Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ kwasu liponowego i nitrogliceryny na aktywność dehydrogenazy aldehydowej w badaniach in vitro. Implikacje dla poszerzenia obszarów farmakologicznej aktywności kwasu liponowego i nitrogliceryny - nowe oblicze starych leków

2011/01/B/NZ4/01675

Słowa kluczowe:

kwas liponowy nitrogliceryna disulfiram dehydrogenaza aldehydowa

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ4_17: Farmakologia
 • NZ4_16: Farmacja

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Lidia Włodek 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 304 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2015-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zamrażarka niskotemperaturowa. Za kwotę 25 000 PLN
 2. pipeta automatyczna.
 3. Ręczny licznik komórek. Za kwotę 14 000 PLN
 4. Homogenizator laboratoryjny z końcówkami homogenizującymi. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Inactivation of aldehyde dehydrogenase by nitroglycerin in the presence and absence of lipoic acid and dihydrolipoic acid. Implications for the problem of differential effects of lipoic acid in vitro and in vivo IF: 0,877
  Autorzy:
  Anna Bilska-Wilkosz, Magdalena Górny, Magdalena Dudek, Leszek Nowiński, Marek Bednarski, Małgorzata Iciek, Danuta Kowalczyk-Pachel, Maria Sokołowksa-Jeżewicz, Barbara Filipek, Lidia Włodek
  Czasopismo:
  Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research (rok: 2016, tom: 73, strony: 1531-1538), Wydawca: Polish Pharmaceutical Society. Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 1. Thiol-based redox regulation of aldehyde dehydrogenase
  Autorzy:
  Małgorzata iciek, Magdalena Górny, Anna Bilska-Wilkosz, Danuta Kowalczyk-Pachel, Lidia Włodek
  Konferencja:
  14th International Congress on Amino Acids, Peptides and Proteins (rok: 2015, ), Wydawca: Springer Vienna
  Data:
  konferencja August 3-7
  Status:
  Opublikowana
 2. Are lipoic acid and its reduced form, dihydrolipoic acid able to restore aldehyde dehydrogenase activity blocked by disulfiram in vitro?
  Autorzy:
  Danuta Kowalczyk-Pachel, Magdalena Górny, Anna Bilska-Wilkosz, Małgorzata Iciek, Maria Sokołowska-Jeżewicz, Lidia Włodek
  Konferencja:
  IX Jakub K. Parnas Conference: Proteins from Birth to Death (rok: 2013, ), Wydawca: Joint Research Conference of the israel Institute for Advances Studies and the Israel Dcience Foundation
  Data:
  konferencja September 29 -October 2, 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Dehydrogenaza aldehydowa: katalityczna aktywność w obecności liponianu i dihydroliponianu
  Autorzy:
  Magdalena Górny, Anna Bilska-Wilkosz, Lidia Włodek, Ewa Luchter-Wasylewska
  Konferencja:
  XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Kraków
  Data:
  konferencja 14-16 marca, 2013
  Status:
  Opublikowana
 4. The effect of lipoic acid and its reduced form on the activity of aldehyde dehydrogenase and glycerylaldehyde 3-phosphate dehydrogenase
  Autorzy:
  Anna Bilska-Wilkosz, Magdalena Górny, Małgorzata Iciek, Danuta Kowalczyk-Pachel, Lidia Włodek
  Konferencja:
  14th International Congress on Amino Acids, Peptides and Proteins (rok: 2015, ), Wydawca: Springer Vienna
  Data:
  konferencja August 3-7
  Status:
  Opublikowana
 5. Lipoic acid, a well-known antioxidant, is able to restore aldehyde dehydrogenase activity blocked by nitroglycerin. Implications for nitrate tolerance
  Autorzy:
  Anna Bilska-Wilkosz, Magdalena Górny, Magdalena Dudek, Danuta Kowalczyk-Pachel, Małgorzata Iciek, Maria Sokołowska-Jeżewicz, Lidia Włodek
  Konferencja:
  Bio 2014 Congress: 1 st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 9 września-12 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Aldehyde dehydrogenase. Do lipoic acid and nitroglycerin influence the activity of this protein in vivo and in vitro?
  Autorzy:
  Magdalena Górny, Anna Bilska-Wilkosz, Magdalena Dudek, Leszek Nowiński, Marek Bednarski, Małgorzata Iciek, Danuta Kowalczyk-Pachel, Maria Sokołowska-Jeżewicz, Barbara Filipek, Lidia Włodek
  Konferencja:
  IX Jakub K. Parnas Conference: Proteins from Birth to Death (rok: 2013, ), Wydawca: Joint Research Conference of the israel Institute for Advances Studies and the Israel Dcience Foundation
  Data:
  konferencja September 29 -October 2, 2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Cooperative kinetics of aldehyde dehydrogenase from Yeast
  Autorzy:
  Górny Magdalena, Luchter-Wasylewska Ewa, Włodek Lidia, Bilska-Wilkosz Anna
  Konferencja:
  21 th International Symposium "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism" (rok: 2012, ), Wydawca: Henryk Lach, Małopolska Szkoła Wyższa im.Józefa Dietla w Krakowie, ul. W.Pola 4, 31-532 Kraków
  Data:
  konferencja 14-15 June
  Status:
  Opublikowana
 8. The effects of nitroglycerin on aldehyde dehydrogenase activity in vivo and in vitro. Implications for nitrate tolerance
  Autorzy:
  Anna Bilska-Wilkosz, Magdalena Dudek, Magdalena Górny, Leszek Nowiński, Marek Bednarski, Małgorzata Iciek, Danuta Kowalczyk-Pachel, Maria Sokołowska-Jeżewicz, Barbara Filipek, Lidia Włodek
  Konferencja:
  23th International Symposium "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism (rok: 2013, ), Wydawca: Henryk Lach, Małopolska Szkoła Wyższa im.Józefa Dietla w Krakowie, ul. W.Pola 4, 31-532 Kraków
  Data:
  konferencja 14-15 June, 2013.
  Status:
  Opublikowana