rok: 2013, tom: 139, strony: 194312-1 - 194312-10), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4830219 - link do publikacji
 18. Observations of Dicke narrowing and speed dependence in air-broadened CO2 lineshapes near 2.06 um IF: 3,122
  Autorzy:
  T. Q. Bui, D. A. Long, A. Cygan, V. T. Sironneau, D. Hogan, P. M. Rapusinghe, R. Ciuryło, D. Lisak, M. Okumura
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physics (rok: 2014, tom: 141, strony: 174301-1 - 174301-10), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4900502 - link do publikacji
 19. Spectral line shapes of self-broadened P-branch transitions of oxygen B band IF: 2,288
  Autorzy:
  S. Wójtewicz, A. Cygan, P. Masłowski, J. Domysławska, D. Lisak, R. S. Trawiński, R. Ciuryło
  Czasopismo:
  Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer (rok: 2014, tom: 144, strony: 36 - 48), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jqsrt.2014.03.029 - link do publikacji
 1. Alternative approaches to cavity enhanced absorption spectroscopy
  Autorzy:
  A. Cygan, P. Wcisło, S. Wójtewicz, P. Masłowski, R. S. Trawiński, R. Ciuryło, D. Lisak
  Konferencja:
  XXII International Conference on Spectral Line Shapes (ICSLS 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 1-6.6.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Effects of incomplete light extinction in frequency-agile, rapid scanning spectroscopy
  Autorzy:
  D. A. Long, S. Wójtewicz, J. T. Hodges
  Konferencja:
  Next-Generation Spectroscopic Technologies VI (rok: 2013, ), Wydawca: SPIE
  Data:
  konferencja 29-30.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Line-shapes analysis with ultra-high accuracy
  Autorzy:
  P. Wcisło, A. Cygan, D. Lisak, R. Ciuryło
  Konferencja:
  XXII International Conference on Spectral Line Shapes (ICSLS 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 1-6.6.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Precise cavity enhanced absorption spectroscopy
  Autorzy:
  A. Cygan, P. Wcisło, S. Wójtewicz, P. Masłowski, J. Domysławska, R. S. Trawiński, R. Ciuryło, D. Lisak
  Konferencja:
  XXII International Conference on Spectral Line Shapes (ICSLS 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 1-6.6.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Dicke Narrowing Effect for r-v-type Collisional Potential
  Autorzy:
  P. Wcisło, R. Ciuryło
  Konferencja:
  XXI International Conference on Spectral Line Shapes (ICSLS 2012) (rok: 2012, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 3-9.6.2012
  Status:
  Opublikowana
 6. Spectral line-shapes of oxygen B-band transitions measured with cavity ring-down spectroscopy
  Autorzy:
  S. Wójtewicz, A. Cygan, P. Masłowski, J. Domysławska, P. Wcisło, M. Zaborowski, D. Lisak, R. S. Trawiński, R. Ciuryło
  Konferencja:
  XXII International Conference on Spectral Line Shapes (ICSLS 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 1-6.6.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Demonstration of the extremely high signal-to-noise ratio and advanced O2 B-band line shape analysis in the PDH-locked FS-CRDS experiment
  Autorzy:
  A. Cygan, D. Lisak, S. Wójtewicz, J. Domysławska, J. T. Hodges, R. S. Trawiński, R. Ciuryło
  Konferencja:
  XXI International Conference on Spectral Line Shapes (ICSLS 2012) (rok: 2012, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 3-9.6.2012
  Status:
  Opublikowana
 8. Transition frequencies of oxygen B-band lines measured with optical frequency comb assisted cavity ring-down spectroscopy
  Autorzy:
  J. Domysławska, S. Wójtewicz, D. Lisak, A. Cygan, F. Ozimek, K. Stec, K. Bielska, P. Masłowski, Cz. Radzewicz, R. S. Trawiński, R. Ciuryło
  Konferencja:
  XXI International Conference on Spectral Line Shapes (ICSLS 2012) (rok: 2012, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 3-9.6.2012
  Status:
  Opublikowana