Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe makromolekularne materiały nanorurek i nanocebulek węglowych z kowalencyjnie dołączonymi fulerenami oraz wbudowanych w strukturę polimeru

2011/01/B/ST5/06270

Słowa kluczowe:

nanorurki węglowe nanocebulki węglowe kompozyty nanomateriały przewodzące nanomateriały fotoprzewodzące

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia mikrostrumieni (mikrofluidyka)

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Winkler 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 460 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-21

Zakończenie projektu: 2014-12-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wyposażenie komory rękawicowej przystosowanej do pracy w atmosferze N2/Ar/He. Za kwotę 49 877 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Chemical synthesis and characterization of the C60-Pd polymerspherical nanoparticles IF: 3,777
  Autorzy:
  Ewa Brancewicz, Emilia Grądzka, Anna Basa, Krzysztof Winkler
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2014, tom: 130, strony: 91-101), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Comparison of electrochemical properties of two-component C60-Pd polymers formed under electrochemical conditions and by chemical synthesis IF: 2,234
  Autorzy:
  Ewa Brancewicz, Emilia Grądzka, Krzysztof Winkler
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2013, tom: 17, strony: 1233-1245), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-012-1982-2 - link do publikacji
 3. Polymeric p–n Nanojunctions: Formation and Electrochemical Properties of C60-Pd@Polypyrrole Core–Shell Nanoparticles IF: 3,506
  Autorzy:
  E. Brancewicz, E. Grądzka, A.Z. Wilczewska, K. Winkler
  Czasopismo:
  ChemElectroChem (rok: 2015, tom: 2, strony: 253-262), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/celc.201402298 - link do publikacji
 4. Morphology and capacitance properties of nanostructured composites of carbon nanostructures and C60-Pd nanoparticles IF: 0,917
  Autorzy:
  Emilia Grądzka, Ewa Brancewicz, Krzysztof Winkler
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Science and Technology (rok: 2013, tom: 2, strony: M3151-M3155), Wydawca: ECS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.022310jss - link do publikacji
 5. Comparison of the electrochemical properties of thin films of MWCNTs/C60-Pd, SWCNTs/C60-Pd and ox-CNOs/C60-Pd IF: 3,777
  Autorzy:
  Emilia Grądzka, Krzysztof Winkler, Marta Borowska, Marta E. Plonska-Brzezinska, Luis Echegoyen
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2013, tom: 96, strony: 274-284), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2013.02.035 - link do publikacji
 6. In situ conductance studies of two component C60-Pd polymer IF: 4,835
  Autorzy:
  E. Grądzka, M. Wysocka-Żołopa, K. Winkler
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118, strony: 14061-14072), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp5008544 - link do publikacji
 7. Ring-opening reactions of epoxidized SWCNT with nucleophilic agents: a convenient way for sidewall functionalization IF: 2,966
  Autorzy:
  K.H. Markiewicz, A.Z. wilczewska, O. Chernyayeva, K. Winkler
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2014, tom: 38, strony: 2670-2678), Wydawca: The Royal Society of Chemistry and the Centre National de la Recherche Scientifique
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4NJ00148F - link do publikacji