Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Magnetyczne molekuły z kropek kwantowych z CdMnTe

2011/01/B/ST3/02287

Słowa kluczowe:

kropki kwantowe właściwości optyczne półprzewodników kubity

Deskryptory:

 • ST3_10: Spintronika
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_7: Półprzewodniki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

INSTYTUT FIZYKI PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Kłopotowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 364 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Układ do pomiarów korelacji fotonowych. Za kwotę 16 155 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Influence of exciton spin relaxation on the photoluminescence spectra of semimagnetic quantum dots IF: 3,767
  Autorzy:
  Ł. Kłopotowski, Ł. Cywiński, M. Szymura, V. Voliotis, R. Grousson, P. Wojnar, K. Fronc, T. Kazimierczuk, A. Golnik, G. Karczewsk,i T. Wojtowicz
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2013, tom: 87, strony: 245316), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.87.245316 - link do publikacji
 2. Stark spectroscopy of CdTe and CdMnTe quantum dots embedded in n-i-p diodes IF: 2,21
  Autorzy:
  Ł. Kłopotowski, K. Fronc, P. Wojnar, M. Wiater, T. Wojtowicz, G. Karczewski
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2014, tom: 115, strony: 203512), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4878978 - link do publikacji
 3. Optical signatures of spin dependent coupling in semimagnetic quantum dot molecules IF: 3,767
  Autorzy:
  Ł. Kłopotowski, P. Wojnar, Ł. Cywiński, T. Jakubczyk, M. Goryca, K. Fronc, T. Wojtowicz and G. Karczewski
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 92, strony: 75303), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.075303 - link do publikacji
 4. Engineering the hole confinement for CdTe-based quantum dot molecules IF: 2,21
  Autorzy:
  Ł. Kłopotowski, P. Wojnar, S. Kret, M. Parlińska-Wojtan, K. Fronc, T. Wojtowicz and G. Karczewski
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2015, tom: 117, strony: 224306), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4922044 - link do publikacji
 5. Identification of Optical Transitions from CdTe and CdMnTe Quantum Dots Embedded in ZnTe Nanowires IF: 0,47
  Autorzy:
  M. Szymura Ł. Kłopotowski P. Wojnar G. Karczewski T. Wojtowicz J. Kossut
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2013, tom: 124, strony: 824), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.124.824 - link do publikacji
 6. Spin splitting anisotropy in single diluted magnetic nanowire heterostructures IF: 12,94
  Autorzy:
  M. Szymura, P. Wojnar, Ł. Kłopotowski, J. Suffczyński, M. Goryca, T. Smoleński, P. Kossacki, W. Zaleszczyk, T. Wojciechowski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, and J. Kossut
  Czasopismo:
  Nano Letters (rok: 2015, tom: 15, strony: 1972), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/nl504853m - link do publikacji