Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nano porowate warstwy tlenkowe na Ti i Al pokryte nanocząstkami Ag, Au i Cu - jako perspektywiczne materiały do zastosowań biomedycznych i katalitycznych.

2011/01/B/ST5/06257

Słowa kluczowe:

nanoporowate warstwy tlenkowe biomateriały nanocząstki metali biofunkcjonalność antyseptyczność katalizatory kontaktowe

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Pisarek 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 485 550 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. channeltrony (powielacze elektronów) do urządzenia Microlab 350 (4 szt.). Za kwotę 23 000 PLN
 2. goniometr TL101 Theta Lite – urządzenie do pomiaru kąta zwilżania. Za kwotę 45 000 PLN
 3. zasilacz laboratoryjny z multimetrem uniwersalnym. Za kwotę 1 243 PLN
 4. źródło emisji elektronów do urządzenia Microlab 350. Za kwotę 17 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Ag/ZrO2-NT/Zr hybrid material: - a new platform for SERS measurements IF: 1,547
  Autorzy:
  M.Pisarek, A.Roguska, A.Kudelski, M.Hołdyński , M.Janik- Czachor, K.Hnida, G.D.Sulka
  Czasopismo:
  Vibrational Spectroscopy (rok: 2014, tom: 71, strony: 85-90), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vibspec.2014.01.005 - link do publikacji
 2. Biomimetic Ca-P coatings obtained by chemical/electrochemical methods from Hanks' solution on a Ti surface
  Autorzy:
  M.Pisarek, A.Roguska, L.Marcon, M.Andrzejczuk
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2012, tom: 113, strony: 29-32), Wydawca: Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/113.pdf - link do publikacji
 3. TiO2 and Al2O3 nanoporous oxide layers decorated with silver nanoparticles - active substrates for SERS measurements IF: 2,234
  Autorzy:
  M.Pisarek, M.Hołdyński, A.Roguska, A.Kudelski, M.Janik-Czachor
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2014, tom: 18, strony: 3099-3109), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-013-2375-x - link do publikacji
 4. Enhanced bioactivity of calcium phosphate coatings obtained by a direct electrodeposition from Hank's solution on Ti surface IF: 0,763
  Autorzy:
  M.Pisarek, A.Roguska, L.Marcon, M.Andrzejczuk, M.Janik-Czachor
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2013, tom: 58, strony: 261-267), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/v10172-012-0183-4 - link do publikacji
 5. The role of Ag particles deposited on TiO2 or Al2O3 self-organized nanoporous layers in their behavior as SERS-active and biomedical substrates IF: 2,129
  Autorzy:
  M.Pisarek, A.Roguska, A.Kudelski, M.Andrzejczuk, M.Janik-Czachor, K.J.Kurzydłowski
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2013, tom: 139, strony: 55-65), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2012.11.076 - link do publikacji
 6. Improvement of biofunctional properties of TiO2 nanotubes IF: 1,925
  Autorzy:
  M.Pisarek, A.Roguska, M.Hołdyński, L.Marcon, M.Andrzejczuk, A.Belcarz
  Czasopismo:
  Materials Characterization , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 7. Evaluation of the Antibacterial Activity of Ag-loaded TiO2 Nanotubes IF: 2,965
  Autorzy:
  A.Roguska, A.Belcarz, T.Piersiak, M.Pisarek, G.Ginalska, M.Lewandowska
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2012, tom: 2012, strony: 5199-5206), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201200508 - link do publikacji
 1. Self-organized TiO2, Al2O3 and ZrO2 nanotubular layers: properties and applications
  Autorzy:
  M.Pisarek, A.Roguska, M.Holdynski, A.Kudelski, M.Janik-Czachor
  Książka:
  Comprehensive guide for nanocoatings technology, Vol 3: Properties and Development , Wydawca: Nova Science Publishers
  Status:
  Złożona
 2. Biomimetic and electrodeposited calcium-phosphates coatings on Ti – formation, surface characterization, biological response
  Autorzy:
  M.Pisarek, A.Roguska, L.Marcon, M.Andrzejczuk
  Książka:
  Biomedical Engineering, Technical Applications in Medicine (rok: 2012, tom: rozdział 1, strony: 16072), Wydawca: Wydawnictwo INTECH
  Status:
  Opublikowana